Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 28.01.2011. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.350

Rīgā 2010.gada 13.aprīlī (prot. Nr.19 7.§)
Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu
Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta astoto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersants Veselības inspekcijai paziņo par komercdarbības uzsākšanu – dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu.

2. Pirms komercdarbības uzsākšanas – dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanas (turpmāk – pakalpojums) – komersants Veselības inspekcijā iesniedz personīgi, elektroniski (ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti) vai nosūta pa pastu iesniegumu (pielikums). Iesniegumam pievieno to darbinieku (speciālistu) sarakstu, kuri sniegs pakalpojumu, un viņu izglītību apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju un par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem.

(Grozīts ar MK 25.01.2011. noteikumiem Nr.70)

3. Veselības inspekcija pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas informē komersantu, ja iesniegums nav aizpildīts atbilstoši šo noteikumu pielikumā norādītajam paraugam, ir aizpildīts nepilnīgi vai nav pievienoti šo noteikumu 2.punktā minētie personāla izglītību apliecinošie dokumenti. Pēc Veselības inspekcijas norādīto trūkumu novēršanas komersants iesniegumu var iesniegt atkārtoti. Ja komersants mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas nav saņēmis Veselības inspekcijas iebildumus par to, ka iesniegums nav aizpildīts šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, uzskatāms, ka komersants ir izpildījis Ķīmisko vielu likuma 9.panta astotajā daļā minēto pienākumu.

4. Ja mainās iesniegumā norādītā informācija, komersants 14 dienu laikā pēc attiecīgajām izmaiņām iesniedz ar izmaiņām saistīto informāciju Veselības inspekcijā.

5. Veselības inspekcija publicē savā mājaslapā internetā to komersantu sarakstu, kuri uzsākuši pakalpojuma sniegšanu, un atjauno attiecīgo informāciju ne retāk kā četras reizes gadā.

6. Komersantiem līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegtās licences ir derīgas līdz licencē norādītā termiņa beigām. Komersanti, kuri vēlas turpināt pakalpojuma sniegšanu pēc licencē norādītā termiņa beigām, šo noteikumu 2.punktā minēto iesniegumu Veselības inspekcijā iesniedz ne vēlāk kā mēnesi pirms licencē norādītā termiņa beigām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja L.Mūrniece
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.350

Iekšlietu ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja L.Mūrniece
28.01.2011