Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.132

Rīgā 2009.gada 10.februārī (prot. Nr.11 31.§)
Noteikumi par fitosanitārajiem pasākumiem un to piemērošanas kārtību augu un augu produktu aizsardzībai pret Phytophthora ramorum
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 14.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka fitosanitāros pasākumus un to piemērošanas kārtību augu un augu produktu aizsardzībai pret kaitīgo organismu Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov. (turpmāk – organisms).

2. Noteikumi attiecas uz:

2.1. Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirble) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L. (izņemot Rhododendron simsii Planch), Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don.) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh. un Viburnum spp. L. augiem (turpmāk – saimniekaugs), izņemot augļus un sēklas;

2.2. Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. un Taxus brevifolia Nutt. koksni (turpmāk – koksne);

2.3. Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. un Taxus brevifolia Nutt. nomizotu mizu (turpmāk – miza).

3. Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests):

3.1. pārbauda saimniekaugu tā aktīvās augšanas laikā un organisma attīstībai piemērotā laikā (turpmāk – pārbaudei atbilstošs laiks) jebkurā saimniekauga augšanas vietā (turpmāk – augšanas vieta), vietā, kur izaudzē stādīšanai paredzēto saimniekaugu (turpmāk – audzēšanas vieta), un vietā, kur realizē stādīšanai paredzēto saimniekaugu (turpmāk – tirdzniecības vieta);

3.2. konstatējot organisma vizuālās pazīmes, ņem paraugu un nosūta to laboratoriskām analīzēm;

3.3. laboratoriski diagnosticē organismu;

3.4. piemēro fitosanitāros pasākumus un uzrauga to izpildi;

3.5. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto pārbaužu rezultātus katru gadu līdz 1.decembrim paziņo Eiropas Komisijai un pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

4. Personai aizliegts ievest un izplatīt organismu, izņemot gadījumus, kas noteikti normatīvajos aktos par izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijai paredzēto kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanas un pārvietošanas kārtību.

II. To saimniekaugu, mizas un koksnes ievešana, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotās Valstis

5. Atļauts ievest saimniekaugu, kura izcelsme ir Amerikas Savienotās Valstis, ja:

5.1. tam ir normatīvajos aktos par augu karantīnu minētais fitosanitārais sertifikāts (turpmāk – fitosanitārais sertifikāts). Fitosanitārais sertifikāts izsniegts pēc pārbaudes, kas veikta pirms augu nosūtīšanas. Pārbaudes laikā ir ņemts reprezentatīvais paraugs laboratoriskām analīzēm, un tajā nav konstatēti organisma ārpuseiropas izolāti (paveids). Fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija” norādīts: “Nav Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. ārpuseiropas izolātu”;

5.2. fitosanitārais sertifikāts atbilst vienai no šādām prasībām:

5.2.1. tajā norādīts, ka saimniekauga izcelsmes vieta ir teritorija, par kuru ir zināms, ka tajā nav sastopami organisma ārpuseiropas izolāti, un teritorijas nosaukums norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē “Izcelsmes vieta”;

5.2.2. tas izsniegts pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas veiktas pārbaudes (turpmāk – oficiāla pārbaude) audzēšanas vietā. Oficiālajā pārbaudē, kas veikta saimniekaugam (kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma) un paraugam ar organisma vizuālajām pazīmēm, laboratoriskajās analīzēs nav konstatēti ārpuseiropas izolāti;

5.3. ievedot veiktajā pārbaudē organisms nav konstatēts.

6. Aizliegts ievest mizu, kuras izcelsme ir Amerikas Savienotās Valstis.

7. Atļauts ievest koksni, izņemot Quercus L. koksni, kuras izcelsme ir Amerikas Savienotās Valstis, ja ir pievienots fitosanitārais sertifikāts, kas atbilst vienai no šādām prasībām:

7.1. tajā norādīts, ka koksnes izcelsmes vieta ir teritorija, par kuru ir zināms, ka tajā nav sastopami organisma ārpuseiropas izo­lāti, un teritorijas nosaukums norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē “Izcelsmes vieta”;

7.2. tas izsniegts pēc oficiālas pārbaudes, kurā konstatēts, ka koksnei ir noņemta miza un tā atbilst vienai no šādām prasībām:

7.2.1. koksne ir apzāģēta tā, lai pilnībā noņemtu tās apaļo virsmu;

7.2.2. ūdens saturs koksnē, izteikts saus­nas procentos, nepārsniedz 20 %;

7.2.3. koksne ir dezinficēta, to attiecīgi apstrādājot ar karstu gaisu vai karstu ūdeni.

8. Ja tiek ievesti zāģmateriāli ar mizas atliekām vai bez tām, koksnei jābūt mākslīgi žāvētai (ūdens saturs koksnē, izteikts sausnas procentos, nepārsniedz 20 % un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu). Koksne vai koka iepakojums ir marķēts ar marķējumu “kiln-dried” vai “KD” (žāvēts kamerā).

9. Atļauts ievest Quercus L. koksni, kuras izcelsme ir Amerikas Savienotās Valstis, ja ir pievienots fitosanitārais sertifikāts. Fitosanitārais sertifikāts izsniegts pēc oficiālas pārbaudes, kurā konstatēts, ka koksnei ir noņemta miza un koksne atbilst vienai no šādām prasībām:

9.1. koksne ir apzāģēta tā, lai pilnībā noņemtu tās apaļo virsmu;

9.2. ūdens saturs koksnē, izteikts sausnas procentos, nepārsniedz 20 %;

9.3. koksne ir dezinficēta, to attiecīgi apstrādājot ar karstu gaisu vai karstu ūdeni.

III. Saimniekaugu pārvietošana

10. Stādīšanai paredzētos Rhododendron spp. (izņemot Rhododendron simsii Planch.), Camellia spp. un Viburnum spp. saimniekaugus, kuru izcelsme ir Latvija, cita Eiropas Savienības dalībvalsts vai kāda trešā valsts, izņemot Amerikas Savienotās Valstis, drīkst pārvietot, ja tiem pievienota augu pase, kas izdota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu (turpmāk – augu pase).

11. Ievestos saimniekaugus, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotās Valstis, atļauts pārvietot, ja tiem ir augu pase.

12. Stādīšanai paredzēto Rhododendron spp. (izņemot Rhododendron simsii Planch.), Camellia spp. un Viburnum spp. saimniekaugu audzētājs reģistrējas fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu.

13. Šo noteikumu 10.punktā minētajiem saimniekaugiem, kuru izcelsme ir Latvija, dienests atļauj lietot augu pasi, ja:

13.1. audzēšanas vietā vismaz divas reizes veģetācijas periodā pārbaudei atbilstošā laikā dienests veicis pārbaudes un šajās pārbaudēs organisms nav konstatēts;

13.2. konstatējot organismu, audzēšanas vietā ir veikti šo noteikumu 18.punktā minētie fitosanitārie pasākumi un 19.punktā minētās pārbaudes.

IV. Fitosanitāro pasākumu noteikšana

14. Ja saimniekauga pārbaudē dienests konstatē organisma vizuālās pazīmes, tas:

14.1. ņem paraugu laboratoriskām analīzēm un saimniekaugu marķē;

14.2. lai novērstu organisma izplatīšanās risku, pieņem lēmumu par aizliegumu personai pārvietot:

14.2.1. no audzēšanas vietas uz laiku līdz 15 darbdienām – saimniek­augus, kas atrodas 10 metru platā joslā ap iespējami inficēto augu, un to pavairošanas materiālu;

14.2.2. no augšanas vietas uz laiku līdz 15 darbdienām – saimniekaugus, no kuriem ņemts paraugs, un to pavairošanas materiālu;

14.2.3. no tirdzniecības vietas uz laiku līdz piecām darbdienām – saimniekaugus, no kuriem ņemts paraugs, un to pavairošanas materiālu.

15. Ja, veicot laboratoriskās analīzes, organisms paraugā netiek konstatēts, dienests atceļ šo noteikumu 14.2.apakšpunktā minēto lēmumu.

16. Ja, veicot laboratoriskās analīzes, organisms paraugā tiek konstatēts, dienests pieņem lēmumu par fitosanitāro pasākumu veikšanu saskaņā ar šo noteikumu 17. un 18.punktu.

17. Dienests pēc organisma konstatēšanas:

17.1. saimniekaugu, no kura ņemts paraugs, nosaka par inficētu (turpmāk – inficētais saimniekaugs). Ja paraugs veidots no vairākiem saimniekaugiem, par inficētiem nosaka visus tos saimniekaugus, no kuriem ņemts šis paraugs;

17.2. teritoriju, kurā konstatēts organisms, nosaka par organisma perēkli.

18. Dienests organisma perēklī nosaka šādus fitosanitāros pasākumus:

18.1. saimniekaugu audzēšanas vietā:

18.1.1. sadedzinot iznīcināt inficēto saim­niekaugu un saimniekaugus divus metrus platā joslā ap inficēto saimniekaugu, kā arī augu atliekas;

18.1.2. aizliegt pārvietot saimniekaugus, kas aug 10 metrus platā joslā ap iznīcinātā saimniekauga augšanas vietu;

18.1.3. 10 metrus platā joslā ap iznīcinātā saimniekauga augšanas vietu aizliegt lietot augu aizsardzības līdzekļus trīs mēnešus;

18.1.4. piemērot fitosanitāros pasākumus augsnei un augšanas substrātam divus metrus platā joslā ap inficēto saimniekaugu, lai novērstu organisma tālāku izplatīšanos;

18.2. saimniekaugu augšanas un tirdzniecības vietā – sadedzinot iznīcināt inficēto saimniekaugu.

19. Dienests organisma perēklī pēc fitosanitāro pasākumu noteikšanas pārbaudei atbilstošā laikā veic:

19.1. saimniekaugu audzēšanas vietā:

19.1.1. vismaz divas pārbaudes nākamo triju mēnešu laikā 10 metrus platā joslā ap iznīcinātā saimniekauga augšanas vietu;

19.1.2. vismaz vienu visu saimniekaugu papildu pārbaudi;

19.2. saimniekaugu augšanas vietā – vismaz vienu saimniekaugu pārbaudi.

20. Ja šo noteikumu 19.punktā minēto pārbaužu laikā organisms netiek konstatēts, dienests pieņem lēmumu par fitosanitāro pasākumu atcelšanu.

21. Ja šo noteikumu 19.punktā minēto pārbaužu laikā organisms tiek konstatēts, dienests piemēro fitosanitāros pasākumus saskaņā ar šo noteikumu 17. un 18.punktu.

22. Saimniekaugus iznīcina dienesta uzraudzībā ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 16.punktā minētā lēmuma saņemšanas.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministra pienākumu izpildītājs – vides ministrs R.Vējonis
25.02.2009