Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Konkurences padomes lēmums Nr.18

Rīgā 2010.gada 26.februārī (prot. Nr.7, 5.§)

Par lietas neierosināšanu

Par 2010.gada 25.janvāra SIA "ALFA SECURITY GROUP" iesniegumu Nr.5 par nepamatoti zemu līgumcenu noteikšanu

Konkurences padome 2010.gada 28.janvārī saņēma SIA "ALFA SECURITY GROUP" (turpmāk - Iesniedzējs) iesniegumu Nr.5 par iespējamu Konkurences likuma pārkāpumu SIA "APSARGS R" darbībās, piedāvājot nepamatoti zemu cenu pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas domes iepirkumā Nr.RPD 2009/28.

SIA "ALFA SECURITY GROUP" reģistrēta komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.42403015478, juridiskā adrese: Strādnieku šķērsiela 5, Rēzekne, LV-4604.

SIA "APSARGS R" reģistrēta komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.52403009401, juridiskā adrese: Zemnieku iela 40 ,Rēzekne, LV-4601.

Izvērtējot iesniegumā ietverto informāciju, Konkurences padome

konstatēja:

1. Saskaņā ar Konkurences likuma 23.panta pirmo daļu Konkurences padome lietu ierosina, ja likuma pārkāpuma novēršanā pamatoti ieinteresētā persona iesniedz rakstveida iesniegumu.

2. Konkurences likuma 23.panta otrajā daļā uzskaitīta iesniegumā obligāti iekļaujamā informācija, kas ir dokumentāri pamatota.

Izvērtējot iesniegumu, Konkurences padome konstatēja, ka saturiski iesniegums neatbilst Konkurences likuma 23.panta otrās daļas 2., 4. un 5.punkta prasībām.

Konkurences padome 2010.gada 4.februārī Iesniedzējam nosūtīja vēstuli Nr.220, ar ko informēja Iesniedzēju par to, ka, pamatojoties uz Konkurences likuma 23.panta otro daļu, Iesniedzējs nav sniedzis informāciju par:

1. (..)

2. pierādījumiem, kuri liecina par iespējamo pārkāpumu un uz kuriem pamatots iesniegums;

3. (..);

4. faktiem, kas liecina par personas pamatotu ieinteresētību likuma pārkāpuma novēršanā;

5. pasākumiem, kas veikti pārkāpuma izbeigšanai pirms tam, kad Konkurences padome saņēmusi iesniegumu.

Konkurences padomes 2010.gada 4.februāra vēstulē Nr.220 tika arī norādīts, ka iepriekš minēto trūkstošo informāciju Iesniedzējam jāiesniedz Konkurences padomē līdz 2010.gada 17.februārim.

3. Pamatojoties uz Konkurences likuma 23.panta ceturtās daļas 1.punktu, Konkurences padome var neierosināt lietu, ja iesniegumā nav ietverta 23.panta otrajā daļā paredzētā informācija vai tā ir nepietiekama un iesniedzējs nav iesniedzis papildu informāciju Konkurences padomes noteiktajā termiņā.

Iesniedzējs līdz 2010.gada 17.februārim nenovērsa trūkumus iesniegumā, kas norādīti Konkurences padomes 2010.gada 4.februāra vēstulē Nr.220, kā arī pieprasītā informācija netika saņemta līdz šī lēmuma pieņemšanai. Iepriekš minētie apstākļi ir pamats Konkurences padomei neierosināt lietu atbilstoši Konkurences likuma 23.panta ceturtās daļas 1.punktam.

Saskaņā ar Konkurences likuma 23.panta piekto daļu iesnieguma izskatīšanu iespējams atjaunot pēc trūkumu novēršanas iesniegumā un papildu informācijas saņemšanas.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.panta otro daļu, 23.panta trešās daļas 3.punktu un 23.panta ceturtās daļas 1.punktu, 23.panta piekto daļu, Konkurences padome

nolēma:

neierosināt lietu uz SIA "ALFA SECURITY GROUP" 2010.gada 25.janvāra iesnieguma Nr.5 pamata.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Konkurences padomes priekšsēdētāja I.Jaunzeme