Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt likumā "Par pašvaldību budžetiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1996, 20.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 22.nr.; 2005, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt visā likumā vārdu "(padome)" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 1.panta otrajā teikumā vārdus "pagastu, novadu, pilsētu un rajonu" ar vārdiem "republikas pilsētu un novadu".

3. Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Informatīviem mērķiem veido arī visu pašvaldību budžetu kopsavilkumu - pašvaldību kopbudžetu un citus statistiskos kopsavilkumus."

4. Papildināt 12.pantu ar vārdiem "kā arī atbilstoši domes lēmumam par speciālā budžeta izveidi".

5. Aizstāt 13.pantā vārdus "pašvaldību sabiedriskā organizācija" ar vārdiem "pašvaldību biedrība".

6. Aizstāt 16.panta ievaddaļā vārdus "pašvaldības noteikumus" ar vārdiem "pašvaldības saistošos noteikumus".

7. 17.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā:

"(1) Republikas pilsētas un novada budžeta projektam pievienojams paskaidrojuma raksts, kas ietver:

1) domes priekšsēdētāja ziņojumu, kurā sniegta informācija par attiecīgās republikas pilsētas vai novada ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem saimnieciskajam gadam, kuram plāno pašvaldības budžetu, un tam sekojošiem diviem saimnieciskajiem gadiem;";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Republikas pilsētas un novada budžeta paskaidrojuma raksts tiek sagatavots vienlaikus ar gadskārtējo pašvaldības budžeta projektu un ir neatņemama tā sastāvdaļa."

8. Aizstāt 20.pantā vārdus "Pagastu, novadu, pilsētu un rajonu" ar vārdiem "Republikas pilsētu un novadu".

9. Izteikt 36.pantu šādā redakcijā:

"36.pants. (1) Pašvaldības budžeta sastādīšanas un izlietošanas atbilstību likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un domes lēmumiem ne retāk kā reizi gadā kontrolē domes uzaicināts zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība. Pašvaldības revīzijas komisija, ja dome tādu ir izveidojusi, šādu kontroli veic atbilstoši domes apstiprinātam nolikumam.

(2) Valsts kontrole šā panta pirmajā daļā minēto kontroli veic atbilstoši Valsts kontroles likumam."

10. Izslēgt X nodaļu.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 11.martā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 24.martā

07.04.2010