Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.289

Rīgā 2009.gada 6.maijā (prot. Nr.29 45.§)

Par Iekšlietu ministrijas Sakaru centra reorganizāciju

 

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 1.punktu līdz 2009.gada 30.jūnijam reorganizēt Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošo tiešās pārvaldes iestādi - Sakaru centru (turpmāk - Sakaru centrs) -, pievienojot to Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošajai tiešās pārvaldes iestādei - Informācijas centram.

2. Noteikt, ka Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir Sakaru centra funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmējs.

3. Iekšlietu ministrijai izveidot Sakaru centra reorganizācijas komisiju. Reorganizācijas komisijai:

3.1. līdz 2009.gada 30.jūnijam veikt Sakaru centra materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju un nodrošināt materiālo līdzekļu, arhīva un lietvedības nodošanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centram;

3.2. līdz 2009.gada 1.septembrim nodrošināt Sakaru centra slēguma bilances sastādīšanu.

4. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2009.gada 1.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā ar Sakaru centra reorganizāciju saistītus tiesību aktu projektus.

5. Ar Sakaru centra reorganizāciju saistītos izdevumus segt no likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" budžeta programmai 02.00.00 "Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma" piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

06.05.2009