Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 

Daugavpilī 2007.gada 26.jūlijā (prot. Nr.14, 11.§)

Par braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu 1.klašu skolēniem  

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 02.11.1999. noteikumu Nr.370 "Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā" 2.punktu

 

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirami, izmantojami un finansējami braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu 1.klašu skolēniem.

1.2. Izdevumi, kas radušies, pārvadājot šajos noteikumos minēto pasažieru kategoriju, pārvadātājiem ik mēnesi tiek segti no Daugavpils pašvaldības budžeta. 

2. Atvieglojumu saņēmēji un sabiedriskā transporta veids

2.1. Tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā vienā no pilsētas sabiedriskā transporta veidiem (tramvajā vai autobusā) ir Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu 1.klašu skolēniem, uzrādot 1.klases skolēna bezmaksas braukšanas kartīti mācību gadam.

2.2. Tiesības bez maksas izmantot pilsētas sabiedrisko transportu tiek piešķirtas mācību gada laikā.

3. Atvieglojumu piešķiršanas kārtība

3.1. 1.klases skolēna bezmaksas braukšanas kartītes saņemšanai skolēnu vecāki iesniedz skolas direktoram iesniegumu, kurā norādīts izmantojamais pilsētas sabiedriskā transporta veids, bērna personas dati, un fotogrāfiju.

3.2. 1.klases skolēna bezmaksas braukšanas kartīti (ar fotogrāfiju) mācību gadam izsniedz pārvadātājs, pamatojoties uz attiecīgās vispārizglītojošās skolas sagatavoto un pārvadātājam iesniegto skolēnu sarakstu.

3.3. Skolēnu saraksts pārvadātājam tiek iesniegts līdz kārtējā gada 10.septembrim, kurā norāda skolēna vārdu un uzvārdu, personas datus. Skolēnu saraksts var tikt precizēts mācību gada laikā.

3.4. 1.klases skolēna bezmaksas braukšanas kartītes nozaudēšanas gadījumā pārvadātājs izsniedz jaunu kartīti, pamatojoties uz vispārizglītojošās skolas direktora pieprasījumu.

3.5. Uz vecāku iesnieguma pamata mācību gada laikā var tikt mainīts izmantojamais transporta veids. Lai saņemtu 1.klases skolēna bezmaksas braukšanas kartīti citam sabiedriskā transporta veidam, vecākiem jāatgriež iepriekš izsniegtā 1.klases skolēna bezmaksas braukšanas kartīte. Pretējā gadījumā braukšanas atvieglojums netiks piešķirts.

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

4.1. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu pieņem vispārizglītojošās skolas direktors.

4.2. Skolas direktora lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu persona mēneša laikā var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē, bet tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas 1.vietniece E.Kleščinska

05.09.2007