Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.526 

Rīgā 2006.gada 14.jūlijā (prot. Nr.35 22.§)

Par Centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldības koncepciju

 

1. Atbalstīt Centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldības koncepcijas (turpmāk - koncepcija) kopsavilkumā ietverto risinājuma 2.variantu.

2. Noteikt Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu par atbildīgo institūciju koncepcijas īstenošanā.

3. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam:

3.1. sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2006.gada 1.septembrim iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par koncepcijas īstenošanai nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.37 "Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta nolikums";

3.2. sagatavot un noteiktā kārtībā līdz 2006.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Valsts informācijas sistēmu likumā.

4. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu koncepcijas īstenošanai 2006.gadā un turpmākajos gados izskatīt vienlaikus ar citu ministriju un centrālo valsts iestāžu vidējā termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam.

5. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam reizi gadā (līdz 1.jūlijam) iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par koncepcijas pasākumu izpildes gaitu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudele

 

 

(Ministru kabineta

2006.gada 14.jūlija rīkojums Nr.526)

Centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldības koncepcijas
kopsavilkums

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (turpmāk - sekretariāts), īstenojot Elektroniskās pārvaldes attīstības programmā 2005.?2009.gadam noteiktos uzdevumus, ir uzsācis vairāku informācijas sistēmu projektu īstenošanu, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) e-pārvaldes bāzes infrastruktūras attīstību nacionālās programmas ietvaros. 

Risināmā jautājuma būtība

No 2006. līdz 2007.gadam plānots uzsākt vairāku jaunu centralizētu informācijas sistēmu ekspluatāciju, kas nodrošinās elektroniskos pakalpojumus iedzīvotājiem, uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm.

Sekretariāts koordinē centralizētu informācijas sistēmu izstrādi, taču šobrīd nav gatavs nodrošināt centralizētu informācijas sistēmu uzturēšanu.

Centralizētās informācijas sistēmas sekretariāts veido saskaņā ar Elektroniskās pārvaldes attīstības programmu 2005.?2009.gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta 2005.gada 29.septembra rīkojumu Nr.623) Vienotā programm­dokumenta 1.3.1.aktivitātes "Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana" ietvaros.

Koncepcijas mērķis ir izvērtēt iespējamos centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas variantus un noteikt optimālo risinājumu.

Laikus nesagatavojot centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanai nepieciešamo infrastruktūru un atbalstošo organizāciju, netiks pilnvērtīgi nodrošināta elektronisko pakalpojumu ieviešana un būs apdraudēta veiksmīga Elektroniskās pārvaldes attīstības programmas 2005.?2009.gadam īstenošana, kā arī ERAF e?pārvaldes bāzes infrastruktūras informācijas sistēmu uzturēšana. 

Piedāvātie risinājuma varianti

Minētās problēmas risinājumam tiek izskatīti šādi centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas varianti: 

1.variants - iekšēja uzturēšana. Sekretariāts uztur sistēmas, izveidojot nepieciešamo IT infrastruktūru (t.sk. datu centru) un pieņemot darbā atbilstošas kvalifikācijas tehniskos speciālistus.

2.variants - tieša ārpakalpojumu izmantošana. Sekretariāts nodrošina sistēmu uzturēšanas pārvaldību, noslēdzot atbilstošus ārpakalpojumu līgumus, bet atsakās no tam piederošas IT infrastruktūras izveides vai tiešas nomas, kā arī sistēmas un pārvaldības rīku administrēšanas. Sekretariāts veic ārpakalpojumu līgumu pārvaldību. 

3.variants - IT ārpakalpojumu vadības valsts aģentūras izveide. Centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldībai tiek veidota aģentūra, kas nodrošinās informācijas sistēmu ārpakalpojumu vadību, kļūstot par sistēmas turētāju ar tiesībām deleģēt tehnisko darbu veikšanu ārpakalpojumu sniedzējiem. Aģentūra pieņem darbā augsti kvalificētus speciālistus, un, ja aģentūrai savu informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldību uztic arī citas valsts iestādes, tad, palielinoties apgrozījumam, valsts pārvaldē būtu iespējams samazināt informācijas sistēmu uzturēšanas kopējās izmaksas.

4.variants - IT ārpakalpojumu vadības nodošana esošai valsts aģentūrai. Tiek izvērtēta iespēja centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldību nodot E-iepirkumu aģentūras kompetencē.

Ilgtermiņa optimālais risinājums būtu specializētas valsts aģentūras izveide (3.variants), kas atbildīga par centralizēto informācijas sistēmu darbības nodrošināšanu un ārpakalpojumu līgumu vadību. Tomēr šobrīd plānoto centralizēto informācijas sistēmu skaits nav pietiekams, lai finansiāli atmaksātos jaunas aģentūras izveide. Aprēķini liecina, ka šobrīd specializētas valsts aģentūras izveide izmaksātu vidēji par 65000 latu gadā dārgāk nekā attiecīga departamenta izveide sekretariātā.  

Pašreizējā situācijā centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldības ieteicamais modelis ir tiešu ārpakalpojumu izmantošana (2.variants) un struktūrvienības izveidošana sekretariātā.

Ņemot vērā plānoto centralizēto informācijas sistēmu skaita palielināšanos, 2007.gada otrajā pusē ir nepieciešams pārskatīt jautājumu par ārpakalpojumu vadības aģentūras izveidi.

Koncepcijas īstenošanas priekšnoteikumi:

• veiksmīga centralizēto informācijas sistēmu izstrādes un ieviešanas projektu realizācija;

• nepieciešamo resursu piešķiršana centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas ārpakalpojumu iegādei un to pārraudzības nodrošināšanai;

• garantēta finanšu resursu pieejamība sistēmu uzturēšanai.

Lai īstenotu koncepciju, jāizdara grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.37 "Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta nolikums", nosakot sekretariāta kompetenci centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanā.

Papildus nepieciešamais finansējums

Centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanai nepieciešami papildu budžeta līdzekļi (tūkst. lati):

Nr.

p.k.

Gads

Kopējais nepieciešamais finansējums centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanai

T.sk. informācijas sistēmu darbības nodrošināšanas departamentam

1.

2006

13,0

13,0

2.

2007

475,6

198,6

3.

2008

440,8

163,8

4.

2009

446,2

169,2

5.

Turpmākajos gados

491,2

214,2

Piezīme.

Aprēķini veikti par kopsavilkumā ietvertā risinājuma 2.varianta īstenošanai nepieciešamo finansējumu.

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudele

14.07.2006