Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.10

Rīgā 2007.gada 24.janvārī (prot.Nr.3, 1.p.)

Par licences Nr.E44102 sašķidrinātās gāzes tirdzniecībai (realizācijai) izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "RusLatNafta"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2006.gada 29.decembrī saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību "RusLatNafta", vienotais reģistrācijas numurs: 40003497879, juridiskā adrese: Jelgavas iela 2a, Daugavpils, LV - 5420, (turpmāk - SIA "RusLatNafta") 2006.gada 28.decembra iesniegumu ar lūgumu izsniegt jaunu licenci sašķidrinātās gāzes tirdzniecībai.

Komisija konstatē un secina, ka 2007.gada 19.februārī beigsies Komisijas SIA "RusLatNafta" 2002.gada 20.februārī izsniegtās licences Nr.E44071 sašķidrinātās gāzes realizācijai derīguma termiņš. SIA "RusLatNafta" ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus jaunas licences saņemšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi".

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, Enerģētikas likuma 1.panta 13.punktu, 7.pantu un Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumu Nr.297 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 5.3.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "RusLatNafta" licenci Nr.E44102 sašķidrinātās gāzes tirdzniecībai saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr.E44102 derīguma termiņu no 2007.gada 20.februāra līdz 2012.gada 19.februārim.

3. Noteikt licences darbības zonu - Latvijas Republika.

4. Noteikt, ka sašķidrinātās gāzes tirdzniecība jāuzsāk 2007.gada 20.februārī.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. E.Karnītis

 

 

24.01.2007