Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 21.03.2008. - 30.06.2011. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.201

Rīgā 2007.gada 27.martā (prot. Nr.21 13.§)
Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 15.panta pirmo daļu,
Gada pārskatu likuma 5.panta sesto daļu un
Konsolidēto gada pārskatu likuma 13.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka obligāti piemērojamos Latvijas grāmatvedības standartus un subjektu loku, kuriem šie standarti jāpiemēro.

2. Noteikumi attiecas uz personām, uz kurām attiecas Gada pārskatu likums vai Konsolidēto gada pārskatu likums.

3. Lai atzītu un novērtētu finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata posteņus un sniegtu skaidrojumus par tiem, persona piemēro šādus Latvijas grāmatvedības standartus:

3.1. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.1 "Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 23.nr.);

3.2. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.2 "Naudas plūsmas pārskats" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 23.nr.);

3.3. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.3 "Notikumi pēc bilances datuma" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 201.nr.);

3.4. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.4 "Grāmatvedības politikas maiņa, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo periodu kļūdas" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 25.nr.);

3.5. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.5 "Ilgtermiņa līgumi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 112.nr.);

3.6. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.6 "Ieņēmumi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 199.nr.);

3.7. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.7 "Pamatlīdzekļi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 208.nr.);

3.8. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.8 "Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 208.nr.);

3.9. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.9 "Ieguldījuma īpašumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 101.nr.).

(Grozīts ar MK 17.03.2008. noteikumiem Nr.174)

4. Pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu sagatavo saskaņā ar šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētā Latvijas grāmatvedības standarta XIII nodaļas prasībām.

5. Naudas plūsmas pārskatu un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu sagatavo saskaņā ar šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētā Latvijas grāmatvedības standarta prasībām.

6. Šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5.apakš­punktu piemēro finanšu pārskatiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem ar pārskata periodu, kas sākas 2006.gadā.

7. Šo noteikumu 3.6., 3.7. un 3.8.apakš­punktu piemēro finanšu pārskatiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem ar pārskata periodu, kas sākas 2007.gadā.

7.1 Šo noteikumu 3.9.apakšpunktu piemēro finanšu pārskatiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem ar pārskata periodu, kas sākas 2008.gadā.

(MK 17.03.2008. noteikumu Nr.174 redakcijā)

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumus Nr.776 "Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 168.nr.; 2006, 140.nr.).

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Finanšu ministra vietā - tieslietu ministrs G.Bērziņš