Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.57

Rīgā 2010.gada 23.februārī (prot. Nr.28, 14.§)

Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.149 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.149 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 1.punktā, 2.10.apakšpunktā, 3., 6., 7., 8., 18., 18.1, 20., 23.2, 73.punktā, kā arī noteikumu 2.pielikumā "Līgums Nr.___ par kapavietas uzturēšanu" vārdu "Komunālais" (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem "Mājokļu un vides";

1.2. papildināt ar 8.1punktu šādā redakcijā:

"8.1 Kapsētu pārvaldes vai kapsētas pārziņa lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt likumā noteiktajā kārtībā pie Mājokļu un vides departamenta direktora, bet Mājokļu un vides departamenta direktora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.";

1.3. papildināt ar 12.1punktu šādā redakcijā:

"12.1 Kapsētās transportēt mirušos atļauts tikai specializētos transportlīdzekļos (katafalkos).";

1.4. papildināt ar 14.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.7. nodrošināt pieminekļu ar arhitektonisku un kultūrvēsturisku nozīmi sakopšanu.";

1.5. aizstāt 54.punktā vārdus "Rīgas domes amatpersonu" ar vārdiem "Kapsētu pārvaldes vai Rīgas pašvaldības policijas darbinieku";

1.6. papildināt 60.punktu aiz vārda "apakšpunktā" ar tekstu "un 12.1punktā";

1.7. papildināt 61.punktu aiz skaitļa "12.10." ar skaitli "44.7.";

1.8. izteikt 64.punktu šādā redakcijā:

"64. Kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi ir tiesīga Rīgas pašvaldības policija likuma "Par policiju" noteiktajā kārtībā.";

1.9. svītrot 65.punktu;

1.10. aizstāt 66.punktā vārdu "gada" ar vārdiem "piecu gadu";

1.11. izteikt 72.punktu šādā redakcijā:

"72. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas."

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

3. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2010.gada 25.februārī

26.03.2010