Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 15.12.2013. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.424

Rīgā 2008.gada 10.jūnijā (prot. Nr.38 2.§)
Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām
Izdoti saskaņā ar likuma “Par aviāciju97.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai (turpmāk – persona) vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām (turpmāk – gaisa kuģis).

2. Ja gaisa kuģis nodarījis kaitējumu personai vai tās mantai, persona iesniedz Aizsardzības ministrijā iesniegumu par kaitējuma atlīdzinājumu. Iesniegumā norāda:

2.1. iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2.2. prasījumu, kurā norāda prasītā kaitējuma atlīdzinājuma kopējo summu. Ja tiek prasīts kaitējuma atlīdzinājums par vairākiem kaitējuma veidiem, norāda par katru kaitējuma veidu prasīto kaitējuma atlīdzinājuma summu;

2.3. pierādījumus, kas pamato personas tiesības uz kaitējuma atlīdzinājumu, un kaitējuma apmēru. Kaitējuma apmēru persona pierāda ar Administratīvā procesa likumā noteiktajiem pierādīšanas līdzekļiem;

2.4. kredītiestādes kontu, uz kuru pārskaitāms kaitējuma atlīdzinājums.

3. Aizsardzības ministrs pēc iesnieguma saņemšanas izveido komisiju. Komisijā iekļauj pa vienam pārstāvim no Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēkiem un valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – komisija).

4. Komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā izskata un pārbauda dokumentus, kuri apliecina kaitējuma nodarīšanas faktu, tā cēlonisko sakarību ar gaisa kuģa iedarbību, radītā kaitējuma apmēru, un pieņem lēmumu par kaitējuma atlīdzinājuma piešķiršanu (un tā apmēru) vai par iesnieguma noraidīšanu. Komisija informē personu par pieņemto lēmumu.

5. Komisija pieņem lēmumu par iesnieguma noraidīšanu, ja tā konstatē, ka kaitējums radies ar personas nodomu.

6. Kaitējuma apmēra izvērtēšanai un noteikšanai komisija ir tiesīga pieaicināt speciālistus un ekspertus un pieprasīt no fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī publiskajām institūcijām lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju vai dokumentus.

7. Šo noteikumu 4.punktā minēto komisijas lēmumu persona var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Aizsardzības ministrijā.

8. Ja tiek pieņemts lēmums par kaitējuma atlīdzināšanu, par finansēšanas avotu lemj Ministru kabinets.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1401 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1401)

Ministru prezidents I.Godmanis

Aizsardzības ministrs V.Veldre
15.12.2013