Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 17.08.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.200

Rīgā 2007.gada 20.martā (prot. Nr.19 57.§)
Noteikumi par republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju

(Noteikumu nosaukums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 758 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju
likuma 21. panta trešo un ceturto daļu un 22. panta otro daļu
(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 519 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka normatīvus atlīdzības apmēra noteikšanai vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, sekretāram un komisijas locekļiem, tai skaitā pieaicinātiem civildienesta ierēdņiem un citiem speciālistiem no vēlētāju vidus, (turpmāk - komisijas loceklis) Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā un apmēru, kādā tiek kompensēti ēdināšanas izdevumi vēlēšanu komisiju locekļiem.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 519)

2. Komisijas locekļa darba stundas tarifa likme ir šāda:

2.1. komisijas priekšsēdētājam – 3,28–9,10 euro;

2.2. komisijas sekretāram – 3,10–7,68 euro;

2.3. komisijas loceklim – 2,50–3,83 euro.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1154 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 758)

3. Stundas tarifa likmes konkrēto apmēru nosaka Centrālā vēlēšanu komisija, ņemot vērā attiecīgā komisijas locekļa darba apjomu un atbildību.

4. Komisijas locekļiem kompensē ēdināšanas izdevumus balsošanas un balsu skaitīšanas laikā - 5,69 euro par katru dienu.

(Grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1154)

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 1.oktobra noteikumus Nr.442 "Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 143.nr.).

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Finanšu ministra vietā - tieslietu ministrs G.Bērziņš
17.08.2018
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.