Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.68 

Rīgā­ 2007.gada 23.janvārī (prot. Nr.59, 6.§)

Grozījumi Rīgas domes 12.07.2005. saistošajos noteikumos Nr.6 "Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība"

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta septīto daļu un 17.panta pirmo daļu

 

1. Izdarīt Rīgas domes 12.07.2005. saistošajos noteikumos Nr.6 "Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība" šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2.1.1.apakšpunktā tekstu "28.3 panta pirmajā daļā";

1.2. aizstāt 2.1.1.4., 2.1.2.2., 2.7.5., 2.10.1.apakšpunktā skaitli "200" ar skaitli "250", bet skaitli "150" ar skaitli "200";

1.3. papildināt 2.1.1.4., 2.1.2.2., 2.7.5., 2.10.1.
apakšpunktu aiz vārdiem "izmantot ienākumu gūšanai" ar rindkopu šādā redakcijā:

"Atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai (personām), kura (kuras) strādā algotu darbu un kurai (kurām) nav apgādnieku, tiek vērtēts tikai pensijas apmērs.";

1.4. izteikt 4.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.3. personām, kurām dzīvojamā telpa jāpiedāvā, pamatojoties uz Rīgas domes lēmumiem un Rīgas domes dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmumiem par dzīvojamās telpas izīrēšanu ārpus kārtas.

Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija var izskatīt jautājumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu ārpus kārtas 7.reģistrā reģistrētai pensijas vecumu sasniegušai vai par invalīdu atzītai maznodrošinātai personai, kuras izdevumi par īri, pakalpojumiem un izdevumi par Rīgas domes Labklājības departamenta akceptētajiem nepieciešamajiem medicīnas pakalpojumiem pārsniedz personas ienākumus, un 7., 7.2 reģistrā vai 8.reģistrā reģistrētai personai, ja tās īrētajā dzīvojamā telpā denacionalizētajā vai likumīgajam īpašniekam atdotajā mājā nav nodrošināti likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 11.3 panta pirmās daļas 1.punktā minētie pamatpakalpojumi, Rīgas domes Administratīvā komisija pieņēmusi lēmumu par nam­īpašnieka (pilnvarotās personas) sodīšanu ar naudas sodu par pamatpakalpojumu
nesniegšanu, šis lēmums stājies likumīgā spēkā, trīs mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nav nodrošināti pamatpakalpojumi un pamatpakalpojumu nesniegšanas faktu konstatējusi Rīgas domes Komunālā departamenta Dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa vērtēšanas komisija;";

1.5. izteikt 4.3.5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.5.3. 7.reģistrā minētajām personām, ievērojot noteikumu 4.4.punktā minētās proporcijas.

Ievērojot noteikumu 4.4.punktā minētās proporcijas, vispirms vienu dzīvojamo telpu piedāvā īrēt politiski represētajai personai, vienu dzīvojamo telpu - daudzbērnu ģimenei, vienu dzīvojamo telpu - noteikumu 4.3.3.apakšpunktā minētajām personām."

1.6. papildināt 4.3.5.4.apakšpunktu aiz vārdiem "daudzbērnu ģimenēm" ar vārdiem "un noteikumu 4.3.3.apakšpunktā minētajām personām";

1.7. izteikt 4.4.punktu šādā redakcijā:

"4.4. Dzīvojamo telpu piedāvājumi 7., 7.2, 8., 9., 10.reģistrā reģistrētām personām tiek izteikti, ievērojot (attiecīgā secībā) šādas proporcijas: 5; 1; 2; 1; 1. Ja 8., 9. un 10.reģistrā nav pretendentu, šiem reģistriem paredzētie dzīvokļi reģistrācijas secībā tiek piedāvāti 7.reģistrā reģistrētajām personām." 

 

Noslēguma jautājumi

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā likumā noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Rīgas domes Komunālais departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks

Rīgā 2007.gada 24.janvārī

24.02.2007