Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.317

Rīgā 2008.gada 6.maijā (prot. Nr.29 3.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.121 “Būtiskās prasības aerosola flakoniem un to marķēšanas kārtība

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.121 “Būtiskās prasības aerosola flakoniem un to marķēšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 47.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 17.3.1 apakš­punktu šādā redakcijā:

“17.3.1 kopējais nominālais tilpums;”.

2. Izteikt 17.4.2.apakšpunkta ievaddaļu un 17.4.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“17.4.2. ja aerosola flakons satur uzliesmojošas vielas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību, norāda attiecīgi šo noteikumu 17.4.2.1. vai 17.4.2.2.apakšpunktā minēto informāciju:

17.4.2.1. liesmas simbols (bīstamības simbols), norāde, ka flakona saturs, ieskaitot propelentu, ir uzliesmojošs (bīstamības paskaidrojums), kā arī atbilstošais vielas iedarbības raksturojums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību un šādi drošības prasību apzīmējumi: “Neizsmidzināt atklātas liesmas vai siltumu izstarojošu materiālu tuvumā”, “Sargāt no uguns – nesmēķēt” un “Sargāt no bērniem”;”.

3. Papildināt IV nodaļu ar 19.1 un 19.2 punktu šādā redakcijā:

“19.1 Veicot aerosolu tirgus uzraudzību, Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas ir tiesīgas pieprasīt un bez maksas saņemt aerosolu paraugus un organizēt to ekspertīzi vai laboratorisku pārbaudi, lai noteiktu paraugu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

19.2 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, konstatējot aerosolu flakonus, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, ir tiesīgs aizliegt aerosolu flakonu tirdzniecību vai uzdot veikt konkrētus pasākumus preces atbilstības nodrošināšanai.”

4. Papildināt noteikumus ar 24. un 25.punktu šādā redakcijā:

“24. Noteikumu 17.3.apakšpunkts zaudē spēku 2009.gada 10.aprīlī.

25. Noteikumu 17.3.1 apakšpunkts stājas spēkā 2009.gada 11.aprīlī.”

5. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1975.gada 22.maija Direktīvas 75/324/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinā­tājiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 5.septembra Direktīvas 2007/45/EK, ar ko paredz noteikumus par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem, atceļ Padomes Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK un groza Padomes Direktīvu 76/211/EEK.”

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards