Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.131

Rīgā 2006.gada 14.februārī (prot. Nr.9 31.§)
Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.novembra noteikumos Nr.370 "Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā"
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 1999.gada 2.novembra noteikumos Nr.370 "Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 366./367., 446./451.nr.; 2005, 210.nr.; 2006, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Šo noteikumu 7.punktā minētās kategorijas pasažieri braukšanas biļeti iegādājas par pilnu maksu. Bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucē­jumiem, kuri mācās speciālajās izglītības iestādēs, braukšanas izdevumi tiek segti no rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām kārtējam gadam piešķirtās mērķdotācijas izglītības pasākumiem speciālām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, kā arī speciālām internāt­skolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem. Bērniem ar garī­gās un fiziskās attīstības traucējumiem, kuri mācās vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasēs, braukšanas izdevumus sedz izglītības iestādes dibinātājs saskaņā ar izglītības iestādē iesniegtajiem braukšanas dokumentiem un iesniegumu. Iesniegumā iekļauj šādu informāciju:

9.1. dzīvesvietas adrese, ko apliecina mācību gada sākumā izsniegta izziņa par dzīvesvietu;

9.2. izmantojamais sabiedriskā trans­porta veids;

9.3. biļetes cena vai abonementa braukšanas dokumenta cena."

2. Aizstāt IV nodaļas nosaukumā un 14.punktā vārdus "augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studenti" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošie" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 15.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 14.punktā minēto kategoriju pasažieri braukšanas biļeti braucienam šo noteikumu 14.1.apakšpunktā minētajos transportlīdzekļos iegādājas par pilnu maksu, bet attiecīgie izdevumi viņiem tiek segti no valsts budžetā piešķirtā finansējuma ministrijām, kuru padotībā atrodas profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādes, augstskolas un koledžas."

4. Papildināt IV nodaļu ar 15.1, 15.2, 15.3 un 15.4 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Šo noteikumu 14.1.apakšpunktā minēto kompensāciju (turpmāk - kompensācija) arodizglītības, profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņi, kuri uzņemti atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam, un augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošie, kuri studē valsts finansētajās studiju vietās (turpmāk - izglītojamie), saņem 10 mēnešus gadā (nesaņemot kompensāciju jūlijā un augustā) saskaņā ar iesniegtajiem braukšanas dokumentiem.

15.2 Kompensāciju izglītības iestāde izmaksā, pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu. Iesniegumā iekļauj šādu informāciju:

15.2 1. dzīvesvietas adrese, ko apliecina mācību gada sākumā izsniegta izziņa par dzīvesvietu;

15.2 2. izmantojamais sabiedriskā trans­porta veids;

15.2 3. biļetes cena vai abonementa dokumenta cena.

15.3 Izglītojamam, kurš katru dienu brauc no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un atpakaļ, kompensāciju izmaksā par izglītības iestādes faktiskā apmeklējuma dienām (neattiecas uz augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošiem).

15.4 Izglītojamam, kurš dzīvo izglītības iestādes dienesta viesnīcā vai pagaidu uzturēšanās vietā, braukšanas izdevumus nokļūšanai dzīvesvietā un atpakaļ kompensē ne vairāk kā par diviem braucieniem mēnesī. Piešķirtās valsts budžeta dotācijas ietvaros izglītības iestāde var palielināt kompensāciju, bet ne vairāk kā par četriem braucieniem mēnesī."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministra vietā - labklājības ministre D.Staķe
18.02.2006