Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.541

Jūrmalā 2006.gada 15.jūnijā (protokols Nr.13, 14.punkts)
Par pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu un 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma 25.panta pirmo un otro daļu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra nolikuma Nr.45 “Pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” nolikums” 3.1.1.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra sais­tošos noteikumus Nr.28 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra lēmuma Nr.997 “Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā”1.pielikumā “Sociālo pakalpojumu saņemšanas un finansēšanas kārtība Jūrmalas pilsētā””, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” publisko sociālo pakalpojumu cenas:

Nr.
p.k.

Publisko sociālo pakalpojumu veidi

Mērvienība

Cena
(Ls)

1.

Aprūpes pakalpojumi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā

1 persona/ 1 diennakts

7,08

2.

Maksa par speciālā autotransporta pakalpojumiem (bez degvielas patēriņa):

2.1.

pārvadājumi darba laikā no plkst. 8 -16.30

1 stunda

5,61

2.2.

pārvadājumi ārpus darba laika

1 stunda

7,01

3.

Degvielas izcenojumi:

3.1.

pārvadājumi ar a/m VW Caddy

1 kilometrs

0,07

3.2.

pārvadājumi ar a/m VW LT- 35

1 kilometrs

0,09

4.

Minimālā maksa

1 pārvadājums

5,00

2. Ieņēmumus no publiskajiem maksas pakalpojumiem ieskaitīt pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumu kontā.

3. Noteikt, ka lēmums publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks A.Tampe
05.07.2006