Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā

Izdarīt Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 15.nr.; 2009, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 1.punktā vārdus un skaitļus "Padomes 2000.gada 22.jūnija regulas (EK) Nr. 1334/2000, ar ko nosaka Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei (turpmāk - regula 1334/2000), 1.pielikumā" ar vārdiem un skaitļiem "Padomes 2009.gada 5.maija regulas (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (turpmāk - regula 428/2009), 1.pielikumā".

2. Aizstāt 2.panta otrajā daļā vārdu un skaitļus "regulu 1334/2000" ar vārdu un skaitļiem "regulu 428/2009."

3. 3.panta otrajā daļā:

aizstāt vārdus un skaitļus "regulas 1334/2000 1.pielikumā" ar vārdiem un skaitļiem "regulas 428/2009 1.pielikumā";

aizstāt vārdus un skaitļus "regulas 1334/2000 4.pielikumā" ar vārdiem un skaitļiem "regulas 428/2009 4.pielikumā".

4. Aizstāt 5.panta pirmajā daļā vārdus "Radiācijas drošības centra" ar vārdiem "Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra".

5. 5.1 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Iekšlietu ministrijas" ar vārdiem "Drošības policijas";

aizstāt sestās daļas pirmajā teikumā vārdus "Iekšlietu ministrijas" ar vārdiem "Drošības policijas" un otrajā teikumā vārdus "Iekšlietu ministrijā" - ar vārdiem "Drošības policijā";

aizstāt septītajā daļā vārdus "Iekšlietu ministrija" ar vārdiem "Drošības policija";

aizstāt astotajā daļā vārdus "Iekšlietu ministrijas" ar vārdiem "Drošības policijas";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Latvijas Republikā atļauta tikai tādu speciālo ierīču aprite, kuras ir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sertificētas Drošības policijā. Par speciālo ierīču sertificēšanu iekasē valsts nodevu. Ministru kabinets nosaka speciālo ierīču sertificēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par speciālo ierīču sertificēšanu, un šīs nodevas apmēru."

6. 7.pantā:

aizstāt pirmajā un trešajā daļā vārdu "sagatavošanu" ar vārdu "izsniegšanu";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt ekspertu izziņu, galīgā izlietojuma apliecinājumu un importa sertifikātu, kārtību, kādā izsniedz, atsaka izsniegt, aptur vai anulē stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licenci un piegādes kontroles sertifikātu, kā arī par šo dokumentu izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un tās samaksas kārtību."

7. Aizstāt 11.panta ceturtās daļas 2.punktā vārdus "Radiācijas drošības centra" ar vārdiem "Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra".

8. Aizstāt 13.pantā vārdus "Radiācijas drošības centrs un Valsts vides dienests" ar vārdiem "un Valsts vides dienests".

9. Aizstāt 14.pantā vārdus un skaitļus "Regulas 1334/2000 1.pielikumā" ar vārdiem un skaitļiem "Regulas 428/2009 1.pielikumā".

10. Aizstāt 15.panta pirmajā un trešajā teikumā vārdus un skaitļus "Regulas 1334/2000 1.pielikumā" ar vārdiem un skaitļiem "Regulas 428/2009 1.pielikumā" un trešajā teikumā vārdus "Radiācijas drošības centrs" - ar vārdiem "Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs".

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"6. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 7.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra noteikumi Nr.1655 "Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas nozīmes preču eksperta izziņas, galīgā izlietojuma apliecinājuma, importa sertifikāta, piegādes kontroles sertifikāta un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licences sagatavošanu un izsniegšanu" un 2009.gada 28.decembra noteikumi Nr.1665 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

7. Grozījumi šā likuma 5.1 pantā, kas paredz Drošības policijas tiesības izsniegt speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minētajām speciālajām ierīcēm, kā arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sertificēt šādas ierīces, stājas spēkā 2010.gada 1.oktobrī.

8. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 5.1 panta desmitajā daļā minētos noteikumus par speciālo ierīču sertificēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par speciālo ierīču sertificēšanu, un šīs nodevas apmēru."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 20.maijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 9.jūnijā

23.06.2010
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.