Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.141

Jelgavā 2007.gada 25.janvārī

Grozījumi Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.108 "Jelgavas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība"

Apstiprināti ar Jelgavas domes 25.01.2007. lēmumu Nr. 2/14

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

 

Izdarīt Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.108 "Jelgavas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība" šādus grozījumus:

1. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"Jelgavas pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistru uzturēšanu kārto Jelgavas pašvaldības Administrācijas Īpašumu konversijas pārvalde ( turpmāk tekstā - Pārvalde)."

2. izslēgt 7.punktu.

3. aizstāt 8.punktā vārdu "pašvaldībai" ar vārdiem "Jelgavas pašvaldības Informācijas aģentūrā";

4. izslēgt 16.punktu;

5. izslēgt 17.punktā vārdus "istabu plānojuma";

6. izteikt 17.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. maznodrošinātas personas (ģimenes), kuras saskaņā ar likumu "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantu tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas, pamatojoties uz tiesas spriedumu un ja:"

7. papildināt 21.punktu aiz vārda "iesniedz" ar vārdiem "Jelgavas pašvaldības Informācijas aģentūrā" un izslēgt vārdus "un deklarētās dzīvesvietas izziņu par ģimenes sastāvu" ;

8. izslēgt 22.7. punktu;

9. izteikt 24.2. apakšpunktu šādā re­dakcijā:

"24.2. ar personas piekrišanu tai piederošais dzīvokļa īpašums vai dzīvojamā māja ir pārdota vai citādi atsavināta un darījuma rezultātā persona zaudējusi attiecīgā īpašuma lietošanas tiesības".

10. papildināt 27.punktu ar 27.7. apakš­punktu un izteikt šādā redakcijā:

"27.7. ja tā nav noslēgusi dzīvojamās telpas īres līgumu Komisijas lēmumā noteiktajā termiņā".

11. papildināt 36.punktu pēc skaitļiem un vārdiem "27.6.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "un 27.7.punktā" .

Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

09.03.2007