Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.25

Rīgā 2007.gada 8.janvārī (prot. Nr.2 1.§)
Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) spēkā esošajā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi zemes gabali paredzēti jaunu objektu celtniecībai un pašvaldību funkciju īstenošanai. Zemes gabalu nepieciešamības pamatojums un to platības saskaņojamas ar Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju;";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemes­grāmatās ierakstāma lauku apvidu zeme, uz kuru fiziskajām vai juridiskajām personām izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daļu.

(6) Pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemes­grāmatās ierakstāma pilsētas zeme, par kuru ir pieņemts pilsētas zemes komisijas atzinums par attiecīgā zemes lietotāja tiesībām iegūt šo zemi īpašumā par samaksu un attiecībā uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu."

2. Papildināt 6.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Lauku apvidu zeme, kas zemes reformas laikā piešķirta pastāvīgā lietošanā pašvaldībām un saskaņā ar spēkā esošu vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu netiek izmantota un nav izmantojama valsts pārvaldes funkciju veikšanai, piekrīt valstij un turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai un kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, izņemot zemi, kas saskaņā ar šā likuma 3.panta pirmo daļu ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda.

(3) Šā panta otrajā daļā minētās valstij piekrītošās zemes noteikšanu un tās lauku apvidu zemes nepieciešamības pamatojumu, kura zemes reformas laikā piešķirta pastāvīgā lietošanā pašvaldībām un ir nepieciešama valsts pārvaldes funkciju veikšanai, izvērtē, kā arī minēto zemju platības saskaņo ar pašvaldībām Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

3. Aizstāt 10.panta pirmās daļas ievaddaļā vārdus un skaitļus "3.panta otrā un trešā daļa" ar vārdiem un skaitļiem "3.panta otrā, trešā, piektā un sestā daļa".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs
10.01.2007