Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.135

Rīgā 2007.gada 20.februārī (prot. Nr.14 16.§)
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2006./2007.mācību gadā
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 12.punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2006./2007.mācību gadā vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

II. Valsts pārbaudes darbi 3.klases izglītojamiem

2. Ieskaite ar kombinētu mācību saturu notiek 2007.gada 8., 9. un 10.maijā.

3. Ieskaite latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās notiek 2007.gada 15.maijā.

III. Valsts pārbaudes darbi 6.klases izglītojamiem

4. Ieskaite latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās notiek 2007.gada 10.maijā.

5. Ieskaite matemātikā notiek 2007.gada 15.maijā.

6. Ieskaite latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības iestādēs notiek 2007.gada 17.maijā.

7. Ieskaite mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās notiek 2007.gada 17.maijā.

IV. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

8. Ieskaites notiek:

8.1. sportā - prasmju daļa un fizisko īpašību tests - no 2007.gada 10.janvāra līdz 11.maijam, rakstu daļa - 2007.gada 16.maijā;

8.2. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa -2007.gada 29.maijā, mutvārdu daļa - 2007.gada 29. un 30.maijā;

8.3. dabaszinībās (rakstiski) 2007.gada 1.jūnijā.

9. Eksāmeni notiek:

9.1. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2007.gada 21.maijā;

9.2. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2007.gada 23.maijā, mutvārdu daļa - 23., 24. un 25.maijā;

9.3. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) - rakstu daļa - 2007.gada 23.maijā, mutvārdu daļa - 23., 24. un 25.maijā;

9.4. matemātikā (rakstiski) - 2007.gada 5.jūnijā;

9.5. Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2007.gada 7.jūnijā.

10. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos, eksāmeni notiek:

10.1. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) - 2007.gada 18.jūnijā;

10.2. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības iestādēs
(kombinēti) - 2007.gada 6.jūlijā;

10.3. mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2007.gada 6.jūlijā;

10.4. matemātikā (rakstiski) - 2007.gada 9.jūlijā;

10.5. Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2007.gada 11.jūlijā.

11. Izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajos laikos, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

V. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

12. Ieskaites notiek:

12.1. sportā - prasmju daļa un fizisko īpašību tests - no 2007.gada 10.janvāra līdz 11.maijam, rakstu daļa - 2007.gada 14.maijā;

12.2. informātikā (rakstiski) - 2007.gada 22.maijā;

12.3. matemātikā (rakstiski) - 2007.gada 25.maijā.

13. Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

13.1. latviešu valodā un literatūrā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (rakstiski) - 2007.gada 28.maijā;

13.2. latviešu valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2007.gada 28.maijā, mutvārdu daļa - 2007.gada 28., 29. un 30.maijā.

14. Eksāmens izglītības iestādes noteiktajā mācību priekšmetā un trīs eksāmeni izglītojamā izvēlētos mācību priekšmetos:

14.1. centralizētie eksāmeni notiek:

14.1.1. svešvalodā (kombinēti):

14.1.1.1. rakstu daļa angļu valodā - 2007.gada 21.maijā;

14.1.1.2. rakstu daļa franču valodā - 2007.gada 5.jūnijā;

14.1.1.3. rakstu daļa krievu valodā - 2007.gada 7.jūnijā;

14.1.1.4. rakstu daļa vācu valodā - 2007.gada 11.jūnijā;

14.1.1.5. mutvārdu daļa angļu valodā - 2007.gada 21., 22. un 23.maijā;

14.1.1.6. mutvārdu daļa franču valodā - 2007.gada 5.jūnijā;

14.1.1.7. mutvārdu daļa krievu valodā - 2007.gada 7. un 8.jūnijā;

14.1.1.8. mutvārdu daļa vācu valodā - 2007.gada 11. un 12.jūnijā;

14.1.2. matemātikā (rakstiski) - 2007.gada 1.jūnijā;

14.1.3. vēsturē (rakstiski) - 2007.gada 4.jūnijā;

14.1.4. bioloģijā (rakstiski) - 2007.gada 8.jūnijā;

14.1.5. fizikā (rakstiski) - 2007.gada 12.jūnijā;

14.1.6. ķīmijā (rakstiski) - 2007.gada 14.jūnijā;

14.1.7. otrajā vai trešajā svešvalodā, ja kursa apjoms nav mazāks par 105 stundām, - šo noteikumu 14.1.1.apakšpunktā minētajā laikā;

14.2. eksāmeni notiek:

14.2.1. biznesa ekonomiskajos pamatos (rakstiski) - 2007.gada 30.maijā;

14.2.2. ģeogrāfijā (rakstiski) - 2007.gada 6.jūnijā;

14.2.3. mazākumtautību valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2007.gada 7.jūnijā;

14.2.4. kultūras vēsturē (rakstiski) - 2007.gada 13.jūnijā;

14.2.5. dabaszinībās (rakstiski) - 2007.gada 15.jūnijā;

14.3. eksāmenu norises laikus mācību priekšmetos, kas noteikti Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumu Nr.463 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu" 3.pielikuma 1. un 2.punktā un izglītības iestādes licencētā izglītības programmā, bet nav norādīti šo noteikumu 12.1., 12.3.apakšpunktā, 13.punktā, 14.1. un 14.2.apakšpunktā un kuru apjoms nav mazāks par 105 stundām, nosaka izglītības iestāde, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2007.gada 21.maija līdz 15.jūnijam.

15. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos, eksāmeni notiek:

15.1. svešvalodā (kombinēti) - 2007.gada 18.jūnijā;

15.2. latviešu valodā un literatūrā latviešu mācībvalodas izglītības iestādēs (rakstiski) - 2007.gada 19.jūnijā;

15.3. latviešu valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) - 2007.gada 19.jūnijā;

15.4. matemātikā (rakstiski) - 2007.gada 20.jūnijā;

15.5. ķīmijā (rakstiski) - 2007.gada 25.jūnijā;

15.6. vēsturē (rakstiski) - 2007.gada 26.jūnijā;

15.7. bioloģijā (rakstiski) - 2007.gada 27.jūnijā;

15.8. fizikā (rakstiski) - 2007.gada 28.jūnijā;

15.9. ģeogrāfijā (rakstiski) - 2007.gada 29.jūnijā;

15.10. kultūras vēsturē (rakstiski) - 2007.gada 2.jūlijā;

15.11. biznesa ekonomiskajos pamatos (rakstiski) - 2007.gada 3.jūlijā;

15.12. mazākumtautību valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2007.gada 4.jūlijā;

15.13. dabaszinībās (rakstiski) - 2007.gada 5.jūlijā.

16. Izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajos laikos, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
24.02.2007