Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 03.10.2009. - 30.06.2011. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.554

Rīgā 2007.gada 14.augustā (prot. Nr.45 19.§)
Noteikumi par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba likuma 10.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Noteikumi nosaka šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijus un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību.

2. Šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju (turpmāk - organizācija) atbilstību vērtē pēc šādiem kritērijiem:

2.1. attiecīgajai dzīvnieku sugai un šķirnei ir organizācijas izstrādāta ciltsdarba programma pieciem gadiem. Ciltsdarba programmā:

2.1.1. noteikti attiecīgās dzīvnieku sugas un šķirnes ciltsdarba mērķi;

2.1.2. noteikti attiecīgās dzīvnieku sugas un šķirnes ciltsdarba uzdevumi;

2.1.3. definētas selekcionējamās šķirnes (vai šķirņu) raksturīgākās pazīmes;

2.1.4. norādīta lietojamā šķirnes dzīvnieku identifikācijas sistēma;

2.1.5. norādīta lietojamā šķirnes dzīvnieku izcelsmes reģistrācijas sistēma;

2.1.6. norādīta šķirnes dzīvnieku pārraudzības kārtība. Prasība neattiecas uz piena govju, gaļas liellopu, cūku, zirgu, aitu, kazu un bišu ciltsdarba programmām;

2.1.7. norādīta selekcijā izmantojamo šķirnes dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas sistēma;

2.1.8. tām sugām, kurām kārto ciltsgrāmatu, – norādīta ciltsgrāmatas kārtošanas metodika;

2.2. attiecīgās dzīvnieku sugas un šķirnes ciltsdarba programma nepa­zemina jau apstiprinātas organizācijas ciltsdarba programmā noteiktos produk­tivitātes rādītājus un ciltsdarba programmām ir vienota selekcijā izmantojamo šķirnes dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas sistēma un ciltsgrāmatas kārtošanas metodika;

2.3. organizācijai ir izstrādāts šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību atestācijas nolikums, kurš nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusa piešķiršanas kārtību;

2.4. organizācija ir izstrādājusi pārskatu, kurā apkopota iepriekšējās darbības pieredze, kas saistīta ar ciltsdarbu un ciltsdarba pakalpojumiem;

2.5. organizācijai ir saimniecību reģistrs, kurās plānots veikt ciltsdarbu. Saimniecību ganāmpulki ir reģistrēti un dzīvnieki apzīmēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību;

2.6. organizācijā ciltsdarba programmas īstenošanai un ar ciltsdarbu saistīto pakalpojumu sniegšanai ir atbilstošas iekārtas un ciltsdarba speciālisti, kuri ir saņēmuši attiecīgu sertifikātu atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas speciālista apmācību.

(Grozīts ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1113)

3. Organizācijas statusu piešķir valsts aģentūras “Lauksaimniecības datu centrs” (turpmāk – datu centrs) izveidota komisija, kuras sastāvā iekļauj Zemkopības ministrijas pārstāvi un Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvi (turpmāk – komisija).

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1113 redakcijā)

4. Organizācija, kas pretendē uz šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa iegūšanu, iesniedz komisijā vērtēšanai:

4.1. iesniegumu;

4.2. ciltsdarba programmu pieciem gadiem;

4.3. nolikumu par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību atestāciju;

4.4. pārskatu, kurā apkopota iepriekšējās darbības pieredze;

4.5. saimniecību sarakstu, kurās plānots veikt ciltsdarbu.

5. Komisija mēneša laikā izvērtē organizācijas atbilstību šo noteikumu 2.punktā minētajiem kritērijiem un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

5.1. piešķirt šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu;

5.2. nepiešķirt šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusu.

6. Beidzoties ciltsdarba programmas termiņam, organizācija iesniedz komisijā atkārtotai vērtēšanai:

6.1. pilnveidotu ciltsdarba programmu pieciem gadiem;

6.2. pilnveidotu nolikumu par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību atestāciju;

6.3. pārskatu par darbību iepriekšējā periodā;

6.4. šķirnes dzīvnieku audzēšanas saim­niecību sarakstu, kurās veic cilts­darbu.

7. Saņēmusi šo noteikumu 6.punktā minētos dokumentus, komisija atkār­toti vērtē organizācijas atbilstību šo noteikumu 2.punktā minētajiem kritērijiem.

8. Ja organizācija ciltsdarba programmas darbības laikā pilnveido ciltsdarba programmu vai izdara tajā grozījumus, tā minētos grozījumus iesniedz komisijai. Komisija izvērtē iesniegto grozījumu atbilstību šo noteikumu 2.punktā noteiktajiem kritērijiem.

8.1 Datu centrs ievieto un aktualizē savā mājaslapā internetā organizāciju sarakstu, kurām piešķirts šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1113 redakcijā)

9. Komisijas lēmumu par organizācijas atbilstību vai neatbilstību šo noteikumu 2.punktā minētajiem kritērijiem var apstrīdēt mēneša laikā, iesniedzot iesniegumu datu centra direktoram. Datu centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 29.09.2009. noteikumu Nr.1113 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
03.10.2009