Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.12.2013. - 02.11.2014. / Vēsturiskā
Ministru kabineta rīkojums Nr.702

Rīgā 2010.gada 6.decembrī (prot. Nr.69 51.§)
Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils projekta izdevumu segšanai

1. Finanšu ministrijai likuma "Par valsts budžetu 2011.gadam" pielikumā paredzēt ilgtermiņa saistības:

1.1. (svītrots ar MK 25.10.2012. rīkojumu Nr.506);

1.2. Finanšu ministrijai izdevumu segšanai, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem Rīgas pils Priekšpils Pils laukumā 3, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0006) (turpmāk – Rīgas pils Priekšpils), būvniecībā, un pārcelšanās izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" – 19 646 585 latus (no 2014.gada līdz 2016.gadam (ieskaitot) katru gadu 6 548 862 latus).

(Grozīts ar MK 25.10.2012. rīkojumu Nr.506)

1.1 Valsts prezidenta Kancelejas budžetā paredzēt finansējumu Rīgas pils Priekšpils nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2015.gadā 214 715 euro apmērā un turpmākajos gados 368 082 euro apmērā katru gadu.

(MK 25.10.2012. rīkojuma Nr.506 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.12.2013. rīkojumu Nr.606)

1.2 Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar 2013.gada 20.jūnijā nekustamajā īpašumā (nekustamā īpašuma kadastra numurs 0100 008 0006) Pils laukumā 3, Rīgā, notikušā ugunsgrēka seku likvidēšanu, 326 927 latu (465 175 euro) apmērā (ieskaitot juridiskos pakalpojumus) sedz valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" no šā rīkojuma 1.2.apakšpunktā minētā finansējuma.

(MK 09.12.2013. rīkojuma Nr.606 redakcijā)

2. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") nodrošināt Rīgas pils Priekšpils restaurācijas un rekonstrukcijas darbu pabeigšanu līdz 2015.gada 31.maijam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2015.gada 1.jūnijs.

(MK 25.10.2012. rīkojuma Nr.506 redakcijā)

3. Rīgas pils Priekšpils restaurācijas un rekonstrukcijas darbu laikā Valsts prezidenta Kanceleju izvietot pagaidu telpās. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") un Valsts prezidenta Kancelejai noslēgt attiecīgu vienošanos.

4. Pēc šā rīkojuma 2.punktā minētā objekta nodošanas ekspluatācijā Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") triju mēnešu laikā precizēt nomas maksas un būvniecības kapitālieguldījuma apmēru atbilstoši faktiskajām būvniecības, piesaistītā kapitāla, apsaimniekošanas un pārcelšanās izmaksām un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā rīkojuma 1.punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu.

5. Valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" nodot un Finanšu ministrijai pārņemt savā valdījumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0006) – zemes vienību 13401 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 008 0006) un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 008 0006 001, 0100 008 0006 002 un 0100 008 0006 003) – Pils laukumā 3, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" personā.

6. Finanšu ministrijai īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 5.punktā minēto valsts nekustamo īpašumu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks