Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Finanšu ministrijas lēmums Nr.190

Rīgā 2009.gada 24.jūlijā

Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu nodibinājumam "Nodibinājums "Vides risinājumu zinātniskais institūts""

 

Finanšu ministrija izskatīja nodibinājuma "Nodibinājums "Vides risinājumu zinātniskais institūts"" (turpmāk - nodibinājums) 2009.gada 1.jūnija iesniegumu Nr.VRZI-7/02 ar lūgumu atņemt sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Finanšu ministrija uzsāka lietu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa atņemšanu nodibinājumam.

Pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas 2008.gada 21.maija atzinumu Nr.8-2008/80, Finanšu ministrija 2008.gada 29.maijā pieņēma lēmumu Nr.75 "Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu nodibinājumam "Nodibinājums "Vides risinājumu zinātniskais institūts""". Nodibinājumam sabiedriskā labuma organizācijas statuss tika piešķirts sabiedriskā labuma darbības veidiem - izglītības veicināšanai, zinātnes veicināšanai un vides aizsardzībai.

Atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likuma (turpmāk tekstā - Likums) 14.panta pirmās daļas 7.punktam Finanšu ministrija ir tiesīga atņemt sabiedriskā labuma organizācijas statusu biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, ja sabiedriskā labuma organizācija ir iesniegusi Finanšu ministrijai iesniegumu ar lūgumu atņemt tai sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Pamatojoties uz nodibinājuma 2009.gada 1.jūnija iesniegumu ar lūgumu atņemt sabiedriskā labuma organizācijas statusu un saskaņā ar Likuma 14.panta pirmās daļas 7.punktu, Finanšu ministrija nolemj atņemt sabiedriskā labuma organizācijas statusu nodibinājumam "Nodibinājums "Vides risinājumu zinātniskais institūts"" (reģ. Nr.40008125516, juridiskā adrese: Priekuļu novads, Priekuļu pagasts, "Lidlauks").

Atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 2.panta pirmajai daļai sabiedriskā labuma organizāciju mērķis ir darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai. Turklāt ziedotie līdzekļi, kuriem tiek piemēroti nodokļu atvieglojumi saskaņā ar nodokļus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, faktiski ir valsts budžetā neienākušie nodokļu maksājumi. Pamatojoties uz iepriekš minēto, šis administratīvais akts spēkā stājas Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmās daļas noteiktajā kārtībā, un, šo administratīvo aktu pārsūdzot, tā darbība netiek apturēta saskaņā ar Likuma 14.panta piekto daļu.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010).

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos D.Tauriņš

24.07.2009