Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.682

Rīgā 2007.gada 1.novembrī (prot. Nr.61 35.§)

Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai

 

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 12.panta ceturto daļu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta otro daļu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu - garāžu (būves kadastra apzīmējums 9488 013 0045 001) un tai piekrītošo zemesgabalu 3709 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9488 013 0045) - Valkas rajona Valkas pagastā, "Zīles ugunsdzēsēju depo".

2. Zemkopības ministrijai, kuras valdījumā atrodas šī rīkojuma 1.punktā minētais valsts īpašuma objekts, likumā noteiktajā kārtībā nodot un Privatizācijas aģentūrai pārņemt to savā valdījumā, sastādīt attiecīgu pieņemša­nas un nodošanas aktu.

3. Privatizācijas aģentūrai šī rīkojuma 1.punktā minēto valsts īpašuma objektu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Privatizācijas aģentūras personā.

4. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 12.panta ceturto un sesto daļu noteikt, ka pircējs, norēķinoties par ēku, 80 procentu apmērā maksā latos un 20 procentu apmērā - privatizācijas sertifikātos.

5. Šī rīkojuma 1.punktā minētā valsts īpašuma objekta sastāvā esošā zemesgabala privatizācijai var izmantot īpašuma kompensācijas sertifikātus. Maksāšanas kārtību un maksāšanas līdzekļu attiecību noteikt saskaņā ar Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 30.pantu.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs - tieslietu ministrs G.Bērziņš

01.11.2007