Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Izdarīt Konsolidēto gada pārskatu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

“33.pants. Konsolidētā gada pārskata iesniegšana un publicēšana

(1) Ne vēlāk kā mēnesi pēc konsolidētā gada pārskata apstiprināšanas koncerna mātes sabiedrības akcionāru vai dalībnieku kārtējā sapulcē un ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām koncerna mātes sabiedrība iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc koncerna mātes sabiedrības reģistrācijas vietas šā likuma 32.pantā noteiktajā kārtībā apstiprinātā konsolidētā gada pārskata norakstu kopā ar šīs sabiedrības akcionāru vai dalībnieku sapulcē apstiprinātā gada pārskata norakstu un zvērinātu revidentu ziņojumu norakstiem. Minētos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniski.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus, ja tie iesniegti elektroniski, vai šo dokumentu elektroniskās kopijas, ja tie iesniegti papīra formā, Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā elektroniski nodod Uzņēmumu reģistram. Uzņēmumu reģistrs nodrošina saņemto dokumentu publisku pieejamību. Kārtību, kādā apliecina dokumentu elektroniskās kopijas un elektroniski nodod dokumentus, nosaka starpresoru vienošanās.

(3) Uzņēmumu reģistrs pēc šā panta otrajā daļā minēto dokumentu saņemšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu, ka šā panta pirmajā daļā minētā informācija pieejama Uzņēmumu reģistrā.

(4) Ja koncerna mātes sabiedrības vadība nav iesniegusi konsolidēto gada pārskatu, konsolidēto ziņojumu un zvērināta revidenta ziņojumu vai nav ievērojusi citas šā panta pirmās daļas prasības, tā tiek sauk­ta pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.”

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Grozījumi šā likuma 33.pantā stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā un ir attiecināmi uz konsolidētajiem gada pārskatiem, kas iesniegti šajā datumā vai vēlāk.”

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 22.maijā.
Valsts prezidenta vietā Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2008.gada 11.jūnijā
Piedalies Likumi.lv lietotāju aptaujā!