Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.644

Rīgā 2010.gada 20.jūlijā (prot. Nr.37 21.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta desmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 110.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.1.4.apakšpunktā vārdu "pakalpojumi" ar vārdu "pasākumi".

2. Izteikt 5.3. un 5.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. uz kredīta vai galvojuma ņēmēju neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Komisijas lēmumu, ar kuru atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

5.4. kredīta vai galvojuma ņēmējs neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam, tas ir:

5.4.1. saimnieciskās darbības veicējs ar tiesas lēmumu nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar Uzņēmumu reģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā;

5.4.2. saimnieciskās darbības veicējs nav zaudējis vairāk nekā pusi no pamatkapitāla un vairāk nekā ceturtdaļa no šiem zaudējumiem nav radušies pēdējo 12 mēnešu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Šo nosacījumu nepiemēro komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kas ir reģistrētas mazāk nekā pirms trim gadiem kopš projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

5.4.3. saimnieciskās darbības veicējam, kam nav jāreģistrē pamatkapitāls, saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem un projekta iesniegumā norādīto informāciju nav novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu palielināšanās un procentu likmju celšanās."

3. Izteikt 6.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Fonds piešķir garantiju līdz 70 % no kredītiestādes izsniegtā kredīta vai galvojuma summas, izņemot garantijas galvinieka sniegtam galvojumam par komersantiem, kuri Lauku atbalsta dienestā pieteikušies atbalstam Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas pasākumos saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un kuriem garantiju piešķir līdz 80 % no kredītiestādes izsniegtā kredīta vai galvojuma summas."

4. Aizstāt 1.pielikuma 4.punktā vārdu "pakalpojumi" ar vārdu "pasākumi".

5. Aizstāt 1.pielikuma 6.2.apakšpunktā skaitli "80" ar skaitli "70".

6. Aizstāt 1.pielikuma 7.6. un 7.7.apakšpunktā skaitli "80" ar skaitli "70".

7. Izteikt 4.pielikuma 1.piezīmi šādā redakcijā:

"1.* Atsauces likmi piemēro saskaņā ar Eiropas Komisijas paziņojumu par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 19.janvārī, Nr.C14) (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)."

Ministru prezidenta vietā - vides ministrs R.Vējonis

Zemkopības ministra vietā - izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

23.07.2010