Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.249

Rīgā 2008.gada 8.aprīlī (prot. Nr.22 14.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku"
Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 13. un 18.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Izmantojot kalibrētu akustisko mēraparatūru un ievērojot šo noteikumu 1.pielikumā noteikto trokšņa mērīšanas procedūru, trokšņa mērījumus veic speciālisti, kurus sertificējušas institūcijas, kas ir akreditētas valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana - Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" un par kurām Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vai laboratorijas, kas ir akreditētas valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kurām Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (turpmāk - trokšņa mērījumu veicējs)."

2. Aizstāt 12.2.apakšpunktā vārdus "Latvijas valsts standarta LVS ISO 1999:1990 "Akustika - Darba vides trokšņa iedarbības noteikšana un paliekošu dzirdes bojājumu novērtēšana"" ar vārdiem "standarta LVS ISO 1999:2007 "Akustika. Darba vides trokšņa ekspozīcijas noteikšana un trokšņa izraisītu dzirdes bojājumu prognozēšana"".

3. Aizstāt 13.punktā vārdus "Latvijas valsts standarta LVS ISO 1999:1990 "Akustika - Darba vides trokšņa iedarbības noteikšana un paliekošu dzirdes bojājumu novērtēšana"" ar vārdiem "standarta LVS ISO 1999:2007 "Akustika. Darba vides trokšņa ekspozīcijas noteikšana un trokšņa izraisītu dzirdes bojājumu prognozēšana"".

4. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Nosakot trokšņa līmeni un darbības vērtības, neņem vērā individuālā dzirdes aizsardzības līdzekļa lietošanas ietekmi. Novērtējot, vai nodarbinātais netiek pakļauts trokšņa līmenim, kas pārsniedz trokšņa ekspozīcijas robežvērtību (87 dB(A)), ņem vērā individuālā dzirdes aizsardzības līdzekļa lietošanas ietekmi."

5. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Trokšņa ekspozīcijas līmenis darba vietās nedrīkst pārsniegt šajos noteikumos noteikto trokšņa ekspozīcijas robežvērtību (87 dB(A)) vai pīķa līmeni - 140 dB. Ja tiek pārsniegta trokšņa ekspozīcijas robežvērtība, nekavējoties veic darba aizsardzības pasākumus trokšņa ekspozīcijas līmeņa samazināšanai vismaz līdz ekspozīcijas robežvērtībai (87 dB(A))."

6. Svītrot 31.punktu.

7. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Darba devējs pārbauda nodarbinātajiem piešķirto individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas efektivitāti, lai nodrošinātu, ka nodarbināto drošība un veselība netiek pakļauta trokšņa radītajam riskam."

8. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2003.gada 6.februāra Direktīvas 2003/10/EK par veselības un drošības minimālajām prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu darba vides riskiem, ko rada fizikāli faktori (troksnis)."

9. Izteikt 1.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Trokšņa mērījumus veic atbilstoši:

3.1. standartam LVS ISO 1996-1:2004 "Akustika - Vides trokšņa rakstu­rošana, mērīšana un novērtēšana - 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras";

3.2. standartam LVS ISO 9612:2007 "Akustika. Norādījumi darba vides trokšņa ekspozīcijas mērīšanai un novērtēšanai";

3.3. standartam LVS ISO 1999:2007 "Akustika. Darba vides trokšņa ekspozīcijas noteikšana un trokšņa izraisītu dzirdes bojājumu prognozēšana";

3.4. trokšņa mēraparatūras ražotāju tehniskajai dokumentācijai (mēraparatūras darbības apraksti)."

10. Aizstāt 1.pielikuma 5.punktā vārdus "vai lietotajai mēraparatūrai nav beidzies kalibrēšanas termiņš" ar vārdiem "vai lietotā mēraparatūra ir kalibrēta".

11. Izteikt 1.pielikuma 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Troksni mēra ar kalibrētu mēraparatūru - skaņas līmeņa mērītāju (skaņas analizators)."

12. Aizstāt 1.pielikuma 13.1.apakšpunktā vārdus "attiecīgajā standartā minētās prasības" ar vārdiem "šā pielikuma 3.punktā minētajos standartos noteiktās prasības".

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne