Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 20.09.2010. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.911

Rīgā 2009.gada 23.decembrī (prot. Nr.89 128.§)
Par Valsts dzelzceļa administrācijas budžeta apstiprināšanu

Apstiprināt Valsts dzelzceļa administrācijas 2010.gada budžeta ieņēmumus un izdevumus 285 868 latu apmērā atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.

(Grozīts ar MK 20.09.2010. rīkojumu Nr.564)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 23.decembra rīkojumam Nr.911
Valsts dzelzceļa administrācijas ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2010.–2012.gadam

(Pielikums MK 20.09.2010. rīkojuma Nr.564 redakcijā)

(latos)

Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods

Grupas, apakšgrupas kods

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods

Programmas/ apakšprogrammas nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums

2008.gada izpilde

2009.gada plāns

2010.gada plāns

2010.gada precizētie ieņēmumi, izdevumi

2011.gada plāns

2012.gada plāns

P0

 

18000–21700;
22100–22300
Resursi izdevumu segšanai

x

203 930

259 540

285 868

221 364

221 364

A300

3.0.

21300; 21400;
22100–22300
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, citi finansējuma avoti

x

259 540

285 868

221 364

221 364

tai skaitāĀrvalstu (EK) finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

0

0

35 426

0

0

A700

7.0.

21700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

x

203 930

0

0

0

0

B000

 

1000–9000Izdevumi – kopā

x

203 930

259 540

285 868

221 364

221 364

B100

1.0.

1000–4000; 6000–7000Uzturēšanas izdevumi

x

200 430

256 040

282 368

217 864

217 864

B110

1.1.

1000–2000Kārtējie izdevumi

x

200 430

256 040

282 368

217 864

217 864

1000

1.1.

1000Atlīdzība

x

132 219

158 074

193 500

158 074

158 074

1100

1.1.

1100

Atalgojums

x

110 867

115 358

143 908

115 358

115 358

2000

1.1.

2000Preces un pakalpojumi

x

68 211

97 966

88 868

59 790

59 790

B200

2.0.

5000; 9000Kapitālie izdevumi

x

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

20.09.2010