Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Satversmes tiesas dienesta informācija Nr.1-04/85-paz

Rīgā 2009.gada 11.decembrī

Par lietas Nr.2009-111-01 ierosināšanu

2009.gada 10.decembrī Satversmes tiesas 2.kolēģija, izskatījusi Satversmes tiesā 2009.gada 11., 16., 19., 23., 24., 26. un 30.novembrī saņemtās konstitucionālās sūdzības, pieņēma lēmumu par lietas ierosināšanu.

Ierosināta lieta Nr.2009-111-01 "Par likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 7.punkta otrā teikuma un 20.punkta otrā teikuma (2009.gada 16.jūnija redakcijā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107.pantam ".

Konstitucionālās sūdzības iesniedza Daina Treija, Ingūna Amoliņa, Iveta Brimerberga, Tamāra Broda, Brigita Būmeistere, Sandra Amola, Diāna Dumbre, Boriss Geimans, Smaida Gļazere, Rihards Hlevickis, Daiga Kalniņa, Signe Kalniņa, Irīna Jansone, Ligita Kuzmane, Guntars Kvesks, Zinaida Lagzdiņa, Iveta Vīgante, Aina Nicmane, Aivars Uminsks, Guntars Stūris, Ināra Šteinerte, Irēna Logina, Žaneta Vēvere, Inese Laura Zemīte, Ārija Ždanova, Juris Stukāns, Sandra Strence, Aivars Zāģers, Skaidrīte Buivide, Daiga Vilsone, Juris Freimanis, Ligita Gavare, Dzintra Zvaigznekalna-Žagare, Inta Jēkabsone, Sarmīte Vamža, Valērijs Maksimovs, Silvija Sēbriņa, Jānis Bazēvičs, Līga Blūmiņa, Gunta Ozoliņa, Ineta Ozola, Marianna Terjuhana, Inese Grauda, Milda Zelmene, Lidija Pliča, Lelde Grauda, Iveta Bērziņa, Mārtiņš Sviķis, Dace Jansone, Iveta Meldere, Zane Pētersone, Mairita Šķendere, Sandra Krūmiņa, Inta Zaļā, Inguna Preisa, Velta Silamiķele, Regīna Knabe, Dace Skrauple, Juris Siliņš, Daina Baltā, Anita Misiuna, Intars Bisters, Inga Akmeņlauka, Visvaldis Sprudzāns, Vilis Donāns, Inese Skudra, Inese Belicka, Svetlana Maršāne, Elmārs Lenšs, Silva Reinholde, Rita Vīva, Astra Klaiše, Vineta Ramba, Zaiga Zaiceva, Biruta Ķeire, Laima Kraule, Linda Vēbere, Ingrīda Junghāne, Ināra Rozīte, Sandra Mertena, Vineta Vaiteika, Kārlis Stārasts, Normunds Riņķis, Gatis Štauers, Gvido Ungurs, Uldis Danga, Ilze Apse, Sanita Strakše, Viesturs Gaidukēvičs, Viktors Prudņikovs, Aija Āva, Dace Kantsone, Anna Mihailova, Kristīne Vanaga, Inese Siliņeviča, Lauma Šteinerte, Santa Bernharde, Žanete Žimante, Inta Rubene, Maruta Bite, Ināra Strautiņa, Madara Ābele, Irīna Makovska, Olita Blūmfelde, Dzintra Zemitāne, Aiga Freimane, Santa Sondare, Ineta Škutāne, Ilze Vanaga, Agnese Veita, Ziedonis Strazds, Elita Stelte-Auziņa un Iluta Kovaļova, Svetlana Beļajeva, Dzintra Danberga, Solvita Glaudāne, Tatjana Bormane, Gundega Lapiņa, Biruta Horuna.

Institūcija, kas izdevusi apstrīdēto aktu, - Latvijas Republikas Saeima - uzaicināta līdz 2010.gada 22.janvārim iesniegt Satversmes tiesai savu atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Tiesas sēžu sekretāre L.Rozentāle