Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.978

Rīgā 2008.gada 25.novembrī (prot. Nr.83 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210.nr.; 2006, 193.nr.; 2007, 198.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta iestādes nodrošina šajos noteikumos noteiktās budžetu ieņēmumu klasifikācijas lietošanu plānošanā, uzskaitē un pārskatos. Pašvaldības budžeta uzskaitei un pārskatu sagatavošanai klasifikāciju piemēro tikai normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu noteiktajā apjomā, bet budžeta plānošanai - atbilstoši saviem ieskatiem. Pašvaldībām un budžeta iestāžu vadītājiem ieņēmumu uzskaites nodrošināšanai ir tiesības sadalīt ieņēmumu kodus sīkāk.";

1.2. izteikt pielikuma 1.0.grupas "Nodokļu ieņēmumi" 1.1.apakšgrupas "Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa" 1.1.1.1., 1.1.1.2. un 1.1.1.3.kodu šādā redakcijā:

"1.1.

1.1.1.1.

Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums

1.1.

1.1.1.2.

Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis

1.1.

1.1.1.3.

Pašvaldībā iekasētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis"

1.3. izteikt pielikuma 1.0.grupas "Nodokļu ieņēmumi" 1.1.apakšgrupas "Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa" 1.1.2.0.kodu šādā redakcijā:

"1.1.

1.1.2.0.

Fiksētais ienākuma nodoklis

Uz 1.1.2.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā vai pašvaldību budžetos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

1.4. izteikt pielikuma 1.0.grupas "Nodokļu ieņēmumi" 1.4.apakšgrupas "Īpašuma nodokļi" 4.1.2.0., 4.1.2.1. un 4.1.2.2.kodu šādā redakcijā:

"1.4.

4.1.2.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

1.4.

4.1.2.1.

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi

1.4.

4.1.2.2.

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem"

1.5. izteikt pielikuma 1.0.grupas "Nodokļu ieņēmumi" 1.6.apakšgrupas "Akcīzes nodoklis" 5.2.1.4. un 5.2.1.5.kodu šādā redakcijā:

"1.6.

5.2.1.4.

Akcīzes nodoklis starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem

1.6.

5.2.1.5.

Akcīzes nodoklis starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu virs 15 līdz 22 tilpumprocentiem"

1.6. izteikt pielikuma 1.0.grupas "Nodokļu ieņēmumi" 1.6.apakšgrupas "Akcīzes nodoklis" 5.2.5.5.kodu šādā redakcijā:

"1.6.

5.2.5.5.

Akcīzes nodokļa atmaksas par degvieleļļu, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir mazāka par 25 mm2/s vai lielāka un kuri tika izmantoti siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai"

1.7. izteikt pielikuma 1.0.grupas "Nodokļu ieņēmumi" 1.6.apakšgrupas "Akcīzes nodoklis" 5.3.1.4. un 5.3.1.5.kodu šādā redakcijā:

"1.6.

5.3.1.4.

Akcīzes nodoklis starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem

1.6.

5.3.1.5.

Akcīzes nodoklis starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu virs 15 līdz 22 tilpumprocentiem"

1.8. izteikt pielikuma 1.0.grupas "Nodokļu ieņēmumi" 1.6.apakšgrupas "Akcīzes nodoklis" 5.3.7.5.kodu šādā redakcijā:

"1.6.

5.3.7.5.

Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds vai lielāks par 2,0 vai kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka par 25 mm2/s"

1.9. izteikt pielikuma 1.0.grupas "Nodokļu ieņēmumi" 1.6.apakšgrupas "Akcīzes nodoklis" 5.3.7.9.kodu šādā redakcijā:

"1.6.

5.3.7.9.

Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir mazāka par 25 mm2/s, ko izmanto kā kurināmo"

1.10. izteikt pielikuma 1.0.grupas "Nodokļu ieņēmumi" 1.6.apakšgrupas "Akcīzes nodoklis" 5.3.9.1.kodu šādā redakcijā:

"1.6.

5.3.9.1.

Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir mazāka par 25 mm2/s"

1.11. izteikt pielikuma 1.0.grupas "Nodokļu ieņēmumi" 1.6.apakšgrupas "Akcīzes nodoklis" 5.3.9.3.kodu šādā redakcijā:

"1.6.

5.3.9.3.

Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem pievienots etilspirts, kas veido 70 līdz 95 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma

Uz 5.3.9.3.kodu attiecina ieņēmumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par akcīzes nodokli iemaksāti valsts budžetā par svinu nesaturošu benzīnu, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), ar nosacījumu, ka absolūtā spirta saturs veido 70 līdz 95 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma"

1.12. izteikt pielikuma 1.0.grupas "Nodokļu ieņēmumi" 1.6.apakšgrupas "Akcīzes nodoklis" 5.6.7.5.kodu šādā redakcijā:

"1.6.

5.6.7.5.

Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds vai lielāks par 2,0 vai kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka par 25 mm2/s"

1.13. izteikt pielikuma 1.0.grupas "Nodokļu ieņēmumi" 1.6.apakšgrupas "Akcīzes nodoklis" 5.6.7.9.kodu šādā redakcijā:

"1.6.

5.6.7.9.

Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir mazāka par 25 mm2/s, ko izmanto kā kurināmo"

1.14. izteikt pielikuma 1.0.grupas "Nodokļu ieņēmumi" 1.6.apakšgrupas "Akcīzes nodoklis" 5.6.9.1.kodu šādā redakcijā:

"1.6.

5.6.9.1.

Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir mazāka par 25 mm2/s"

1.15. izteikt pielikuma 1.0.grupas "Nodokļu ieņēmumi" 1.6.apakšgrupas "akcīzes nodoklis" 5.6.9.3.kodu šādā redakcijā:

"1.6.

5.6.9.3.

Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem pievienots etilspirts, kas veido 70 līdz 95 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma

Uz 5.6.9.3.kodu attiecina ieņēmumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par akcīzes nodokli iemaksāti valsts budžetā par svinu nesaturošu benzīnu, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem akcīzes preču noliktavā Latvijas Republikā pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz
99,5 tilpumprocenti), ar nosacījumu, ka absolūtā spirta saturs veido 70 līdz 95 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma
"

1.16. izteikt pielikuma 1.0.grupas "Nodokļu ieņēmumi" 1.7.apakšgrupas "Muitas nodoklis" 6.1.2.0.koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Uz 6.1.2.0.kodu attiecina maksājumus budžetā, kas ieviesti kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros vai ar īpašiem pasākumiem, ko piemēro atsevišķām precēm, kas iegūtas lauksaimniecības ražojumu pārstrādes rezultātā, lai nodrošinātu Eiropas Padomes 2000.gada 22.maija Regulas (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 par to, kā īsteno Lēmumu 94/728/EK Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu"

1.17. izteikt pielikuma 1.0.grupas "Nodokļu ieņēmumi" 1.7.apakšgrupas "Muitas nodoklis" 6.1.3.0.koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Uz 6.1.3.0.kodu attiecina antidempinga maksājumus budžetā uz precēm par dempinga cenām, kuru brīva apgrozība Kopienā rada zaudējumus saskaņā ar Eiropas Padomes 2000.gada 22.maija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 par to, kā īsteno Lēmumu 94/728/EK Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu, Eiropas Padomes 1995.gada 22.decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis"

1.18. izteikt pielikuma 1.0.grupas "Nodokļu ieņēmumi" 1.7.apakšgrupas "Muitas nodoklis" 6.1.4.0.koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Uz 6.1.4.0.kodu attiecina pagaidu maksājumus vai kompensācijas maksājumus budžetā par subsidētu produktu, kura brīva apgrozība Kopienā rada kaitējumu saskaņā ar Eiropas Padomes 2000.gada 22.maija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000 par to, kā īsteno Lēmumu 94/728/EK Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu, Eiropas Padomes 1997.gada 6.oktobra Regulu (EK) Nr. 2026/97 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis"

1.19. izteikt pielikuma 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 8.1.1.0.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

8.1.1.0.

Ieņēmumi no kapitāla daļu un vērtspapīru pārdošanas un pārvērtēšanas

Uz 8.1.1.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti kā ieņēmumi par kapitāla daļu pārdošanu un pārvērtēšanu, vērtspapīru tirdzniecību un pārvērtēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā"

1.20. svītrot pielikuma 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 8.1.1.1., 8.1.1.2., 8.1.1.3. un 8.1.1.4.kodu;

1.21. izteikt pielikuma 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 8.1.2.0.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

8.1.2.0.

Ieņēmumi no ieguldījumu meitas un asociētās kapitālsabiedrībās pārdošanas un pārvērtēšanas

Uz 8.1.2.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti kā ieņēmumi no ieguldījumu meitas un asociētās kapitālsabiedrības pārvērtēšanas un pārdošanas atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā"

1.22. izteikt pielikuma 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 8.1.3.0.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

8.1.3.0.

Ieņēmumi no finanšu ieguldījumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē

Uz 8.1.3.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas rodas no finanšu ieguldījumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā"

1.23. izteikt pielikuma 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 8.2.0.0.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

8.2.0.0.

Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma

Uz 8.2.0.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 18.1 panta 2.punktu"

1.24. izteikt pielikuma 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 9.1.3.2.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

9.1.3.2.

Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā

Uz 9.1.3.2.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevām par ierakstu izdarīšanu un iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrāciju, par laulāto mantisko attiecību reģistrāciju, par izdevējdarbības un masu informācijas līdzekļu reģistrāciju, par komercķīlas reģistrāciju, par informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra, par ierakstu izdarīšanu Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā, šķīrējtiesu reģistrā un politisko partiju reģistrā, par arodbiedrību reģistrāciju un parakstu apliecināšanu"

1.25. izteikt pielikuma 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 9.1.7.5.koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Uz 9.1.7.5.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"

1.26. izteikt pielikuma 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 9.1.7.6.koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Uz 9.1.7.6.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"

1.27. izteikt pielikuma 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 9.1.9.4.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

9.1.9.4.

Nodeva par kadastra izziņas sagatavošanu un izsniegšanu

Uz 9.1.9.4.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par kadastra izziņas sagatavošanu un izsniegšanu"

1.28. papildināt pielikumu aiz 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 9.3.6.4.koda ar 9.3.6.5.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

9.3.6.5.

Cukura nodeva par cukura pārpalikumu

Uz kodu 9.3.6.5.attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā par cukura pārpalikumu laikposmā no 2006. līdz 2009.gadam par cukura apjomu, par kuru nav iesniegts pierādījums par izņemšanu, saskaņā ar Eiropas Komisijas 2004.gada 14.janvāra Regulu Nr. 60/2004, kura nosaka pārejas posma pasākumus cukura nozarē sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos"

1.29. izteikt pielikuma 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 9.5.1.1., 9.5.1.2., 9.5.1.3., 9.5.1.4., 9.5.1.5., 9.5.1.6., 9.5.1.7., 9.5.1.8., 9.5.1.9. un 9.5.2.1.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

9.5.1.1.

Pašvaldības nodeva par domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

2.0.

9.5.1.2.

Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

2.0.

9.5.1.3.

Pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu

2.0.

9.5.1.4.

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

2.0.

9.5.1.5.

Pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu

2.0.

9.5.1.6.

Pašvaldības nodeva par transportlīdzekļu iebraukšanu
īpaša režīma zonās

2.0.

9.5.1.7.

Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

2.0.

9.5.1.8.

Pašvaldības nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu

2.0.

9.5.1.9.

Pašvaldības nodeva par pašvaldību simbolikas izmantošanu

2.0.

9.5.2.1.

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu"

1.30. izteikt pielikuma 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 9.5.2.9.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

9.5.2.9.

Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības"

1.31. papildināt pielikumu aiz 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 10.1.9.3.koda ar 10.1.9.4. un 10.1.9.5.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

10.1.9.4.

Naudas sodi, ko uzliek Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

2.0.

10.1.9.5.

Naudas sodi, ko uzliek Valsts valodas centrs"

1.32. izteikt pielikuma 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 10.1.9.9.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

10.1.9.9.

Naudas sodi, ko uzliek pārējās iestādes, kas nav klasificētas iepriekšminētajos kodos"

1.33. papildināt pielikumu aiz 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 12.1.4.0.koda ar 12.1.5.0.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

12.1.5.0.

Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu konfiskācijas rīkojuma izpildi

Uz 12.1.5.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalsts konfiskācijas lūgumu par mantas, noziedzīga nodarījuma rīku un noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskāciju, atbilstoši kartībai, kādā Latvijā tiek atzīts Eiropas Savienības dalībvalsts spriedums, kur ir noteikta mantas konfiskācija (2006.gada 6.oktobra Padomes Ietvarlēmums 2006/783/TI par savstarpējās atzīšanas principa piemērošanu konfiskācijas rīkojumiem)"

1.34. papildināt pielikumu aiz 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 12.3.9.3.koda ar 12.3.9.4.kodu šādā redakcijā:

"2.0.

12.3.9.4.

Ieņēmumi no apdrošinātāja vai biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" par atlīdzinātajiem izdevumiem

Uz 12.3.9.4.kodu attiecina apdrošinātāja vai biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" atlīdzinātos valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību, nodrošinot ārstēšanu, rehabilitāciju, tehniskos palīglīdzekļus un pensiju un pabalstu izmaksas"

1.35. izteikt pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.0.0.0.koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Transfertu grupas kodus izmanto, veicot budžetu konsolidāciju, t.i., izslēdzot savstarpēji veiktos maksājumus. Transfertu grupas kodus lieto budžeta izpildē un (vai) plānošanā. Transfertu grupas kodos uzskaita arī valsts budžetā savstarpēji veiktos nenaudas darījumus, t.sk. bezatlīdzības ceļā saņemtos aktīvus starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot kontrolētos un finansētos komersantus.

Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi, ko valsts un pašvaldību budžeta iestādes veic savā starpā, norēķinoties par sniegtajiem maksas pakalpojumiem (piemēram, telpu noma, komunālie pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi). Veicot iepriekš minēto pakalpojumu apmaksu, pakalpojuma saņēmējs lieto ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši maksas pakalpojuma ekonomiskajai būtībai, savukārt pakalpojuma sniedzējs šos ieņēmumus uzrāda kodu grupā "Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi""

1.36. izteikt pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.1.3.1.koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Uz 18.1.3.1.kodu attiecina valsts pamatbudžeta finansētās iestādes saņemto transfertu no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem"

 1.37. izteikt pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.1.3.2.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

18.1.3.2.

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

Uz 18.1.3.2.kodu attiecina valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtos transfertus no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem"

1.38. izteikt pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.1.4.0.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

18.1.4.0.

Valsts pamatbudžeta iestādes saņemtie transferti vienas ministrijas ietvaros

Uz 18.1.4.0.kodu attiecina valsts pamatbudžeta vienas ministrijas padotības iestāžu ietvaros savstarpēji saņemtos nenaudas darījumu transfertus"

1.39. svītrot pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.1.5.0., 18.1.5.1., 18.1.5.2. un 18.1.5.3.kodu;

1.40. papildināt pielikumu aiz 5.0.grupas "Transferti" 18.1.5.3.koda ar 18.1.6.0., 18.1.6.1. un 18.1.6.2.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

18.1.6.0.

No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas (izņemot pašvaldības) saņemtie transferti

5.0.

18.1.6.1.

No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas (izņemot pašvaldības) saņemtie transferti no ministrijas vai centrālās valsts iestādes pamatbudžeta, kuras institucionālās padotībā tā atrodas

5.0.

18.1.6.2.

No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas (izņemot pašvaldības) saņemtie transferti no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes"

1.41. izteikt pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.2.1.0.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

18.2.1.0.

Valsts speciālā budžeta saņemtās dotācijas no valsts pamatbudžeta"

1.42. svītrot pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.2.1.6.kodu;

1.43. svītrot pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.2.2.0.kodu;

1.44. izteikt pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.3.0.0.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

18.3.0.0.

Valsts speciālajā budžetā saņemtie valsts pamatbudžeta kapitālo izdevumu transferti"

1.45. svītrot pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.4.1.0. un 18.4.2.0.kodu;

1.46. papildināt pielikumu aiz 5.0.grupas "Transferti" 18.5.2.9.koda ar 18.5.3.0.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

18.5.3.0.

Transferta pārskaitījumi viena speciālā budžeta veida ietvaros"

1.47. izteikt pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.6.0.0.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

18.6.0.0.

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts budžeta"

1.48. izteikt pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.6.1.0.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

18.6.1.0.

Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija"

1.49. svītrot pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.6.1.1., 18.6.1.2., 18.6.1.3., 18.6.1.4., 18.6.1.5., 18.6.1.6., 18.6.1.7., 18.6.1.8. un 18.6.1.9.kodu;

1.50. izteikt pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.6.2.0.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

18.6.2.0.

Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas

Uz 18.6.2.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas saņemti pašvaldību budžetos saskaņā ar likumā par valsts budžetu kārtējam gadam 62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" attiecīgajā programmā kārtējam gadam piešķirto apropriāciju vai atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem"

1.51. svītrot pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.6.2.1., 18.6.2.2., 18.6.2.3., 18.6.2.4., 18.6.2.5., 18.6.2.6., 18.6.2.7., 18.6.2.8. un 18.6.2.9.kodu;

1.52. izteikt pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.6.3.0.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

18.6.3.0.

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm"

1.53. izteikt pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.6.4.0.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

18.6.4.0.

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

Uz 18.6.4.0.kodu attiecina ieņēmumus, kas saņemti pašvaldību budžetos no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda"

1.54. svītrot pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.6.4.1., 18.6.4.2. un 18.6.4.9.kodu;

1.55. izteikt pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.6.9.0.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

18.6.9.0.

Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti

Uz 18.6.9.0.kodu attiecina pārējos saņemtos uzturēšanas izdevumu transfertus no valsts budžeta iestādēm, kas nav saņemti kā maksājumi par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem"

1.56. izteikt pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.7.0.0.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

18.7.0.0.

Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo izdevumu transferti un mērķdotācijas no valsts budžeta"

1.57. izteikt pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.8.8.0.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

18.8.0.0.

Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai"

1.58. izteikt pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.9.0.0.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

18.9.0.0.

Pašvaldību speciālajā budžetā saņemtie valsts budžeta transferti un mērķdotācijas"

1.59. izteikt pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.9.2.0.kodu šādā redakcijā:

"5.0.

18.9.2.0.

Mērķdotācijas pašvaldībām pasažieru regulārajiem pārvadājumiem"

1.60. svītrot pielikuma 5.0.grupas "Transferti" 18.9.4.0.kodu;

1.61. svītrot pielikuma 4.2.grupas "Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos" 21.1.3.0.kodu;

1.62. svītrot pielikuma 4.2.apakšgrupas "Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos" 21.1.6.0.kodu;

1.63. izteikt pielikuma 4.2.grupas "Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos" 21.2.0.0.kodu šādā redakcijā:

"4.2.

21.2.0.0.

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

Uz 21.2.0.0.kodu attiecina ārvalstu finanšu palīdzību budžeta iestāžu ieņēmumos atmaksām valsts pamatbudžetam"

1.64. svītrot pielikuma 3.0.grupas "Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi" 21.3.3.0.kodu;

1.65. izteikt pielikuma 3.0.grupas "Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi" 21.3.8.1.koda nosaukumu šādā redakcijā:

"3.0.

21.3.8.1.

Ieņēmumi par telpu nomu"

1.66. izteikt pielikuma 3.0.grupas "Maksas pakalpojumi un citu pašu ieņēmumi" 21.3.9.0.kodu šādā redakcijā:

"3.0.

21.3.9.0.

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem"

1.67. izteikt pielikuma 3.0.grupas "Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi" 21.3.9.7.kodu šādā redakcijā:

"3.0.

21.3.9.7.

Budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, t.sk. autoavārijā cietušu automašīnu"

1.68. izteikt pielikuma 3.0.grupas "Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi " 21.4.2.3.kodu šādā redakcijā:

"3.0.

21.4.2.3.

Budžeta iestāžu ieņēmumi no valsts rezervju materiālo vērtību realizācijas

Uz 21.4.2.3.kodu attiecina budžeta iestāžu ieņēmumus, kurus gūst, realizējot valsts rezervju materiālās vērtības"

1.69. izteikt pielikuma 3.0.grupas "Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi" 21.4.9.0.koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Uz 21.4.9.0.kodu attiecina citus iepriekš neklasificētus maksas pakalpojumus un pašu ieņēmumus (piemēram, semināru, lekciju, konsultāciju organizēšana, dažādu veidu izmeklēšanas veikšana, dažādi remonta un servisa pakalpojumi), ieņēmumus, kas uzskaitīti kā inventarizācijā konstatētie pārpalikumi, ieņēmumus no naturālā veidā bezatlīdzības ceļā saņemtajām materiālajām vērtībām, kas nav saņemtas kā ziedojumi vai dāvinājumi un kas nav transferts, kā arī ieņēmumus, kas rodas no materiālo vērtību sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā"

1.70. izteikt pielikuma 3.0.grupas "Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi" 21.4.9.1.koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Uz 21.4.9.1.kodu attiecina ieņēmumus, kas uzskaitīti kā inventarizācijās konstatētie pārpalikumi"

1.71. izteikt pielikuma 3.0.grupas "Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi" 21.4.9.2.koda skaidrojumu šādā redakcijā:

"Uz 21.4.9.2.kodu attiecina ieņēmumus no naturālā veidā bezatlīdzības ceļā saņemtajām materiālajām vērtībām, kas nav saņemtas kā ziedojumi vai dāvinājumi un kas nav transferts, kā arī ieņēmumus, kas rodas no materiālo vērtību sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā"

1.72. svītrot pielikuma 3.0.grupas "Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi" 22.2.0.0.kodu;

1.73. papildināt pielikuma 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 22.4.2.1.kodu ar tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Uz 22.4.2.1.kodu attiecina ieņēmumus, kas rodas no kapitāla daļu izmantošanas atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā"

1.74. papildināt pielikuma 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 22.4.2.2.kodu ar tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Uz 22.4.2.2.kodu attiecina ieņēmumus, kas rodas kapitāla daļu pārdošanas rezultātā atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā"

1.75. papildināt pielikuma 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 22.4.2.3.kodu ar tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Uz 22.4.2.3.kodu attiecina ieņēmumus, kas rodas no kapitāla daļu vērtības palielināšanas pārvērtēšanas rezultātā, atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā"

1.76. papildināt pielikuma 2.0.grupas "Nenodokļu ieņēmumi" 22.4.2.4.kodu ar tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Uz 22.4.2.4.kodu attiecina ieņēmumus, kas rodas no ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā"

1.77. svītrot pielikuma 6.0.grupas "Ziedojumi un dāvinājumi" 23.2.0.0.kodu;

1.78. papildināt pielikumu aiz 6.0.grupas "Ziedojumi un dāvinājumi" 23.4.0.0.koda ar 23.4.1.0. un 23.4.2.0.kodu šādā redakcijā:

"6.0.

23.4.1.0.

Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā

6.0.

23.4.2.0.

Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā veidā"

1.79. papildināt pielikumu aiz 6.0.grupas "Ziedojumi un dāvinājumi" 23.5.0.0.koda ar 23.5.1.0. un 23.5.2.0.kodu šādā redakcijā:

"6.0.

23.5.1.0.

Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā

6.0.

23.5.2.0.

Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā veidā"

1.80. svītrot pielikuma 6.0.grupas "Ziedojumi un dāvinājumi" 23.6.0.0.kodu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.

01.01.2009