Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.600

Rīgā 1999.gada 22.decembrī (prot. Nr.71, 64.§)

Par bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola"

1. Saskaņā ar likumu "Par bezpeļņas organizāciju", likumu "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" un Izglītības likuma 23.pantu ar 2000.gada 1.janvāri likvidēt Zemkopības ministrijas pārziņā esošo valsts budžeta iestādi "Rīgas pārtikas ražotāju arodģimnāzija" un uz tās bāzes nodibināt bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola" (turpmāk - sabiedrība).

2. Sabiedrība ir Rīgas pārtikas ražotāju arodģimnāzijas pienākumu un saistību pārņēmēja un ir Zemkopības ministrijas pārziņā.

3. Sabiedrības galvenais uzdevums ir izglītības procesa nodrošināšana.

4. Sabiedrības dibināšanas pamatkapitāls ir pamatlīdzekļi 892000 latu vērtībā saskaņā ar pielikumu. Valsts kapitāla daļas turētāja sabiedrībā ir Zemkopības ministrija.

 

Ministru prezidents A.Šķēle

Zemkopības ministrs A.Kalvītis

Pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 22.decembra
rīkojumam Nr.600

Bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola" pamatkapitālā ieguldāmie pamatlīdzekļi

Nr.p.k. Nosaukums Mērvienība Daudzums Faktiskā vērtība
(latos)
1 2 3 4 5
1. Nekustamais īpašums:      
1.1. mācību korpuss gab. 1 265091
1.2. dienesta viesnīca gab. 1 356900
1.3. mācību darbnīcas gab. 1 202490
Kopā 824481
2. Pārējie pamatlīdzekļi:      
2.1. tehnoloģiskās iekārtas     26374
2.2. transportlīdzekļi     5300
2.3. inventārs     25373
2.4. bibliotēkas fondi     8073
2.5. pārējie pamatlīdzekļi     2399
Kopā 67519
Pavisam 892000

Zemkopības ministrs A.Kalvītis

 

22.12.1999