Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 02.09.2010. - ... / Spēkā esošā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/12

Rīgā 2010.gada 14.jūlijā (prot. Nr.26, 16.p.)
Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 25.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka dokumentus, kurus tarifus veidojošo izmaksu pamatojumam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) vienlaikus ar tarifu projektu, kas aprēķināts saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku.

2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatoram aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu (turpmāk – izmaksas) pamatojošiem šādiem dokumentiem:

2.1. apstiprināts budžets (ieņēmumu un izdevumu plāns par komercdarbību kopumā, atsevišķi norādot katra sabiedriskā pakalpojuma veida kopējos ieņēmumus un izdevumus) kārtējam gadam un plānotais budžets nākamajam gadam;

2.2. faktiskās izmaksas divos iepriekšējos gados un prognozētās izmaksas pārskata gadā sadalījumā pa izmaksu grupām saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku un izmaksu pozīciju salīdzinājums ar spēkā esošo tarifu;

2.3. detalizēta informācija par faktiski veiktajām investīcijām divos iepriekšējos gados;

2.4. detalizēta informācija par plānotajām investīcijām pārskata gadā un par plānotajām investīcijām nākamajos gados, ja pakalpojumu sniedzēja vadības institūcija ir apstiprinājusi investīciju plānu ilgākam laika posmam;

2.5. izmaksu aprēķinos pielietoto rādītāju prognožu pamatojums;

2.6. ja izmaksu attiecināšanas modelis nav saskaņots ar Regulatoru – grāmatvedības uzskaites politika (izmaksu attiecināšanas principu apraksts), kas parāda, kādā veidā tiek kārtota atsevišķa grāmatvedības uzskaite katram sabiedriskā pakalpojuma veidam, nodalot to no kopējās grāmatvedības uzskaites;

2.6.1 ja izmaksu attiecināšanas modelis ir saskaņots ar Regulatoru – tarifu aprēķinam izmantotie izmaksu attiecināšanas koeficienti un resursu virzītāji, to pamatojums;

2.7. būtisko izmaksu pozīciju pamatojošo dokumentu kopijas (štatu saraksts, pamatlīdzekļu saraksts, noslēgto līgumu saraksts un citi).

(Grozīts ar SPRK padomes 25.08.2010. lēmumu Nr. 1/15)

3. Ja spēkā esošo tarifu ir apstiprinājis Regulators, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, iesniedzot Regulatoram aprēķināto tarifu projektu, var neiesniegt tos 2.punktā noteiktos dokumentus, kuri Regulatoram ir iesniegti jau iepriekš, ja šajos dokumentos nav veiktas izmaiņas.

4. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, iesniedzot Regulatoram aprēķināto tarifu projektu, var neiesniegt tos 2.punktā noteiktos dokumentus, kurus nav iespējams iesniegt objektīvu apstākļu dēļ, to pienācīgi pamatojot (piemēram, nav iespējams iesniegt informāciju par faktiskajām izmaksām divos iepriekšējos gados, ja sabiedrisko pakalpojumu sniegšana uzsākta laika posmā, kas ir īsāks par diviem iepriekšējiem gadiem).

5. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Regulatora noteiktajā termiņā un kārtībā papildus šajos noteikumos noteiktajiem dokumentiem iesniedz Regulatoram informāciju vai dokumentus, ko Regulators pieprasījis saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

6. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva
Piedalies Likumi.lv lietotāju aptaujā!