Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.60

Rīgā 2006.gada 17.janvārī (prot. Nr.3 33.§)
Preču uzskaites kārtība brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 4.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā esošo preču vienotu uzskaites kārtību.

2. Persona, kura brīvās zonas vai brīvās noliktavas teritorijā veic darbības, kas saistītas ar preču uzglabāšanu, apstrādi, pārstrādi, pārdošanu vai pirkšanu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes Muitas pārvaldē vai Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajā iestādē, kuras teritoriālajā uzraudzībā atrodas brīvā zona vai brīvā noliktava (turpmāk - uzraudzības muitas iestāde), iesniegumu par preču uzskaites apstiprinājumu (turpmāk - iesniegums).

3. Iesniegumā persona saskaņā ar Eiropas Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka izpildes kārtību Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (turpmāk - regula Nr. 2454/93), 804.panta otrās daļas "d" punktu norāda šādu informāciju:

3.1. iesnieguma iesniedzēja nosaukums un rekvizīti;

3.2. brīvās zonas vai brīvās noliktavas teritorijas adrese, kurā paredzēts veikt darbības ar precēm;

3.3. paredzamās darbības ar precēm;

3.4. ievedamo vai izvedamo preču trans­porta pavaddokumentu oriģinālu vai kopiju atrašanās (uzglabāšanas) vieta.

4. Uzraudzības muitas iestāde pēc iesnieguma pārbaudes izsniedz apstipri­nājumu preču uzskaitei brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā (divos eksemplāros). Viens apstiprinājuma eksemplārs paliek uzraudzības muitas iestādē, otrs - iesnie­guma iesniedzējam.

5. Apstiprinājumā norāda informāciju, kas minēta regulas Nr. 2454/93 804.panta otrajā daļā un šo noteikumu 3.punktā.

6. Persona pēc uzraudzības muitas iestādes pieprasījuma iesniedz pārskatu par noteiktā laikposmā brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā ievestajām, izvestajām, izlietotajām un atlikumā esošajām precēm. Apstiprinājumā var noteikt vietu un termiņu, kādā persona iesniedz pārskatu par noteiktā laikposmā brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā ievestajām, izvestajām, izlietotajām un atlikumā esošajām precēm.

7. Saskaņojot ar uzraudzības muitas iestādi, persona preču uzskaiti var veikt elektroniski. Elektroniskajā preču uzskaitē norāda regulas Nr. 2454/93 806.pantā minētās ziņas, kā arī nodrošina personas datu apstrādes sistēmas aizsardzību.

8. Par jebkurām izmaiņām iesniegumā norādītajā informācijā persona rakstiski paziņo uzraudzības muitas iestādei. Uzraudzības muitas iestāde izdara grozījumus attiecīgajā apstiprinājumā.

9. Persona, kura līdz dienai, kad stājas spēkā šie noteikumi, brīvās zonas vai brīvās noliktavas teritorijā veic darbības, kas saistītas ar preču uzglabāšanu, apstrādi, pārstrādi, pārdošanu vai pirkšanu, iesniegumu iesniedz divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš