Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Labklājības ministrija

Rīkojums Nr.355 Rīgā 2000. gada 21. decembrī

Par Labklājības ministrijas rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta

2000. gada 11.aprīļa noteikumu Nr.138

"Labklājības ministrijas nolikums" 5.2.apakšpunktu

Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Labklājības ministrijas rīkojumus:

1. 1998.gada 2.februāra rīkojumu Nr.30 "Par minimālajām prasībām institūcijām, kuras sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus".

2. 1998.gada 5.novembra rīkojumu Nr.272 "Par minimālajām prasībām sociālajai aprūpei mājās".

Labklājības ministrs A.Požarnovs

21.12.2000