Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 30.09.2014. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.131

Rīgā 2009.gada 10.februārī (prot. Nr.11 17.§)
Noteikumi par valsts nodevu par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās (turpmāk – nodeva), nodevas maksāšanas kārtību un nodevas atvieglojumus.

2. Nodevas apmēru nosaka, ņemot vērā būves tipu (pēc galvenā lietošanas veida), būvtilpumu un būvniecības veidu, izmantojot šādu formulu:

nodeva = A x B x C, kur

A – koeficients, kas atkarīgs no būves tipa (1.pielikums);

B – likme euro, kas atkarīga no objekta būvtilpuma (ēkām), garuma (līnijbūvēm) vai apbūves laukuma (pārējām inženierbūvēm) (2.pielikums);

C – koeficients, kas atkarīgs no būvniecības veida (jaunbūve, rekonstruk­cija, renovācija vai restaurācija) (3.pielikums).

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.648)

3. Nodevu maksā pirms būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanas valsts un pašvaldību institūcijās, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu.

4. Nodevu ieskaita valsts vai pašvaldības pamatbudžeta kontā.

5. No nodevas maksāšanas atbrīvotas valsts un pašvaldību institūcijas.

6. Nodevas atvieglojumi 50 procentu apmērā piemērojami personām, kuru būvprojekta izstrādi un īstenošanu Latvijas Republikas teritorijā vismaz 40 procentu apmērā finansē starptautiskās finanšu institūcijas, Eiropas Savienība vai tās dalībvalstis (ja attiecīgās investīcijas nav jāatmaksā).

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.131
Koeficients A – būves tips

Nr.
p.k.

Būves tips (saskaņā ar būvju klasifikāciju)

Koeficients A

1.

Dzīvojamās mājas, to palīgēkas un lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas

1

2.

Viesnīcas, tām līdzīga pielietojuma ēkas, biroja ēkas, satiksmes un sakaru iestāžu ēkas un vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

5

3.

Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas

4

4.

Ēkas masu izklaides pasākumiem, izglītības iestāžu, slimnīcu vai sabiedriskās aprūpes iestāžu vajadzībām

3

5.

Citas nedzīvojamās ēkas un inženierbūves

2

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.131
Likme B – būvtilpums, garums vai apbūves laukums

(Pielikums grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.648)

Nr.
p.k.

Būvtilpums (m3) – ēkām

Garums (km) – līnijbūvēm

Apbūves laukums (m2) – pārējām inženierbūvēm

Likme B (euro)

1.

Līdz 1000

Līdz 10

Līdz 1000

7,11

2.

1000–2500

10–50

1000–2500

14,23

3.

2500–5000

50–75

2500–5000

21,34

4.

5000–10000

75–150

5000–10000

28,46

5.

Vairāk par 10000

Vairāk par 150

Vairāk par 10000

35,57

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.131
Koeficients C – būvniecības veids

Nr.
p.k.

Būvniecības veids

Koeficients C

1.

Jaunbūve

1

2.

Rekonstrukcija

0,75

3.

Renovācija vai restaurācija

0,5

Ekonomikas ministrs K.Gerhards