Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.559

Rīgā 2010.gada 21.jūnijā (prot. Nr.32 43.§)
Noteikumi par vekseļa protesta akta paraugiem
Izdoti saskaņā ar Vekseļu likuma 80.panta otro daļu

1. Noteikumi apstiprina šādus vekseļa protesta akta paraugus:

1.1. vekseļa protesta akts sakarā ar vekseļa nesamaksu (1.pielikums);

1.2. vekseļa protesta akts sakarā ar vekseļa nepieņemšanu (2.pielikums).

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1995.gada 21.februāra noteikumus Nr.40 "Vekseļu izrakstīšanas un apgrozības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 31.nr.).

3. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministra, tieslietu ministra pienākumu izpildītāja vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.559

(Pielikums grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.436)

Vekseļa protesta akts sakarā ar vekseļa nesamaksu

Reģistra Nr.______

Es, zvērināts notārs ,
 

(vārds, uzvārds)

 
   
izdaru protestu sakarā ar šā vekseļa nesamaksu  
   
  

(protesta izdarīšanas datums)

 
  
  

(notāra prakses vieta)

 

Persona, kuras labā protests izdarīts, –

 

(vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda – dzimšanas datums, dzimšanas vieta), dzīvesvieta, juridiskai personai – nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs)

Persona, pret kuru protests izdarīts, –

 

(vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda – dzimšanas datums, dzimšanas vieta), dzīvesvieta, juridiskai personai – nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs)

Uzaicinājumu nokārtot saistību pēc šā vekseļa izdarīju

 

(datums, vieta)

 

 ,

(uzaicinājuma veids – rakstiski (nododot paziņojumu personiski, pa pastu vai elektroniski, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu) vai mutiski (pa tālruni, personiski))

 

bet uzaicinājumam nav panākumu un saistība nav nokārtota.

Ar protestu saistītie izdevumi:

Amata atlīdzība EUR……………..

Citas iekasētās summas (norādot atšifrējumu) EUR…………...

PVN EUR…………………………………………..

Valsts nodeva EUR…………………………………

Kopā EUR…………………………………………..

Zvērināts notārs 
 

(paraksts, amata zīmogs)

Aizsardzības ministra, tieslietu ministra pienākumu izpildītāja vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.559

(Pielikums grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.436)

Vekseļa protesta akts sakarā ar vekseļa nepieņemšanu

Reģistra Nr.______

Es, zvērināts notārs ,
 

(vārds, uzvārds)

 
   
izdaru protestu sakarā ar šā vekseļa nepieņemšanu  
   
  

(protesta izdarīšanas datums)

 
  
  

(notāra prakses vieta)

 

Persona, kuras labā protests izdarīts, –

  

(vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda – dzimšanas datums, dzimšanas vieta), dzīvesvieta, juridiskai personai – nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs)

 

Persona, pret kuru protests izdarīts, –

  

(vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda – dzimšanas datums, dzimšanas vieta), dzīvesvieta, juridiskai personai – nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs)

 

Uzaicinājumu nokārtot saistību pēc šā vekseļa izdarīju

  

(datums, vieta)

 

 

 ,

(uzaicinājuma veids – rakstiski (nododot paziņojumu personiski, pa pastu vai elektroniski, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu) vai mutiski (pa tālruni, personiski))

 

 

bet

  
 

(vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums)

 

vekseli izpildei nepieņēma (nebija sastopams).

Ar protestu saistītie izdevumi:

Amata atlīdzība EUR……………..

Citas iekasētās summas (norādot atšifrējumu) EUR…………

PVN EUR…………………………………………..

Valsts nodeva EUR…………………………………

Kopā EUR………………………………………….

Zvērināts notārs 
 

(paraksts, amata zīmogs)

Aizsardzības ministra, tieslietu ministra pienākumu izpildītāja vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards
01.01.2014
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.