Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.129

Rīgā 2006.gada 31.maijā (prot.Nr.23(288), 4.p.)

Par licences sašķidrinātās gāzes tirdzniecībai (realizācijai) izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Avin"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Avin", vienotais reģistrācijas numurs 42403004652, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 123, Rēzekne, LV-4601, (turpmāk - SIA "Avin") 2006.gada 8.maija iesniegumu (saņemts Komisijā 2006.gada 11.maijā) par licences piešķiršanu sašķidrinātās gāzes tirdzniecībai (realizācijai).

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, Enerģētikas likuma 1.panta 13.punktu, 7.pantu un Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumu Nr.297 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 5.3.punktu,

padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "Avin" licenci Nr.E44098 sašķidrinātās gāzes tirdzniecībai saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr.E44098 derīguma termiņu no 2006.gada 19.jūnija līdz 2011.gada 18.jūnijam.

3. Noteikt licences darbības zonu - Latvijas Republika.

4. Noteikt, ka sašķidrinātās gāzes tirdzniecība jāuzsāk līdz 2006.gada 19.jūnijam.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

31.05.2006