Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1251

Rīgā 2009.gada 3.novembrī (prot. Nr.77 68.§)
Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksām

1. Noteikumi nosaka valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas nosacījumus pašvaldībām garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai un to piešķiršanas kārtību.

2. Valsts budžeta līdzekļus pašvaldībai piešķir šādā apmērā:

2.1. garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta izmaksām – 50 procentu apmērā no mēnesī pašvaldībā garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalstam izlietotajiem līdzekļiem;

2.2. dzīvokļa pabalsta izmaksām – 20 procentu apmērā no mēnesī pašvaldībā dzīvokļa pabalstam izlietotajiem līdzekļiem.

3. Lai saņemtu valsts budžeta līdzekļus, pašvaldība līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Labklājības ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai (turpmāk – pieprasījums) (pielikums), sniedzot informāciju par pašvaldībā sociālajiem pabalstiem izlietoto līdzekļu apmēru un nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmēru.

4. Labklājības ministrija izvērtē pašvaldības iesniegto pieprasījumu un valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā iekļauto informāciju par pašvaldības budžeta izpildi un lemj par attiecīgās pašvaldības atbilstību šajos noteikumos noteiktajām līdzfinansējuma piešķiršanas prasībām.

5. Labklājības ministrija katru mēnesi līdz divdesmit piektajam datumam pārskaita valsts budžeta līdzekļus garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai pašvaldības norādītajā kontā vai nosūta attiecīgās pašvaldības domei pamatotu atteikumu piešķirt līdzekļus.

6. Labklājības ministrija veic pārbaudes izlases kārtībā, pieprasot paš­valdības domei vai pašvaldības sociālajam dienestam šādus pamatojuma dokumentus:

6.1. maksājuma dokumentus vai to apstiprinātas kopijas, kas apliecina sociālā dienesta faktiski izmaksātos sociālās palīdzības pabalstus;

6.2. pašvaldības domes saistošos noteikumus par sociālās palīdzības pabalstiem.

7. Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībai atsaka, ja:

7.1. pašvaldība nav iesniegusi pieprasījumu noteiktajā termiņā;

7.2. konstatēta neatbilstība starp pašvaldības pieprasījumā un valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmā iekļauto informāciju par pašvaldības budžeta izpildi;

7.3. konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta, dzīvokļa pabalsta vai citu sociālās palīdzības pabalstu aprēķināšanā vai piešķiršanā.

8. Ja pašvaldības izdarīto pārkāpumu vai citu iemeslu dēļ Labklājības ministrija konstatē valsts budžeta līdzekļu pārmaksu, pārmaksātie līdzekļi tiek ieturēti no nākamajā mēnesī pašvaldībai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

9. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ieturēt šo noteikumu 8.punktā minēto pārmaksu, pašvaldība atmaksā nepamatoti saņemtos līdzekļus, ieskaitot tos valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

10. 2009.gadā valsts budžeta līdzekļus garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai pašvaldībām piešķir par pārskata periodu no 2009.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1251

Labklājības ministrs U.Augulis
01.12.2009