Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.295

Rīgā 2009.gada 31.martā (prot. Nr.22 44.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.538 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 16.panta pirmās daļas 2.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.538 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 102.nr.; 2008, 171.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs, pamatojoties uz struktūrfonda projekta risku izvērtējumu, piecu gadu laikā pēc līguma noslēgšanas ar struktūrfondu finansējuma saņēmēju vai granta finansējuma saņēmēju veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā:

15.1 1. zema un vidēja riska projektiem - izlases veidā;

15.1 2. augsta riska projektiem - ne retāk kā reizi piecu gadu laikā."

2. Izteikt 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"16. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs šo noteikumu 15.2., 15.3.apakšpunktā un 15.1 punktā minēto struktūrfonda projektu risku izvērtējumu aktualizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā.

17. Veicot šo noteikumu 15.1 punktā minēto pārbaudi, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs pārliecinās, vai:

17.1. struktūrfonda projektā nav notikušas būtiskas pārmaiņas Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr. 1260/1999, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem, 30.panta 4.punkta izpratnē;

17.2. līdz 2016.gada 31.decembrim tiek glabāti visi ar struktūrfonda projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģināli, tai skaitā jebkura ar struktūrfonda projektu saistītā korespondence, sludinājumi, nolikumi, darbu un piegāžu veicēju un pakalpojumu sniedzēju piedāvājumi un piedāvājumu vērtēšanas dokumentācija, struktūrfonda projekta ietvaros noslēgto līgumu dokumentācija un jebkura ar līgumiem saistītā korespondence, veiktos darbus, piegādes, maksājumus un sniegtos pakalpojumus apliecinošā dokumentācija;

17.3.  īstenotais struktūrfonda projekts atbilst apstiprinātajā struktūrfonda projekta iesniegumā norādītajiem mērķiem;

17.4. ir ievērotas normatīvajos aktos noteiktās publicitātes un vizuālās identitātes prasības."

3. Aizstāt 44.punktā skaitli un vārdu "10.martam" ar skaitli un vārdu "11.maijam".

4. Aizstāt 46.punktā skaitli un vārdu "10.aprīlim" ar skaitli un vārdu "10.jūlijam".

5. Aizstāt 49.punktā skaitļus un vārdus "2009.gada 30.oktobrim" ar skaitļiem un vārdiem "2010.gada 26.februārim".

6. Aizstāt 55.punktā skaitli un vārdu "19.martam" ar skaitli un vārdu "19.jūnijam".

7. Svītrot 56. un 57.punktu.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

 

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 16.aprīli.

16.04.2009