Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 15.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 9., 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "dome (padome)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "dome" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2.1 pantu šādā redakcijā:

"2.1 pants. (1) Atsavinot apbūvētus zemesgabalus, šā likuma normas ir piemērojamas, ja Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nav noteikts citādi.

(2) Zemesgabalus, kas nav atsavināmi saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma noteikumiem, atsavina un to cenu nosaka saskaņā ar šā likuma noteikumiem.

(3) Atsavinot zemesgabalu likumā noteiktajā kārtībā, ievēro arī tās likuma normas, kurās noteikts to personu loks, kuras saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma tiesību subjekti."

3. Izteikt 8.panta 1.3 daļu šādā redakcijā:

"(13) Ja dzīvojamā māja, tās domājamā daļa vai dzīvokļa īpašums ir Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras valdījumā, dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma novērtēšanu organizē pati valsts aģentūra."

4. Izteikt 9.panta 1.3 daļu šādā redakcijā:

"(13) Ja dzīvojamā māja, tās domājamā daļa vai dzīvokļa īpašums ir Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras valdījumā, dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma atsavināšanu organizē pati valsts aģentūra."

5. Papildināt 32.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Atkārtotu izsoļu gadījumā zemes atsavināšanas cena var būt zemāka par zemes kadastrālo vērtību."

6. Pārejas noteikumos:

aizstāt 8.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2007.gada 1.oktobrim" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2008.gada 1.decembrim";

aizstāt 9.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2008.gada 1.martam" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2008.gada 1.decembrim";

papildināt pārejas noteikumus ar 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"10. Grozījumi, kas paredz vārdu "dome (padome)" aizstāšanu ar vārdu "dome", stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

11. Līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.

12. Līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā neapbūvētā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 30.oktobrī.

 

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 13.novembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 14.novembri.