Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Izdarīt Valsts informācijas sistēmu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8) valsts informācijas sistēmu savietotājs — valsts informācijas sistēmu, standartu un pārvaldības kopums, ar kura palīdzību tiek nodrošināta vairāku valsts informācijas sistēmu pilna vai daļēja funkcionalitāte integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros;

9) centralizēta valsts informācijas sistēma — valsts informācijas sistēma, kuru valsts informācijas sistēmas lietotājs lieto centralizēti, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju."

2. Aizstāt 2.panta pirmajā daļā vārdus "sniedzamo informatīvo pakalpojumu" ar vārdu "sniedzamās informācijas".

3. 4.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "attīstības" ar vārdiem "un uzturēšanas";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts koordinē valsts informācijas sistēmu savietotāju izveidošanu, uzturēšanu un darbību.

(6) Valsts informācijas sistēmu savietotāju izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtību, kā arī kārtību, kādā nodrošināma valsts informācijas sistēmas funkcionalitāte integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju, nosaka Ministru kabinets."

4. Papildināt 6.pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Valsts informācijas sistēmas pārzinis var izmantot valsts informācijas sistēmu savietotājus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros.

(9) Centralizētas valsts informācijas sistēmas pārzinis centralizētas valsts informācijas sistēmas turētāja funkcijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot šā panta ceturtās daļas noteikumus, var nodot institūcijai, kura nodrošina valsts informācijas sistēmu savietotāja darbību."

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Valsts informācijas sistēmu uzturēšana

(1) Valsts informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus plāno un pieprasa valsts informācijas sistēmas pārzinis.

(2) Valsts informācijas sistēmas tiek uzturētas gadskārtējā valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

(3) Valsts informācijas sistēmas pārziņa gadskārtējā valsts budžeta pieprasījumam par līdzekļu piešķiršanu valsts informācijas sistēmas izveidošanai, attīstībai un uzturēšanai pievienojams Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta atzinums."

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 31.maijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2007.gada 20.jūnijā