Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.258

Rīgā 2010.gada 2.jūnijā (prot. Nr.22, 13.p.)

Par lēmuma Nr.247 piemērošanas kārtību

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2010.gada 7.maijā saņēma akciju sabiedrības "Latvijas Gāze", vienotais reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009 (turpmāk - AS "Latvijas Gāze"), 2010.gada 6.maija iesniegumu Nr.01-7-3/1271 ar informāciju par dabasgāzes tirdzniecības cenas un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību.

Izvērtējot AS "Latvijas Gāze" sniegto un Komisijas rīcībā esošo informāciju, Komisija konstatē un secina:

1. Saskaņā ar Komisijas 2008.gada 27.februāra lēmumu Nr.58 apstiprinātās Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodikas (turpmāk - Metodika) 40.punktu Komisija, apstiprinot diferencētos tirdzniecības gala tarifus, nosaka, kā pārskata periodā piemērot aprēķināto dabasgāzes tirdzniecības cenu.

2. Komisija 2008.gada 24.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" (turpmāk - Lēmums Nr.247), ar kuru apstiprināja dabasgāzes diferencētos tirdzniecības gala tarifus lietotājiem atkarībā no dabasgāzes patēriņa apjoma gadā un dabasgāzes tirdzniecības cenām (Lēmuma Nr.247 lemjošās daļas 7.punkts). Spēkā esošie dabasgāzes apgādes tarifi ir apstiprināti bez vēlāk preces (dabasgāzes) pārdošanas cenā iekļaujamiem netiešajiem nodokļiem, tātad - preces vērtība pirms nodokļu piemērošanas. Uz Lēmuma Nr.247 pieņemšanas brīdi šāds nodoklis bija pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk - PVN).

3. Komisija uzdeva AS "Latvijas Gāze" savlaicīgi informēt lietotājus par dabasgāzes tirdzniecības cenām un tām atbilstošajiem dabasgāzes tarifiem norēķinos par dabasgāzi (Lēmuma Nr.247 lemjošās daļas 10.punkts). Atbilstoši noteiktajam AS "Latvijas Gāze" lietotājus ar dabasgāzes patēriņu gadā līdz 500 nm3 un no 500 līdz 25 000 nm3 2008.gadā bija jāinformē līdz 10.septembrim un 10.decembrim un turpmāk reizi pusgadā, līdz pusgada pēdējā mēneša 10.datumam (Lēmuma Nr.247 lemjošās daļas 10.1.punkts). Savukārt pārējos lietotājus AS "Latvijas Gāze" jāinformē reizi mēnesī līdz mēneša 10.datumam par piemērojamo dabasgāzes tirdzniecības cenu pārskata mēnesī un prognozēto dabasgāzes tirdzniecības cenu nākamajiem diviem mēnešiem (Lēmuma Nr.247 lemjošās daļas 10.2.punkts).

4. 2010.gada 22.aprīlī Saeima pieņēma grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli", saskaņā ar kuriem likuma "Par akcīzes nodokli" 15.1pantā noteiktās akcīzes nodokļa likmes dabasgāzei atkarībā no galalietotājiem nodotās dabasgāzes apjoma un dabasgāzes izmantošanas mērķa piemērojamas no 2010.gada 1.jūlija. Līdz ar to no 2010.gada 1.jūlija papildus PVN preces (dabasgāzes) pārdošanas cenā tiks iekļauts arī akcīzes nodoklis kā fiksēts lielums uz noteiktu galalietotājiem nodotās dabasgāzes apjomu.

5. AS "Latvijas Gāze", izpildot ar Lēmuma Nr.247 lemjošās daļas 10.punktu noteiktos pienākumus savlaicīgi informēt lietotājus par dabasgāzes tirdzniecības cenām un tām atbilstošajiem dabasgāzes tarifiem norēķinos par dabasgāzi, ir jāņem vērā minētās izmaiņas normatīvajos aktos saistībā ar akcīzes nodokļa piemērošanu dabasgāzei.

6. 2010.gada 2.jūnijā Komisijas padomes sēdē piedalījās AS "Latvijas Gāze" pārstāvis un uzturēja 2010.gada 6.maija iesniegumā Nr.01-7-3/1271 izklāstīto nostāju.

Saskaņā ar Komisijas 2008.gada 27.februāra lēmumu Nr.58 apstiprinātās Dabasgāzes tirdzniecības tarifu aprēķināšanas metodikas 40.punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 20.pantu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 65.panta otro daļu un 66.pantu,

padome nolemj:

1. Noteikt, ka ar Komisijas 2008.gada 24.jūlija lēmuma Nr.247 lemjošās daļas 7.punktu (Latvijas Vēstnesis, 2008. 114.nr.) apstiprinātie tarifi neietver akcīzes nodokli.

2. Uzdot AS "Latvijas Gāze" saskaņā ar Komisijas 2008.gada 24.jūlija lēmuma Nr.247 nolēmumu savlaicīgi informēt lietotājus par norēķinos par dabasgāzi pielietojamajiem dabasgāzes tarifiem, norādot atbilstoši dabasgāzes izmantošanas mērķiem piemērojamo akcīzes nodokļa likmi.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva