Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.239

Rīgā 2007.gada 10.aprīlī (prot. Nr.23 9.§)
Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes kārtība
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 25.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsnieg­šanas un izsniegto sertifikātu pārbaudes kārtību.

2. Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātus izsniedz Latvijas Repub­likā reģistrētām juridiskām un fiziskām personām.

3. Latvijas Republikā nereģistrētai juridiskai personai vai fiziskai personai, kuras patstāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika, nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniedz gadījumos, ja šo personu pārstāv Latvijas Republikā reģistrēts komersants.

4. Nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniedz Muitas likuma 23.pantā noteiktā izsniedzējinstitūcija (turpmāk - izsniedzējinstitūcija) pēc Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, 49.pantā noteiktā iesnieguma un aizpildītas nepreferenciālā preču izcelsmes sertifikāta veidlapas saņemšanas.

5. Izsniedzējinstitūcija nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu vai pamatotu atteikumu izsniegt nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniedz 14 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Izsniedzējinstitūcijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Iesnieguma iesniedzējs, kas saņem nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu, ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu, pareizu preču izcelsmes no­teikšanu un nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikāta veidlapas aizpildīšanu.

7. Valsts ieņēmumu dienests pārbauda izsniegtos nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātus, pieprasot nepieciešamās ziņas un dokumentus no nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikāta saņēmēja vai nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniedzējinstitūcijas, vai nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikāta saņēmēja un nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniedzējinstitūcijas.

8. Valsts ieņēmumu dienests ne retāk kā reizi gadā veic kontroles pasākumus izsniedzējinstitūcijā par nepreferenciālas preču izcelsmes sertifikātu izsniegšanu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš