Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.930

Rīgā 2009.gada 18.augustā (prot. Nr.53 24.§)
Kārtība, kādā reliģiskās organizācijas iesniedz pārskatu par savu darbību
Izdoti saskaņā ar Reliģisko organizāciju likuma 14.panta septīto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā reliģiskās organizācijas iesniedz Tieslietu ministrijā pārskatu par reliģiskās organizācijas darbību attiecīgajā kalendāra gadā (turpmāk – pārskats).

2. Reliģiskā organizācija, kas nepieder pie reliģiskās savienības (baznīcas) vai diecēzes, likumā noteiktajā termiņā iesniedz Tieslietu ministrijā pārskatu par reliģiskās organizācijas darbību (1.pielikums).

3. Reliģiskā savienība (baznīca), kā arī diecēze likumā noteiktajā termiņā iesniedz Tieslietu ministrijā pārskatu par reliģiskās savienības (baznīcas) vai diecēzes darbību (2.pielikums), iekļaujot tajā ziņas par visām tās sastāvā esošajām draudzēm.

4. Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca, Latvijas Baptistu Draudžu Savienība, Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca, Latvijas Pareizticīgā Baznīca, Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīca, Rīgas ebreju reliģiskā draudze un Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienība, iesniedzot pārskatu, ziņas par reliģiskās savienības (baznīcas) kapelāniem sniedz saskaņā ar normatī­vajiem aktiem par kārtību, kādā šīs reliģiskās savienības (baznīcas) iesniedz un aktualizē garīdznieku sarakstu.

5. Reliģiskā organizācija un reliģiskā savienība (baznīca) pārskatu iesniedz Tieslietu ministrijā, nosūtot pa pastu vai izmantojot elektronisko pastu (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti).

6. Ja reliģiskā organizācija pārskatu likumā noteiktajā termiņā neiesniedz vai pārskatā ir sniegta nepilnīga informācija, Tieslietu ministrija par šo faktu rakstiski informē attiecīgo reliģisko organizāciju, nosakot divu nedēļu termiņu pārskata iesniegšanai vai konstatēto trūkumu novēršanai.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 18.augusta noteikumiem Nr.930

01.JPG (59461 bytes)

02.JPG (65258 bytes)

Tieslietu ministrs M.Segliņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 18.augusta noteikumiem Nr.930

Tieslietu ministrs M.Segliņš
22.08.2009