Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Energoapgādes regulēšanas padome

Rīkojums Nr.17

Rīgā 1996.gada 17.decembrī

Par dabas un sašķidrinātās gāzes cenu, tarifu un abonentu maksas apstiprināšanu

Saskaņā ar LR likuma "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" 5.panta 1.daļas 2.punktu:

I. Apstiprināt dabas un sašķidrinātās gāzes realizācijas cenas (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1. Dabas gāze
1.1. iedzīvotājiem:
ja ir uzstādīts individuālais gāzes patēriņa skaitītājs - 55,00 Ls/tūkst.m3;
ja nav uzstādīts individuālais gāzes patēriņa skaitītājs:
- dzīvokļos ar centralizēto karstā ūdens padevi - 0,33 Ls 1 cilv.mēn.;
- pārējiem - 0,50 Ls 1 cilv. mēn.
1.2. rūpnieciskajiem un komunālajiem patērētājiem - 59,40 Ls/tūkst.n.m3
pie gāzes normatīvās
kaloritātes
7900 kkal/n.m3;
2. Sašķidrinātā gāze
2.1. iedzīvotājiem no pazemes grupu iekārtām:
- ar citu organizāciju starpniecību - 302,00 Ls/t;
- bez citu organizāciju starpniecības - 306,00 Ls/t;
2.2. iedzīvotājiem:
- balonos pilsētās ar piegādi - 289,00 Ls/t,
viena 50l balona cena - Ls 6,07 ,
viena 27l balona cena - Ls 3,18 ,
viena 5l balona cena - Ls 0,58;
-balonos pilsētās un laukos no starpnoliktavas bez piegādes - 269,00 Ls/t,
viena 50l balona cena - Ls 5,65,
viena 27l balona cena - Ls 2,96,
viena 5l balona cena - Ls 0,54;
2.3. rūpnieciskajiem un komunālajiem patērētājiem:
- no gāzes uzpildes stacijas - 242,00 Ls/t,
- balonos no starpnoliktavas - 269,00 Ls/t;
2.4. autotransportam - 169,00 Ls/t;
2.5. tirdzniecības organizācijām portatīvos balonos
no gāzes uzpildes stacijas - 190,00 Ls/t.

Apstriprinātās cenas un tarifi iedzīvotājiem stājas spēkā ar 1997. gada 1.februāri.

II. Apstiprināt no 1997.gada 1. februāra līdz 1997.gada 31.decembrim abonentu maksu iedzīvotājiem par dabasgāzes transportēšanas, glabāšanas un sadales, sistēmas izmantošanu (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Ls 0,95 mēnesī katram abonentam.

III. Licenču birojam kopīgi ar Labklājības ministriju izskatīt jautājumu par iespējām paredzēt abonēšanas maksas atvieglojumus maznodrošinātiem vientuļiem pensionāriem un priekšlikumus iesniegt izskatīšanai Energoapgādes regulēšanas padomē.

IV. Licenču birojam:

1.Izvērtēt apstiprināto dabasgāzes cenu iespaidu uz PVAS "Latvenergo" Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2 un a/s "Rīgas siltums" 1996.g. oktobrim - 1997.g. septembrim apstiprinātajiem siltumenerģijas tarifiem.

2.Izstrādātajā Dabas un sašķidrinātās gāzes tarifu aprēķina metodikā papildus iekļaut abonēšanas maksas aprēķinu.

Energoapgādes regulēšanas padomes priekšsēdētājs A. Pakrastiņš

17.12.1996