Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.974

Rīgā 2005.gada 20.decembrī (prot. Nr.76 55.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.660 "Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 70.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.660 "Noteikumi par aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 168.nr.; 2004, 192.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "izmeklēšanas nodaļa" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "izmeklēšanas birojs" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt 3. un 14.punktā vārdus "nodaļas vadītājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "biroja direktors" (attiecīgā locījumā);

1.3. svītrot 3.punktā vārdus "Satiksmes ministrijas";

1.4. papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Izmeklēšanas biroja direktors un viņa vietnieks ir pilnvarotie pārstāvji 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 13.pielikuma izpratnē.";

1.5. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ja citā valstī noticis aviācijas nelaimes gadījums vai nopietns incidents (1.pielikums), kurā iesaistīts Latvijas Republikā reģistrēts, ekspluatēts, projektēts vai izgatavots gaisa kuģis, un attiecīgā valsts uzticējusi Latvijas Republikai veikt visus izmeklēšanas pasākumus, šo izmeklēšanu veic izmeklēšanas biroja speciālisti. Ja Latvijas Republikai uzticēts veikt tikai daļu no izmeklēšanas pasākumiem, tos veic pilnvarotais pārstāvis.";

1.6. svītrot 6.punktu;

1.7. aizstāt 7.punktā vārdus "Izmeklēšanas nodaļa ir funkcionāli neatkarīga" ar vārdiem "Izmeklēšanas birojs ir funkcionāli neatkarīgs";

1.8. papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Izmeklēšanas birojs katrā konkrētā gadījumā nosaka izmeklēšanas apjomu un veicamās procedūras, lai sasniegtu izmeklēšanas mērķi pēc iespējas īsākā laikposmā.";

1.9. aizstāt 9.punktā vārdus "Satiksmes ministrs" ar vārdiem "Izmeklēšanas biroja direktors";

1.10. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Izmeklēšanas birojs informē notikuma vietas valsts aviācijas institūcijas par pilnvaroto pārstāvi, kurš piedalīsies izmeklēšanā, paziņojot viņa vārdu un uzvārdu, kā arī norādot iespējas sazināties ar pilnvaroto pārstāvi un iespējamo viņa ierašanās laiku notikuma vietas valstī.";

1.11. papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Izmeklēšanas birojs pēc informācijas saņemšanas par aviācijas nelaimes gadījumu vai nopietnu incidentu, kas noticis ar Latvijas Republikā reģistrētu gaisa kuģi, nosūta notikuma vietas valsts aviācijas institūcijām informāciju par notikumā iesaistīto gaisa kuģi un tā apkalpi.";

1.12. aizstāt 24.punktā vārdu "tai" ar vārdu "tam";

1.13. aizstāt 29.punktā vārdu "avārijas" ar vārdu "aviācijas";

1.14. aizstāt 34.punkta trešajā teikumā vārdus "Izmeklēšanas nodaļa pēc tam, kad tā saņēmusi informāciju vai pati uzzinājusi" ar vārdiem "Izmeklēšanas birojs pēc tam, kad tas saņēmis informāciju vai pats uzzinājis";

1.15. aizstāt 36.punktā vārdus "satiksmes ministru" ar vārdiem "tiesībaizsardzības institūcijas";

1.16. aizstāt 39.punktā vārdus "tās rīcībā" ar vārdiem "tā rīcībā";

1.17. aizstāt 40.punktā vārdus "satiksmes ministrs pilnvaro pārstāvi piedalīties" ar vārdiem "pilnvarotais pārstāvis piedalās";

1.18. aizstāt 40.1 un 40.2 punktā vārdus "satiksmes ministrs norīko" ar vārdiem "izmeklēšanas biroja direktors uz līguma pamata iesaista";

1.19. aizstāt 41.punktā vārdus "satiksmes ministrs pilnvaro pārstāvi piedalīties" ar vārdiem "pilnvarotais pārstāvis piedalās";

1.20. aizstāt 41.1 punktā vārdus "satiksmes ministrs tam pilnvaro attiecīgu pārstāvi" ar vārdiem "pilnvarotais pārstāvis piedalās šajā izmeklēšanā";

1.21. izteikt 42.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"42. Piedaloties izmeklēšanā, pilnvarotajam pārstāvim ir šādas tiesības:";

1.22. aizstāt 43.punktā vārdus "satiksmes ministrs" ar vārdiem "izmeklēšanas biroja direktors";

1.23. aizstāt 47.punktā vārdu "tā" ar vārdu "tas";

1.24. aizstāt 50.punktā vārdu "izmeklējusi" ar vārdu "izmeklējis".

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
01.01.2006