Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.210

Rīgā 2009.gada 3.martā (prot. Nr.15 29.§)
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtība

1. Noteikumi nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) vadības informācijas sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtību.

2. Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas uzdevums ir:

2.1. uzkrāt un uzglabāt informāciju par Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentiem un projektiem, kas nepieciešama Eiropas Savienības fondu vadībai un darbības programmu īstenošanas uzraudzībai;

2.2. nodrošināt iespējas veidot pārskatus par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu un lielo projektu īstenošanu;

2.3. nodrošināt iespējas analizēt informāciju par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu un lielo projektu īstenošanu;

2.4. nodrošināt elektronisku datu apmaiņu ar Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju informācijas sistēmām.

3. Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas pārzine ir Finanšu ministrija. Finanšu ministrija nodrošina Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu.

4. Finanšu ministrija:

4.1. slēdz starpresoru vienošanos ar atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm kā ar Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām;

4.2. atbilstoši kompetencei nosaka uzkrājamās informācijas saturu, datu ievades, aktualizācijas vai datu apmaiņas un lietotāju tiesību piešķiršanas kārtību.

5. Finanšu ministrs attiecībā uz Finanšu ministrijas struktūrvienībām un tās padotības iestādēm izdod iekšējos normatīvos aktus par Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas izmantošanu.

6. Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmas lietotāja tiesības Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām piešķir, maina un anulē Finanšu ministrija atbilstoši noteiktajai kārtībai.

7. Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā uzkrāto informāciju glabā līdz 2021.gada 31.decembrim un pēc minētā termiņa nodod glabāšanā valsts arhīvam atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko datu arhivēšanu.

8. Atzīt par spēku zaudējušiem:

8.1. Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumus Nr.473 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanas un izmantošanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 109.nr.);

8.2. Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumus Nr.484 “Kārtība, kādā piešķir un anulē lietotāja tiesības Eiropas Savienības struktūrfondu vadības informācijas sistēmā” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 97.nr.);

8.3. Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.269 “Kārtība, kādā piešķir un anulē lietotāja tiesības Kohēzijas fonda projektu vienotajā informācijas sistēmā” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 59.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris
11.03.2009