Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1057

Rīgā 2008.gada 16.decembrī (prot. Nr.93 74.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.381 "Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 22.panta trešo daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.381 "Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 66.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3.3.apakšpuntā vārdus "Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūta (turpmāk - institūts)" ar vārdiem "valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" (turpmāk - Latvijas Zivju resursu aģentūra)";

1.2. aizstāt 5.1.apakšpunktā vārdus "Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldi (turpmāk - pārvalde)" ar vārdiem "Latvijas Zivju resursu aģentūru";

1.3. aizstāt 5.2.apakšpunktā vārdu "pārvaldē" ar vārdiem "Latvijas Zivju resursu aģentūrā";

1.4. aizstāt 5.3.apakšpunktā vārdu "institūta" ar vārdiem "Latvijas Zivju resursu aģentūras";

1.5. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Šo noteikumu 4.punktā minētās uzskaites rezultātus pārbauda zivju mazuļu uzskaites komisija (turpmāk - komisija), kuras sastāvā ir Latvijas Zivju resursu aģentūras, Valsts vides dienesta, reģionālās vides pārvaldes, dienesta un valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" pārstāvji. Komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina zemkopības ministrs.";

1.6. aizstāt 11.punktā vārdu "pārvaldē" ar vārdiem "Latvijas Zivju resursu aģentūrā";

1.7. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Zivju audzētavas vadītājs vai īpašnieks kopsavilkuma aktu par kopējo ielaisto zivju mazuļu skaitu sastāda pēc zivju mazuļu ielaišanas sezonas beigām atsevišķi par katru zivju sugu, vecuma grupu un ielaišanas vietu. Aktu sastāda divos eksemplāros, no kuriem vienu iesniedz Latvijas Zivju resursu aģentūrā. Latvijas Zivju resursu aģentūra akta kopiju nosūta dienesta attiecīgā rajona pārvaldei vai Rīgas pilsētas pārvaldei un Vides ministrijai.";

1.8. aizstāt 14.4.apakšpunktā vārdu "pārvaldē" ar vārdiem "Latvijas Zivju resursu aģentūrā";

1.9. izteikt 14.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.5. ūdenstilpes īpašnieks vai apsaim­niekotājs katru gadu līdz 1.novem­brim noformē zivju mazuļu ielaišanas kopsavilkuma aktu (8.pielikums) par zivju mazuļiem, kas dabiskajās ūdenstilpēs ielaisti papildus zivju resursu atražošanas valsts programmai, norādot atsevišķi katru zivju mazuļu sugu un vecuma grupu, un iesniedz to Latvijas Zivju resursu aģentūrā. Latvijas Zivju resursu aģentūra kopsavilkuma akta kopijas nosūta dienesta attiecīgā rajona pārvaldei vai Rīgas pilsētas pārvaldei un Vides ministrijai.";

1.10. aizstāt 5. un 6.pielikumā vārdus "Valsts zivsaimniecības pārvaldes" ar vārdiem "Zemkopības ministrijas";

1.11. aizstāt 7.pielikumā vārdus "Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūta" ar vārdiem "Latvijas Zivju resursu aģentūras".

2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

01.01.2009