Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.374

Rīgā 2000.gada 24.oktobrī (prot. Nr.50, 31.§)

Noteikumi par Preiļu rajona Preiļu novada izveidošanu

Izdoti saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 5.panta trešo daļu

1. Šie noteikumi nosaka, ka tiek apvienoti Preiļu rajona Preiļu pilsēta, Preiļu pagasts un Aizkalnes pagasts un izveidots Preiļu rajona Preiļu novads ar administratīvo centru - Preiļu pilsētu. Preiļu rajona Preiļu novada administratīvā robeža tiek noteikta saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2. Valsts kase atbilstoši finansēšanas plānam no valsts budžetā 2000.gadam Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei paredzētajiem līdzekļiem pārskaita Preiļu rajona Preiļu novada pašvaldībai vienreizēju dotāciju 48561 lata apmērā.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Īpašu uzdevumu ministrs

valsts reformu lietās J.KRŪMIŅŠ

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 28.oktobri

1374.GIF (56132 BYTES)

2374.GIF (37359 BYTES)

3374.GIF (40753 BYTES)

4374.GIF (58194 BYTES)

5374.GIF (54839 BYTES)

6374.GIF (34419 BYTES)

7374.GIF (60308 BYTES)

8374.GIF (63896 BYTES)

9374.GIF (104652 BYTES)

2.pielikums

Ministru kabineta

2000.gada 24.oktobra noteikumiem Nr.374

Preiļu rajona Preiļu novada administratīvās robežas apraksts

Robežposma Robežposmu Robež- Pa kādiem plāna situācijas Pierobežnieki .
numurs plānā galvenais posma elementiem robeža pēc administratīvā pēc zemes
virziens garums noteikta (grāvji, upes, ceļi, iedalījuma īpašuma
----------- (km) meža kvartālu stigas, (lietojuma)
zemes īpašumu (lietojumu)
no līdz robežas u.c.)
1 2 3 4 5 6 7
1 2 Ziemeļrietumi 0,3 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Antona Šļujeva
novada Andreja Šļujeva saimniecību Saunas pagasts saimniecība
(kadastra Nr.76580010176) un (kadastra
Saunas pagasta Antona Šļujeva Nr.76740070141)
saimniecību (kadastra
Nr.76740070141)
2 3 Ziemeļaustrumi 0,01 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Andreja Šļujeva saimniecību Saunas pagasts "Birztaliņas"
(kadastra Nr.76580010176) un
Saunas pagasta saimniecību
"Birztaliņas"
3 4 Ziemeļaustrumi 0,3 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Amuļi" un Saunas pagasts "Birztaliņas"
Saunas pagasta saimniecību
"Birztaliņas"
4 5 Ziemeļaustrumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Broņislavas
novada Sergeja Fadejeva Saunas pagasts Gierkenas
saimniecību (kadastra saimniecība
Nr.76580010241) un Saunas (kadastra
pagasta Broņislavas Gierkenas Nr.76740070149)
saimniecību (kadastra
Nr.76740070149)
5 6 Ziemeļaustrumi 0,06 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Aivara Skuteļa
novada Sergeja Fadejeva saimniecību Saunas pagasts saimniecība
(kadastra Nr.76580010241) un (kadastra
Saunas pagasta Aivara Skuteļa Nr.76740070150)
saimniecību (kadastra
Nr.76740070150)
6 7 Ziemeļaustrumi 0,07 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Izidora Skuteļa
novada Sergeja Fadejeva saimniecību Saunas pagasts saimniecība
(kadastra Nr.76580010241) un (kadastra
Saunas pagasta Izidora Skuteļa Nr.76740070151)
saimniecību (kadastra
Nr.76740070151)
7 8 Ziemeļaustrumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Monikas Ķeirānes
novada Sergeja Fadejeva saimniecību Saunas pagasts saimniecība
(kadastra Nr.76580010241) un (kadastra
Saunas pagasta Monikas Ķeirānes Nr.76740070403)
saimniecību (kadastra
Nr.76740070403)
8 9 Ziemeļaustrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Medora Skrūdera
novada Sergeja Fadejeva saimniecību Saunas pagasts saimniecība
(kadastra Nr.76580010241) un (kadastra
Saunas pagasta Medora Skrūdera Nr.76740070152)
saimniecību (kadastra
Nr.76740070152)
9 10 Ziemeļaustrumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Sergeja Fadejeva saimniecību Saunas pagasts "Ledinka"
(kadastra Nr.76580010241) un
Saunas pagasta saimniecību
"Ledinka"
10 11 Ziemeļaustrumi 0,02 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Bērzlapes" un Saunas Saunas pagasts "Ledinka"
pagasta saimniecību "Ledinka"
11 12 Ziemeļaustrumi 0,04 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Bērzlapes" un Saunas Saunas pagasts "Mednieki"
pagasta saimniecību "Mednieki"
12 13 Ziemeļaustrumi 0,05 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Jāzepa Leikuča
saimniecību "Bērzlapes" un Saunas pagasts saimniecība
Saunas pagasta Jāzepa Leikuča (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76740070174)
Nr.76740070174)
13 14 Ziemeļaustrumi 0,06 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Jāzepa Leikuča
saimniecību "Bērzlapes" un Saunas pagasts saimniecība
Saunas pagasta Jāzepa Leikuča (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76740070177)
Nr.76740070177)
14 15 Ziemeļaustrumi 0,08 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Izidora Skuteļa
saimniecību "Bērzlapes" un Saunas pagasts saimniecība
Saunas pagasta Izidora Skuteļa (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76740070173)
Nr.76740070173)
15 16 Ziemeļaustrumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Broņislavas
saimniecību "Bērzlapes" un Saunas pagasts Gierkenas
Saunas pagasta Broņislavas saimniecība
Gierkenas saimniecību (kadastra
(kadastra Nr.76740070172) Nr.76740070172)
16 17 Ziemeļaustrumi 0,03 Pa grāvja vidu starp valstij Preiļu rajona Broņislavas
piekrītošo zemi Preiļu novadā Saunas pagasts Gierkenas
un Saunas pagasta Broņislavas saimniecība
Gierkenas saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76740070172) Nr.76740070172)
17 18 Ziemeļaustrumi 0,07 Pa grāvja vidu starp valstij Preiļu rajona Saimniecība
piekrītošo zemi Preiļu novadā Saunas pagasts "Pauniņi"
un Saunas pagasta saimniecību
"Pauniņi"
18 19 Ziemeļaustrumi 0,2 Pa grāvja vidu starp valstij Preiļu rajona Saimniecība
piekrītošo zemi Preiļu novadā Saunas pagasts "Jaunāres"
un Saunas pagasta saimniecību
"Jaunāres"
19 20 Ziemeļaustrumi 0,2 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Livzari" un Saunas Saunas pagasts "Livzari"
pagasta saimniecību "Livzari"
20 21 Ziemeļaustrumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Livzari" Saunas pagasts "Vērdiņi"
un Saunas pagasta saimniecību
"Vērdiņi"
21 22 Ziemeļaustrumi 0,02 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Latvijas
valsts I šķiras autoceļu Krāslava- Saunas pagasts Autoceļu
Preiļi-Madona direkcijas
Preiļu nodaļa
22 23 Ziemeļaustrumi 0,07 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Annas Ģerķes
novada saimniecību "Livzari" Saunas pagasts saimniecība
un Saunas pagasta Annas Ģerķes (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76740070202)
Nr.76740070202)
23 24 Ziemeļaustrumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Livzari" Saunas pagasts "Sprīdīši"
un Saunas pagasta saimniecību
"Sprīdīši"
24 25 Ziemeļaustrumi 0,3 Pa sauszemes līniju starp valstij Preiļu rajona Valstij
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Saunas pagasts piekrītošā
valstij piekrītošo zemi Saunas pagastā zeme
25 26 Ziemeļaustrumi 0,4 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Nārbuļi" Saunas pagasts "Nārbuļi"
un Saunas pagasta saimniecību
"Nārbuļi"
26 27 Ziemeļaustrumi 0,3 Pa sauszemes līniju un pa grāvja Preiļu rajona Jāņa Berča
vidu starp Preiļu novada saimniecību Saunas pagasts saimniecība
"Iļjinka 29-92" un Saunas pagasta (kadastra
Jāņa Berča saimniecību (kadastra Nr.76740070261)
Nr.76740070261)
27 28 Ziemeļaustrumi 0,08 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Maksima Kolesnikova Saunas pagasts "Anitas"
saimniecību (kadastra
Nr.76580010105) un Saunas
pagasta saimniecību "Anitas"
28 29 Ziemeļaustrumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Maksima Kolesnikova Saunas pagasts "Strautiņi"
saimniecību (kadastra
Nr.76580010105) un Saunas
pagasta saimniecību "Strautiņi"
29 30 Ziemeļaustrumi 0,15 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Maksima Kolesnikova saimniecību Saunas pagasts "Vilkābeles"
(kadastra Nr.76580010105) un
Saunas pagasta saimniecību
"Vilkābeles"
30 31 Ziemeļaustrumi 0,02 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Maksima Kolesnikova saimniecību Saunas pagasts "Strautiņi"
(kadastra Nr.76580010105) un
Saunas pagasta saimniecību
"Strautiņi"
31 32 Ziemeļaustrumi 0,2 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Vasīlija Ivanova saimniecību Saunas pagasts "Strautiņi"
(kadastra Nr.76580010108) un
Saunas pagasta saimniecību
"Strautiņi"
32 33 Ziemeļaustrumi 0,2 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Kurmji" un Saunas Saunas pagasts "Alejas"
pagasta saimniecību "Alejas"
33 34 Ziemeļaustrumi 0,3 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Kristāli" un Saunas Saunas pagasts "Alejas"
pagasta saimniecību "Alejas"
34 35 Ziemeļaustrumi 0,3 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Grušovka" un Saunas Saunas pagasts "Alejas"
pagasta saimniecību "Alejas"
35 36 Dienvidaustrumi 0,5 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Grušovka" un Riebiņu Riebiņu pagasts "Zemkopis"
pagasta saimniecību "Zemkopis"
36 37 Dienvidaustrumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Lejas Arāji" un Riebiņu Riebiņu pagasts "Zemkopis"
pagasta saimniecību "Zemkopis"
37 38 Dienvidaustrumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Lejas Arāji" un Riebiņu Riebiņu pagasts "Gromova"
pagasta saimniecību "Gromova"
38 39 Dienvidaustrumi 0,15 Pa grāvja vidu starp valstij Preiļu rajona Saimniecība
piekrītošo zemi Preiļu novadā Riebiņu pagasts "Gromova"
un Riebiņu pagasta saimniecību
"Gromova"
39 40 Dienvidaustrumi 0,04 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Lejas Arāji" un Riebiņu Riebiņu pagasts "Gromova"
pagasta saimniecību "Gromova"
40 41 Dienvidaustrumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Lejas Arāji" un Riebiņu Riebiņu pagasts "Brūklenāji"
pagasta saimniecību "Brūklenāji"
41 42 Dienvidaustrumi 0,2 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Laukmala" un Riebiņu Riebiņu pagasts "Brūklenāji"
pagasta saimniecību "Brūklenāji"
42 43 Dienvidaustrumi 0,08 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Ilarioni" un Riebiņu Riebiņu pagasts "Brūklenāji"
pagasta saimniecību "Brūklenāji"
43 44 Dienvidaustrumi 0,4 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Valstij
saimniecību "Ilarioni" un valstij Riebiņu pagasts piekrītošā
piekrītošo zemi Riebiņu pagastā zeme
44 45 Dienvidaustrumi 0,1 Pa grāvja vidu starp valstij Preiļu rajona Valstij
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Riebiņu pagasts piekrītošā
valstij piekrītošo zemi Riebiņu pagastā zeme
45 46 Dienvidaustrumi 0,2 Pa grāvja vidu un pa sauszemes Preiļu rajona Valstij
līniju starp Preiļu novada saimniecību Riebiņu pagasts piekrītošā
"Ceļtekas" un valstij piekrītošo zeme
zemi Riebiņu pagastā
46 47 Dienvidaustrumi 0,25 Pa sauszemes līniju starp valstij Preiļu rajona Valstij
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Riebiņu pagasts piekrītošā
valstij piekrītošo zemi Riebiņu pagastā zeme
47 48 Dienvidaustrumi 0,02 Pa sauszemes līniju starp valstij Preiļu rajona Saimniecība
piekrītošo zemi Preiļu novadā Riebiņu pagasts "Fedosejevo"
un Riebiņu pagasta saimniecību
"Fedosejevo"
48 49 Dienvidaustrumi 0,05 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada A.Jegorova saimniecību Riebiņu pagasts "Fedosejevo"
(kadastra Nr.76580010126) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Fedosejevo"
49 50 Dienvidaustrumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Jāzepa Kļavinska saimniecību Riebiņu pagasts "Fedosejevo"
(kadastra Nr.76580010084) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Fedosejevo"
50 51 Dienvidaustrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Jevģenija Grahoļska Riebiņu pagasts "Fedosejevo"
saimniecību (kadastra
Nr.76580010130) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Fedosejevo"
51 52 Dienvidaustrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Kaušu Mājas" Riebiņu pagasts "Fedosejevo"
un Riebiņu pagasta saimniecību
"Fedosejevo"
52 53 Dienvidaustrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Raimonda
novada saimniecību "Kaušu Mājas" Riebiņu pagasts Ozola
un Riebiņu pagasta Raimonda Ozola saimniecība
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76620040073) Nr.76620040073)
53 54 Dienvidaustrumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Raimonda
novada saimniecību "Zaļā Birztala" Riebiņu pagasts Ozola
un Riebiņu pagasta Raimonda saimniecība
Ozola saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76620040073) Nr.76620040073)
54 55 Dienvidaustrumi 0,01 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Zaļā Birztala" Riebiņu pagasts "Rumpīši"
un Riebiņu pagasta saimniecību
"Rumpīši"
55 56 Dienvidaustrumi 0,4 Pa sauszemes līniju un pa grāvja Preiļu rajona Saimniecība
vidu starp Preiļu novada Vladislava Riebiņu pagasts "Rumpīši"
Sunepa saimniecību (kadastra
Nr.76580010049) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Rumpīši"
56 57 Dienvidaustrumi 0,07 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Roberta Sunipa saimniecību Riebiņu pagasts "Rumpīši"
(kadastra Nr.76580010134) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Rumpīši"
57 58 Dienvidaustrumi 0,08 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Roberta Sunipa saimniecību Riebiņu pagasts "Ritas"
(kadastra Nr.76580010134) un
Riebiņu pagasta saimniecību "Ritas"
58 59 Dienvidaustrumi 0,06 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Annas Suņepas saimniecību Riebiņu pagasts "Ritas"
(kadastra Nr.76580010216) un
Riebiņu pagasta saimniecību "Ritas"
59 60 Dienvidaustrumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Annas Suņepas saimniecību Riebiņu pagasts "Alači"
(kadastra Nr.76580010216) un
Riebiņu pagasta saimniecību "Alači"
60 61 Dienvidaustrumi 0,03 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Jevģēnija Maksimova saimniecību Riebiņu pagasts "Alači"
(kadastra Nr.76580030143) un
Riebiņu pagasta saimniecību "Alači"
61 62 Dienvidaustrumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Jevģēnija Maksimova saimniecību Riebiņu pagasts "Pizāni"
(kadastra Nr.76580030143) un
Riebiņu pagasta saimniecību "Pizāni"
62 63 Dienvidaustrumi 0,4 Pa servitūta ceļa vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Nikolaja Terentjeva Riebiņu pagasts "Pizāni"
saimniecību (kadastra
Nr.76580010081) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Pizāni"
63 64 Dienvidaustrumi 0,15 Pa servitūta ceļa vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Nikolaja Terentjeva Riebiņu pagasts "Vasarnieki"
saimniecību (kadastra
Nr.76580010081) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Vasarnieki"
64 65 Dienvidaustrumi 0,02 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Autoceļu
valsts II šķiras autoceļu Upmala- Riebiņu pagasts Latvijas
Ančkini-Pieniņi-Kauša direkcijas
Preiļu nodaļa
65 66 Dienvidaustrumi 0,5 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Ozoliņi" un Riebiņu Riebiņu pagasts "Kalna Babri"
pagasta saimniecību "Kalna Babri"
66 67 Ziemeļaustrumi 0,4 Pa grāvja vidu un sauszemes Preiļu rajona Saimniecība
līniju starp Preiļu novada Riebiņu pagasts "Grāvīši"
Jekaterinas Puhovas saimniecību
(kadastra Nr.76580030013 un
Riebiņu pagasta saimniecību "Grāvīši"
67 68 Ziemeļaustrumi 0,4 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Āboliņi" un Riebiņu Riebiņu pagasts "Preiļupe"
pagasta saimniecību "Preiļupe"
68 69 Austrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Žubīši" un Riebiņu pagasts "Žubīši"
Riebiņu pagasta saimniecību "Žubīši"
69 70 Austrumi 0,25 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Stūrgaļi" Riebiņu pagasts "Stūrgaļi"
un Riebiņu pagasta saimniecību
"Stūrgaļi"
70 71 Austrumi 0,3 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Korkleņi" Riebiņu pagasts "Korkleņi"
un Riebiņu pagasta saimniecību
"Korkleņi"
71 72 Austrumi 0,04 Pa sauszemes līniju starp valstij Preiļu rajona Saimniecība
piekrītošo zemi Preiļu novadā Riebiņu pagasts "Riebiņi-1"
un Riebiņu pagasta saimniecību
"Riebiņi-1"
72 73 Dienvidaustrumi 0,3 Pa sauszemes līniju starp valstij Preiļu rajona Marijas
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Riebiņu pagasts Kožemjako
Riebiņu pagasta Marijas Kožemjako saimniecība
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76620070301) Nr.76620070301)
73 74 Dienvidaustrumi 0,3 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Marijas
novada pašvaldības zemi un Riebiņu pagasts Kožemjako
Riebiņu pagasta Marijas Kožemjako saimniecība
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76620070301) Nr.76620070301)
74 75 Dienvidaustrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Marijas
novada saimniecību "Sanaude" Riebiņu pagasts Kožemjako
un Riebiņu pagasta Marijas saimniecība
Kožemjako saimniecību (kadastra
(kadastra Nr.76620070301) Nr.76620070301)
75 76 Dienvidaustrumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Sanaude" Riebiņu pagasts "Ariadna"
un Riebiņu pagasta saimniecību
"Ariadna"
76 77 Dienvidaustrumi 0,06 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Sanaude" Riebiņu pagasts "Indrāni"
un Riebiņu pagasta saimniecību
"Indrāni"
77 78 Dienvidaustrumi 0,07 Pa sauszemes līniju un pa grāvja Preiļu rajona Saimniecība
vidu starp Preiļu novada Riebiņu pagasts "Silmalas"
saimniecību "Sanaude" un Riebiņu
pagasta saimniecību "Silmalas"
78 79 Dienvidaustrumi 0,02 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Sanaude" un Riebiņu Riebiņu pagasts "Mežakmeņi"
pagasta saimniecību "Mežakmeņi"
79 80 Dienvidaustrumi 0,01 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Fjodora Petrova saimniecību Riebiņu pagasts "Mežakmeņi"
(kadastra Nr.76580030128) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Mežakmeņi"
80 81 Dienvidaustrumi 0,3 Pa grāvja vidu un pa sauszemes Preiļu rajona Riebiņu
līniju starp Preiļu novada Fjodora Riebiņu pagasts pagasta
Petrova saimniecību (kadastra pašvaldība
Nr.76580030128) un Riebiņu
pagasta pašvaldības zemi
81 82 Dienvidaustrumi 0,01 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Riebiņu
novada Preiļu pilsētas domes zemi Riebiņu pagasts pagasta
un Riebiņu pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
82 83 Dienvidaustrumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu pilsētas domes zemi Riebiņu pagasts "Vinkovo"
(kadastra Nr.76010010603) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Vinkovo"
83 84 Dienvidaustrumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Augstsprieguma tīkla Preiļu Riebiņu pagasts "Vinkovo"
apakšstaciju un Riebiņu pagasta
saimniecību "Vinkovo"
84 85 Dienvidaustrumi 0,02 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu pilsētas domes zemi Riebiņu pagasts "Vinkovo"
(kadastra Nr.76010010603) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Vinkovo"
85 86 Dienvidaustrumi 0,02 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu pilsētas domes zemi Riebiņu pagasts "Vinkovo"
(kadastra Nr.76010010702) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Vinkovo"
86 87 Dienvidaustrumi 0,08 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu pilsētas domes zemi Riebiņu pagasts "Leonovi"
(kadastra Nr.76010010702) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Leonovi"
87 88 Dienvidaustrumi 0,05 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu pilsētas domes zemi Riebiņu pagasts "Aleksejevi"
(kadastra Nr.76010010702) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Aleksejevi"
88 89 Dienvidaustrumi 0,04 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu pilsētas domes zemi Riebiņu pagasts "Cielavas"
(kadastra Nr.76010010702) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Cielavas"
89 90 Dienvidaustrumi 0,05 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu pilsētas domes zemi Riebiņu pagasts "Jaunvinkovo"
(kadastra Nr.76010010702) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Jaunvinkovo"
90 91 Dienvidaustrumi 0,06 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu pilsētas domes zemi Riebiņu pagasts "Leonovi"
(kadastra Nr.76010010702) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Leonovi"
91 92 Dienvidaustrumi 0,06 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu pilsētas domes zemi Riebiņu pagasts "Leonovi"
(kadastra Nr.76010010802) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Leonovi"
92 93 Dienvidaustrumi 0,04 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu pilsētas domes zemi Riebiņu pagasts "Cerība"
(kadastra Nr.76010010802) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Cerība"
93 94 Dienvidaustrumi 0,03 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu pilsētas domes zemi Riebiņu pagasts "Jaunzemi"
(kadastra Nr.76010010802) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Jaunzemi"
94 95 Dienvidaustrumi 0,25 Pa grāvja vidu un pa sauszemes Preiļu rajona Saimniecība
līniju starp Preiļu novada Preiļu Riebiņu pagasts "Timofejevi"
pilsētas domes zemi (kadastra
Nr.76010010802) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Timofejevi"
95 96 Dienvidaustrumi 0,25 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Preiļu pilsētas domes zemi Riebiņu pagasts "Tulpītes"
(kadastra Nr.76010010802) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Tulpītes"
96 97 Dienvidaustrumi 0,02 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Latvijas
valsts I šķiras autoceļu Viļāni- Riebiņu pagasts Autoceļu
Preiļi-Špoģi direkcijas
Preiļu nodaļa
97 98 Dienvidaustrumi 0,4 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Dienvidrietumi novada Preiļu pilsētas Rēzeknes, Riebiņu pagasts "Kļavas"
Liepu un Kalna ielu kreiso malu
(plāna numerācijas virzienā) un
Riebiņu pagasta saimniecību "Kļavas"
98 99 Dienvidaustrumi 0,25 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Vissvētās
novada Preiļu pilsētas Kalna ielas Riebiņu pagasts Jaunavas
kreiso malu (plāna numerācijas Marijas Debesīs
virzienā) un Vissvētās Jaunavas Uzņemšanas
Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu
Romas katoļu draudzes zemi draudze
99 100 Dienvidaustrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Preiļu pilsētas Kalna ielas Riebiņu pagasts "Cīruļi"
kreiso malu (plāna numerācijas
virzienā) un Riebiņu pagasta
saimniecību "Cīruļi"
100 101 Dienvidaustrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Preiļu pilsētas Kalna ielas Riebiņu pagasts "Mežmaļi"
kreiso malu (plāna numerācijas
virzienā) un Riebiņu pagasta
saimniecību "Mežmaļi"
101 102 Dienvidaustrumi 0,08 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Annas Kirilovas saimniecību Riebiņu pagasts "Mežmaļi"
(kadastra Nr.76010032201) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Mežmaļi"
102 103 Dienvidaustrumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Annas Kirilovas saimniecību Riebiņu pagasts "Mežmaļi"
(kadastra Nr.76580050100) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Mežmaļi"
103 104 Ziemeļi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Anitas Klindžānes Riebiņu pagasts "Mežmaļi"
saimniecību (kadastra
Nr.76580050203) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Mežmaļi"
104 105 Ziemeļi 0,05 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Zaļumi" Riebiņu pagasts "Mežmaļi"
un Riebiņu pagasta saimniecību
"Mežmaļi"
105 106 Dienvidaustrumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Zaļumi" Riebiņu pagasts "Staldiņi"
un Riebiņu pagasta saimniecību
"Staldiņi"
106 107 Austrumi 0,08 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Riebiņu
novada saimniecību "Zaļumi" un Riebiņu pagasts pagasta
Riebiņu pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
107 108 Austrumi 0,03 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Riebiņu
novada Antoņinas Veigules Riebiņu pagasts pagasta
saimniecību (kadastra pašvaldība
Nr.76580050095) un Riebiņu
pagasta pašvaldības zemi
108 109 Austrumi 0,07 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Antoņinas Veigules Riebiņu pagasts "Cīruļi"
saimniecību (kadastra
Nr.76580050095) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Cīruļi"
109 110 Austrumi 0,05 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Antoņinas Veigules Riebiņu pagasts "Zīlītes"
saimniecību (kadastra
Nr.76580050095) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Zīlītes"
110 111 Austrumi 0,05 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Antoņinas Veigules Riebiņu pagasts "Piekrastes"
saimniecību (kadastra
Nr.76580050095) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Piekrastes"
111 112 Austrumi 0,05 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Antoņinas Veigules Riebiņu pagasts "Žuburi"
saimniecību (kadastra
Nr.76580050095) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Žuburi"
112 113 Austrumi 0,06 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Antoņinas Veigules Riebiņu pagasts "Sprindži-1"
saimniecību (kadastra
Nr.76580050095) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Sprindži-1"
113 114 Austrumi 0,05 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Antoņinas Veigules Riebiņu pagasts "Kalna Pēteri"
saimniecību (kadastra
Nr.76580050095) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Kalna Pēteri"
114 115 Austrumi 0,08 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Valstij
novada Jāņa Sudnika saimniecību Riebiņu pagasts piekrītošā
(kadastra Nr.76580050089) un zeme
valstij piekrītošo zemi Riebiņu
pagastā
115 116 Dienvidaustrumi 0,3 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Riebiņu
novada Jāņa Sudnika saimniecību Riebiņu pagasts pagasta
(kadastra Nr.76580050089) un pašvaldība
Riebiņu pagasta pašvaldības zemi
116 117 Dienvidaustrumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Jāņa Sudnika saimniecību Riebiņu pagasts "Elkšņi"
(kadastra Nr.76580050089) un
Riebiņu pagasta saimniecību "Elkšņi"
117 118 Dienvidaustrumi 0,02 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Latvijas
valsts II šķiras autoceļu Preiļi- Riebiņu pagasts Autoceļu
Gailīši-Krāces stacija direkcijas
Preiļu nodaļa
118 119 Dienvidaustrumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Gunāra Stupāna saimniecību Riebiņu pagasts "Jāņmuiža"
(kadastra Nr.76580050102) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Jāņmuiža"
119 120 Dienvidaustrumi 0,45 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Ievulejas" Riebiņu pagasts "Ievulejas"
(kadastra Nr.76580050026) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Ievulejas" (kadastra
Nr.76620080014)
120 121 Austrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada pašvaldības zemi un Riebiņu pagasts "Ievulejas"
Riebiņu pagasta saimniecību
"Ievulejas"
121 122 Austrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada pašvaldības zemi un Riebiņu pagasts "Jāņmuiža"
Riebiņu pagasta saimniecību
"Jāņmuiža"
122 123 Austrumi 0,07 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Dagmāras Pastores Riebiņu pagasts "Jāņmuiža"
saimniecību (kadastra
Nr.76580050056) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Jāņmuiža"
123 124 Austrumi 0,02 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Dagmāras Pastores Riebiņu pagasts "Jāzepovka"
saimniecību (kadastra
Nr.76580050056) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Jāzepovka"
124 125 Austrumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Dagmāras Pastores Riebiņu pagasts "Sarma"
saimniecību (kadastra
Nr.76580050056) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Sarma"
125 126 Ziemeļaustrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Aleksandras
novada Dagmāras Pastores Riebiņu pagasts Placinskas
saimniecību (kadastra saimniecība
Nr.76580050056) un Riebiņu (kadastra
pagasta Aleksandras Placinskas Nr.76620080118)
saimniecību (kadastra
Nr.76620080118)
126 127 Ziemeļaustrumi 0,02 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Aleksandras
novada saimniecību "Balalajevi" Riebiņu pagasts Placinskas
(kadastra Nr.76580050163) un saimniecība
Riebiņu pagasta Aleksandras (kadastra
Placinskas saimniecību (kadastra Nr.76620080118)
Nr.76620080118)
127 128 Austrumi 0,07 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Balalajevi" Riebiņu pagasts "Balalajevi"
(kadastra Nr.76580050163) un (kadastra
Riebiņu pagasta saimniecību Nr.76620080116)
"Balalajevi" (kadastra
Nr.76620080116)
128 129 Austrumi 0,03 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Aleksandra Andrejeva Riebiņu pagasts "Balalajevi"
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76580050162) un Riebiņu Nr.76620080116)
pagasta saimniecību "Balalajevi"
(kadastra Nr.76620080116)
129 130 Austrumi 0,06 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Aleksandra
novada Aleksandra Andrejeva Riebiņu pagasts Andrejeva
saimniecību (kadastra saimniecība
Nr.76580050162) un Riebiņu (kadastra
pagasta Aleksandra Andrejeva Nr.76620080117)
saimniecību (kadastra
Nr.76620080117)
130 131 Austrumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Aleksandra Andrejeva Riebiņu pagasts "Balalajevi"
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76580050162) un Riebiņu Nr.76620080116)
pagasta saimniecību "Balalajevi"
(kadastra Nr.76620080116)
131 132 Austrumi 0,55 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Balalajevi" Riebiņu pagasts "Balalajevi"
(kadastra Nr.76580050164) un (kadastra
Riebiņu pagasta saimniecību Nr.76620080116)
"Balalajevi" (kadastra
Nr.76620080116)
132 133 Austrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Jāņa Bernāna
novada Pjotra Jakovļeva saimniecību Riebiņu pagasts saimniecība
(kadastra Nr.76580050166) un (kadastra
Riebiņu pagasta Jāņa Bernāna Nr.76620080114)
saimniecību (kadastra
Nr.76620080114)
133 134 Austrumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Pjotra Jakovļeva saimniecību Riebiņu pagasts "Kalnacki"
(kadastra Nr.76580050166) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Kalnacki"
134 135 Austrumi 0,25 Pa Preiļupes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Dienvidrietumi novada Pjotra Jakovļeva saimniecību Rušonu pagasts "Kalnozoli"
(kadastra Nr.76580050166) un
Rušonu pagasta saimniecību
"Kalnozoli"
135 136 Dienvidrietumi 0,1 Pa Preiļupes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Pjotra Jakovļeva saimniecību Rušonu pagasts "Stūrīši"
(kadastra Nr.76580050166) un
Rušonu pagasta saimniecību "Stūrīši"
136 137 Dienvidi 0,06 Pa Preiļupes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Kairīši" un Rušonu pagasts "Stūrīši"
Rušonu pagasta saimniecību "Stūrīši"
137 138 Dienvidi 0,2 Pa Preiļupes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Purviņš" Rušonu pagasts "Stūrīši"
un Rušonu pagasta saimniecību
"Stūrīši"
138 139 Dienvidrietumi 0,2 Pa Preiļupes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Fjodora
Dienvidaustrumi novada saimniecību "Purviņš" Rušonu pagasts Fedotova-
un Rušonu pagasta Fjodora Beļajeva
Fedotova-Beļajeva saimniecību saimniecība
(kadastra Nr.76700010164) (kadastra
Nr.76700010164)
139 140 Dienvidaustrumi 0,4 Pa Preiļupes vidu un pa sauszemes Preiļu rajona Fjodora
līniju starp Preiļu novada Fjodora Rušonu pagasts Fedotova-
Fedotova-Beļajeva saimniecību Beļajeva
(kadastra Nr.76580050169) un saimniecība
Rušonu pagasta Fjodora (kadastra
Fedotova-Beļajeva saimniecību Nr.76700010164)
(kadastra Nr.76700010164)
140 141 Dienvidaustrumi 0,06 Pa sauszemes līniju un pa grāvja Preiļu rajona Vasilija
vidu starp Preiļu novada Staņislava Rušonu pagasts Markelova
Kotāna saimniecību (kadastra saimniecība
Nr.76580050112) un Rušonu (kadastra
pagasta Vasilija Markelova Nr.76700010163)
saimniecību (kadastra
Nr.76700010163)
141 142 Dienvidaustrumi 0,6 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Vasilija
saimniecību "Poplavski" un Rušonu Rušonu pagasts Markelova
pagasta Vasilija Markelova saimniecība
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76700010163) Nr.76700010163)
142 143 Dienvidaustrumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Poplavski" un Rušonu Rušonu pagasts "Zelta Kalns"
pagasta saimniecību "Zelta Kalns"
143 144 Dienvidaustrumi 0,15 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Dienvidrietumi saimniecību "Dūmeklīši" un Rušonu pagasts "Zelta Kalns"
Rušonu pagasta saimniecību
"Zelta Kalns"
144 145 Dienvidrietumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Rušonu
saimniecību "Dūmeklīši" un Rušonu pagasts pagasta
Rušonu pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
145 146 Dienvidrietumi 0,25 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Genovefas
saimniecību "Dūmeklīši" un Rušonu pagasts Kornejevas
Rušonu pagasta Genovefas saimniecība
Kornejevas saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76700040064) Nr.76700040064)
146 147 Dienvidrietumi 0,15 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Genovefas
Andra Pauras saimniecību Rušonu pagasts Kornejevas
(kadastra Nr.76580050173) un saimniecība
Rušonu pagasta Genovefas (kadastra
Kornejevas saimniecību (kadastra Nr.76700040064)
Nr.76700040064)
147 148 Dienvidaustrumi 0,02 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Rušonu
pašvaldības ceļu Rušonu pagasts pagasta
pašvaldība
148 149 Dienvidaustrumi 0,06 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Vitālija Kažas
Dienvidrietumi Andra Pauras saimniecību Rušonu pagasts saimniecība
(kadastra Nr.76580050318) un (kadastra
Rušonu pagasta Vitālija Kažas Nr.76700040065)
saimniecību (kadastra
Nr.76700040065)
149 150 Dienvidrietumi 0,02 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Vitālija Kažas
Jāņa Gedzuna saimniecību Rušonu pagasts saimniecība
(kadastra Nr.76580050243) un (kadastra
Rušonu pagasta Vitālija Kažas Nr.76700040065)
saimniecību (kadastra
Nr.76700040065)
150 151 Dienvidrietumi 0,2 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Helēnas
Jāņa Gedzuna saimniecību Rušonu pagasts Anspokas
(kadastra Nr.76580050243) un saimniecība
Rušonu pagasta Helēnas Anspokas (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76700040070)
Nr.76700040070)
151 152 Dienvidrietumi 0,15 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Helēnas
Andreja Urča saimniecību Rušonu pagasts Anspokas
(kadastra Nr.76580050171) un saimniecība
Rušonu pagasta Helēnas Anspokas (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76700040070)
Nr.76700040070)
152 153 Dienvidaustrumi 0,15 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Helēnas
pašvaldības zemi un Rušonu pagasta Rušonu pagasts Anspokas
Helēnas Anspokas saimniecību saimniecība
(kadastra Nr.76700040070) (kadastra
Nr.76700040070)
153 154 Ziemeļaustrumi 0,04 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Helēnas
pašvaldības zemi un Rušonu pagasta Rušonu pagasts Anspokas
Helēnas Anspokas saimniecību saimniecība
(kadastra Nr.76700040070) (kadastra
Nr.76700040070)
154 155 Ziemeļaustrumi 0,3 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Rušonu
Dienvidaustrumi pašvaldības zemi un Rušonu Rušonu pagasts pagasta
pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
155 156 Dienvidaustrumi 0,2 Pa grāvja vidu un pa sauszemes Preiļu rajona Jāņa
līniju starp valstij piekrītošo zemi Rušonu pagasts Rutkovska
Preiļu novadā un Rušonu pagasta saimniecība
Jāņa Rutkovska saimniecību (kadastra
(kadastra Nr.76700040058) Nr.76700040058)
156 157 Dienvidaustrumi 0,3 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Antona Ančeva
novada pašvaldības zemi un Rušonu pagasts saimniecība
Rušonu pagasta Antona Ančeva (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76700040068)
Nr.76700040068)
157 158 Dienvidaustrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Antona Ančeva
novada saimniecību "Rozes" un Rušonu pagasts saimniecība
Rušonu pagasta Antona Ančeva (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76700040068)
Nr.76700040068)
158 159 Dienvidaustrumi 0,02 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Latvijas
valsts II šķiras autoceļu Rušonu pagasts Autoceļu
"Pievadceļš Kankuļu karjeram" direkcijas
Preiļu nodaļa
159 160 Dienvidaustrumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Rozes" un Rušonu pagasts "Zelta Kalns"
Rušonu pagasta saimniecību
"Zelta Kalns"
160 161 Dienvidrietumi 1,2 Pa sauszemes līniju un pa grāvja Preiļu rajona Saimniecība
Dienvidaustrumi vidu starp Preiļu novada Rušonu pagasts "Sendienas"
saimniecību "Rozes" un Rušonu
pagasta saimniecību "Sendienas"
161 162 Dienvidi 0,02 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Latvijas
valsts I šķiras autoceļu Krāslava- Rušonu pagasts Autoceļu
Preiļi-Madona direkcijas
Preiļu nodaļa
162 163 Dienvidaustrumi 0,03 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Regīnas Rečas
novada saimniecību "Pīlādži" un Rušonu pagasts saimniecība
Rušonu pagasta Regīnas Rečas (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76700040091)
Nr.76700040091)
163 164 Dienvidaustrumi 0,4 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Valstij
novada saimniecību "Korsikova" Rušonu pagasts piekrītošā
un valstij piekrītošo zemi Rušonu zeme
pagastā
164 165 Dienvidaustrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Pērses" un Rušonu pagasts "Sermuļi"
Rušonu pagasta saimniecību "Sermuļi"
165 166 Dienvidaustrumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Rušonu
novada saimniecību "Pērses" un Rušonu pagasts pagasta
Rušonu pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
166 167 Dienvidaustrumi 0,25 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Leontīnes
novada Leontīnes Gribustes Rušonu pagasts Gribustes
saimniecību (kadastra saimniecība
Nr.76440020093) un Rušonu pagasta (kadastra
Leontīnes Gribustes saimniecību Nr.76700040150)
(kadastra Nr.76700040150)
167 168 Dienvidaustrumi 0,4 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Antona Džeriņa saimniecību Rušonu pagasts "Labieši"
(kadastra Nr.76440020092) un
Rušonu pagasta saimniecību
"Labieši"
168 169 Dienvidaustrumi 0,05 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Antona Džeriņa saimniecību Rušonu pagasts "Vimbas"
(kadastra Nr.76440020092) un
Rušonu pagasta saimniecību "Vimbas"
169 170 Dienvidaustrumi 0,3 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Elmāra Jonāna saimniecību Rušonu pagasts "Vimbas"
(kadastra Nr.76440020094) un
Rušonu pagasta saimniecību "Vimbas"
170 171 Dienvidaustrumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Rušonu
novada Elmāra Jonāna saimniecību Rušonu pagasts pagasta
(kadastra Nr.76440020094) un pašvaldība
Rušonu pagasta pašvaldības zemi
171 172 Dienvidaustrumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp valstij Preiļu rajona Rušonu
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Rušonu pagasts pagasta
Rušonu pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
172 173 Dienvidaustrumi 0,3 Pa sauszemes līniju starp valstij Preiļu rajona Antona Šņepsta
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Rušonu pagasts saimniecība
Rušonu pagasta Antona Šņepsta (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76700040148)
Nr.76700040148)
173 174 Dienvidaustrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Antona Šņepsta
novada saimniecību "Strēlnieki" Rušonu pagasts saimniecība
un Rušonu pagasta Antona (kadastra
Šņepsta saimniecību (kadastra Nr.76700040148)
Nr.76700040148)
174 175 Dienvidaustrumi 0,4 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Ledeņi" un Rušonu pagasts "Ledeņi"
Rušonu pagasta saimniecību (kadastra
"Ledeņi" (kadastra Nr.76700040033) Nr.76700040033)
175 176 Dienvidaustrumi 0,3 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Jāņa Krīvāna
novada saimniecību "Zeiles" un Rušonu pagasts saimniecība
Rušonu pagasta Jāņa Krīvāna (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76700040102)
Nr.76700040102)
176 177 Dienvidaustrumi 0,01 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Rušonu
pagasta pašvaldības ceļu Rušonu pagasts pagasta
pašvaldība
177 178 Dienvidaustrumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Jāņa Krīvāna
novada Pētera Vucāna saimniecību Rušonu pagasts saimniecība
(kadastra Nr.76440040079) un (kadastra
Rušonu pagasta Jāņa Krīvāna Nr.76700040079)
saimniecību (kadastra
Nr.76700040079)
178 179 Dienvidaustrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Rušonu
novada Pētera Vucāna saimniecību Rušonu pagasts pagasta
(kadastra Nr.76440040079) un pašvaldība
Rušonu pagasta pašvaldības zemi
179 180 Dienvidaustrumi 0,04 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Rušonu
novada saimniecību "Vējkalni" Rušonu pagasts pagasta
un Preiļu rajona Rušonu pagasta pašvaldība
pašvaldības zemi
180 181 Dienvidaustrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Rušonu
novada saimniecību "Okūti" un Rušonu pagasts pagasta
Rušonu pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
181 182 Dienvidaustrumi 0,08 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Rušonu
novada Regīnas Mazures Rušonu pagasts pagasta
saimniecību (kadastra pašvaldība
Nr.76440040076) un Rušonu
pagasta pašvaldības zemi
182 183 Dienvidaustrumi 0,35 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Rušonu
Dienvidrietumi novada Martas Kalčinieces Rušonu pagasts pagasta
saimniecību (kadastra pašvaldība
Nr.76440040077) un Rušonu
pagasta pašvaldības zemi
183 184 Dienvidrietumi 0,3 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Volmāri" Rušonu pagasts "Kastīre-1"
un Rušonu pagasta saimniecību
"Kastīre-1"
184 185 Dienvidrietumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Rušonu
novada saimniecību "Volmāri" Rušonu pagasts pagasta
un Rušonu pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
185 186 Dienvidrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Rušonu
novada saimniecību "Sūnupīte" Rušonu pagasts pagasta
un Rušonu pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
186 187 Dienvidrietumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Rušonu
novada saimniecību "Piņķi" un Rušonu pagasts pagasta
Rušonu pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
187 188 Dienvidrietumi 0,2 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Osvalda Šņepsta
saimniecību "Volmāri" un Rušonu Rušonu pagasts saimniecība
pagasta Osvalda Šņepsta (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76700070053)
Nr.76700070053)
188 189 Dienvidrietumi 0,35 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Volmāri" Rušonu pagasts "Kraujas"
un Rušonu pagasta saimniecību
"Kraujas"
189 190 Dienvidi 0,1 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Bērziņi" Rušonu pagasts "Kraujas"
un Preiļu rajona Rušonu pagasta
saimniecību "Kraujas"
190 191 Dienvidaustrumi 0,5 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Dienvidrietumi novada saimniecību "Bērziņi" Rušonu pagasts "Rožkalni"
Ziemeļrietumi un Rušonu pagasta saimniecību
"Rožkalni"
191 192 Dienvidaustrumi 0,3 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Lejnieki" un Rušonu Rušonu pagasts "Rožkalni"
pagasta saimniecību "Rožkalni"
192 193 Dienvidaustrumi 0,25 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Lejnieki" un Rušonu Rušonu pagasts "Sētnieki"
pagasta saimniecību "Sētnieki"
193 194 Dienvidaustrumi 0,3 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Rušonu
saimniecību "Lejnieki" un Rušonu Rušonu pagasts pagasta
pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
194 195 Dienvidrietumi 0,01 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Rušonu
pagasta pašvaldības ceļu Rušonu pagasts pagasta
pašvaldība
195 196 Dienvidrietumi 0,2 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Ādolfa
saimniecību "Lejnieki" un Rušonu Rušonu pagasts Kļavinska
pagasta Ādolfa Kļavinska saimniecība
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76700070106) Nr.76700070106)
196 197 Dienvidrietumi 0,2 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Ādolfa
saimniecību "Stūrīši" un Rušonu Rušonu pagasts Kļavinska
pagasta Ādolfa Kļavinska saimniecība
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76700070106) Nr.76700070106)
197 198 Dienvidrietumi 0,35 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Stūrīši" un Rušonu Rušonu pagasts "Rauši"
pagasta saimniecību "Rauši"
198 199 Dienvidaustrumi 0,35 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Dienvidrietumi saimniecību "Stūrīši" un Rušonu Rušonu pagasts "Sūnupīte"
pagasta saimniecību "Sūnupīte"
199 200 Dienvidrietumi 0,4 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Dienvidaustrumi saimniecību "Sūnupīte" (kadastra Rušonu pagasts "Sūnupīte"
Nr.76440040010) un Rušonu
pagasta saimniecību "Sūnupīte"
(kadastra Nr.76700110039)
200 201 Dienvidrietumi 0,15 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Sūnupīte" un Rušonu Rušonu pagasts "Krastmājas"
pagasta saimniecību "Krastmājas"
201 202 Dienvidrietumi 0,55 Pa grāvja vidu un sauszemes Preiļu rajona Saimniecība
līniju starp Preiļu novada Rušonu pagasts "Krastmājas"
Jevģēnijas Stikānes saimniecību
(kadastra Nr.76440040105) un
Rušonu pagasta saimniecību
"Krastmājas"
202 203 Dienvidrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Pienenes" Rušonu pagasts "Krastmājas"
un Rušonu pagasta saimniecību
"Krastmājas"
203 204 Dienvidrietumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Rušonu
novada saimniecību "Pienenes" Rušonu pagasts pagasta
un Rušonu pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
204 205 Rietumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Rušonu
novada Leonoras Nīcgales Rušonu pagasts pagasta
saimniecību (kadastra pašvaldība
Nr.76440040132) un Rušonu
pagasta pašvaldības zemi
205 206 Rietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Rušonu
novada saimniecību "Džeriņi" un Rušonu pagasts pagasta
Rušonu pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
206 207 Rietumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp valstij Preiļu rajona Rušonu
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Rušonu pagasts pagasta
Rušonu pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
207 208 Rietumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Rušonu
novada saimniecību "Zaļumi" un Rušonu pagasts pagasta
Rušonu pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
208 209 Dienvidrietumi 0,02 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Rušonu
pagasta pašvaldības ceļu Rušonu pagasts pagasta
pašvaldība 209 210 Dienvidrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Zaļumi" Rušonu pagasts "Zaļumi"
(kadastra Nr.76440030118) un (kadastra
Rušonu pagasta saimniecību "Zaļumi" Nr.76700110251)
(kadastra Nr.76700110251)
210 211 Dienvidrietumi 0,03 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Latvijas
valsts II šķiras autoceļu Aglonas Rušonu pagasts Autoceļu
stacija-Aizkalne-Babri direkcijas
Preiļu nodaļa
211 212 Dienvidrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Zaļumi" Rušonu pagasts "Pumpuri"
un Rušonu pagasta saimniecību
"Pumpuri"
212 213 Dienvidrietumi 0,3 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Aizkalne" Rušonu pagasts "Pumpuri"
un Rušonu pagasta saimniecību
"Pumpuri"
213 214 Dienvidrietumi 0,2 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Marijas Baško
saimniecību "Celmaļi" un Rušonu Rušonu pagasts saimniecība
pagasta Marijas Baško saimniecību (kadastra
(kadastra Nr.76700110087) Nr.76700110087)
214 215 Dienvidrietumi 0,15 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Marijas Baško
saimniecību "Dižarāji" un Rušonu Rušonu pagasts saimniecība
pagasta Marijas Baško saimniecību (kadastra
(kadastra Nr.76700110087) Nr.76700110087)
215 216 Dienvidrietumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Marijas Baško
saimniecību "Grāvīši" un Rušonu Rušonu pagasts saimniecība
pagasta Marijas Baško saimniecību (kadastra
(kadastra Nr.76700110087) Nr.76700110087)
216 217 Dienvidrietumi 0,15 Pa Solkas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Grāvīši" un Pelēču pagasts "Dzalbi"
Pelēču pagasta saimniecību "Dzalbi"
217 218 Dienvidrietumi 0,2 Pa Solkas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Nadeždas
novada saimniecību "Grāvīši" un Pelēču pagasts Božanovas
Pelēču pagasta Nadeždas saimniecība
Božanovas saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76560030046) Nr.76560030046)
218 219 Dienvidrietumi 0,2 Pa Solkas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Jevģēnijas
novada saimniecību "Grāvīši" un Pelēču pagasts Zarjanskas
Pelēču pagasta Jevģēnijas saimniecība
Zarjanskas saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76560030021) Nr.76560030021)
219 220 Dienvidrietumi 0,01 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Pelēču
pagasta pašvaldības ceļu Pelēču pagasts pagasta
pašvaldība
220 221 Dienvidrietumi 0,03 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Jevģēnijas
novada saimniecību "Medupe" Pelēču pagasts Zarjanskas
un Pelēču pagasta Jevģēnijas saimniecība
Zarjanskas saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76560030022) Nr.76560030022)
221 222 Dienvidrietumi 0,15 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Jevģēnijas
novada saimniecību "Kalnieši" Pelēču pagasts Zarjanskas
un Pelēču pagasta Jevģēnijas saimniecība
Zarjanskas saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76560030022) Nr.76560030022)
222 223 Dienvidrietumi 0,1 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Andreja Ivanova
Dienvidaustrumi novada saimniecību "Dižarāji" Pelēču pagasts saimniecība
un Pelēču pagasta Andreja Ivanova (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76560030050)
Nr.76560030050)
223 224 Dienvidrietumi 0,07 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Olgas Makarovas
novada saimniecību "Dižarāji" Pelēču pagasts saimniecība
un Pelēču pagasta Olgas (kadastra
Makarovas saimniecību (kadastra Nr.76560030053)
Nr.76560030053)
224 225 Dienvidrietumi 0,2 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Lidijas
Dienvidaustrumi novada saimniecību "Dižarāji" Pelēču pagasts Vasjukevičas
un Pelēču pagasta Lidijas saimniecība
Vasjukevičas saimniecību (kadastra
(kadastra Nr.76560030043) Nr.76560030043)
225 226 Dienvidi 0,1 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Dienvidrietumi novada saimniecību "Dižarāji" Pelēču pagasts "Straujupe"
un Pelēču pagasta saimniecību
"Straujupe"
226 227 Dienvidaustrumi 0,4 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Antāni" un Pelēču pagasts "Straujupe"
Pelēču pagasta saimniecību
"Straujupe"
227 228 Dienvidi 0,1 Pa Jašas upes vidu starp valstij Preiļu rajona Saimniecība
Dienvidaustrumi piekrītošo zemi Preiļu novadā un Pelēču pagasts "Krimi"
Pelēču pagasta saimniecību "Krimi"
228 229 Dienvidaustrumi 0,07 Pa Jašas upes vidu starp valstij Preiļu rajona Saimniecība
piekrītošo zemi Preiļu novadā Pelēču pagasts "Krimi"
(kadastra Nr.76440050170) un
Pelēču pagasta saimniecību "Krimi"
229 230 Dienvidaustrumi 0,1 Pa Jašas upes vidu starp valstij Preiļu rajona Saimniecība
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Pelēču pagasts "Kozočka"
Pelēču pagasta saimniecību
"Kozočka"
230 231 Dienvidrietumi 0,07 Pa Jašas upes vidu starp valstij Preiļu rajona Saimniecība
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Pelēču pagasts "Krimi"
Pelēču pagasta saimniecību "Krimi"
231 232 Dienvidrietumi 0,5 Pa Jašas upes vidu starp valstij Preiļu rajona Saimniecība
Dienvidaustrumi piekrītošo zemi Preiļu novadā un Pelēču pagasts "Kozočka"
Pelēču pagasta saimniecību
"Kozočka"
232 233 Dienvidrietumi 0,35 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Austrumi novada saimniecību "Kanupole" Pelēču pagasts "Kozočka"
un Pelēču pagasta saimniecību
"Kozočka"
233 234 Dienvidrietumi 0,7 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļrietumi novada saimniecību "Kanupole" Pelēču pagasts "Maskevicišku
un Pelēču pagasta saimniecību Muiža"
"Maskevicišku Muiža"
234 235 Dienvidaustrumi 0,55 Pa Jašas upes vidu starp valstij Preiļu rajona Saimniecība
Rietumi piekrītošo zemi Preiļu novadā un Pelēču pagasts "Maskevicišku
Dienvidrietumi Pelēču pagasta saimniecību Muiža"
Ziemeļrietumi "Maskevicišku Muiža"
235 236 Dienvidaustrumi 0,2 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Dāboli" Pelēču pagasts "Maskevicišku
un Pelēču pagasta saimniecību Muiža"
"Maskevicišku Muiža"
236 237 Dienvidaustrumi 0,15 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Dienvidrietumi novada saimniecību "Birzītes" Pelēču pagasts "Maskevicišku
un Pelēču pagasta saimniecību Muiža"
"Maskevicišku Muiža"
237 238 Dienvidaustrumi 0,1 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Mucenieki" Pelēču pagasts "Maskevicišku
un Pelēču pagasta saimniecību Muiža"
"Maskevicišku Muiža"
238 239 Dienvidrietumi 0,04 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Leontijas
novada saimniecību "Mucenieki" Pelēču pagasts Geidas
un Pelēču pagasta Leontijas Geidas saimniecība
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76560030028) Nr.76560030028)
239 240 Rietumi 0,15 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļrietumi novada saimniecību "Mucenieki" Pelēču pagasts "Jāņi"
un Pelēču pagasta saimniecību "Jāņi"
240 241 Dienvidrietumi 0,3 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Teklas
Rietumi novada saimniecību "Mucenieki" Pelēču pagasts Žukovskas
un Pelēču pagasta Teklas Žukovskas saimniecība
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76560030027) Nr.76560030027)
241 242 Dienvidaustrumi 0,02 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Teklas
novada saimniecību "Korns" un Pelēču pagasts Žukovskas
Pelēču pagasta Teklas Žukovskas saimniecība
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76560030027) Nr.76560030027)
242 243 Dienvidrietumi 0,2 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Alberta Butlera
novada saimniecību "Korns" un Pelēču pagasts saimniecība
Pelēču pagasta Alberta Butlera (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76560030026)
Nr.76560030026)
243 244 Dienvidrietumi 0,15 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Teklas
novada saimniecību "Korns" un Pelēču pagasts Žukovskas
Pelēču pagasta Teklas Žukovskas saimniecība
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76560040072) Nr.76560040072)
244 245 Dienvidrietumi 0,7 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Alberta Butlera
Ziemeļrietumi novada saimniecību "Korns" un Pelēču pagasts saimniecība
Dienvidaustrumi Pelēču pagasta Alberta Butlera (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76560040071)
Nr.76560040071)
245 246 Dienvidrietumi 0,05 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Korns" un Pelēču pagasts "Āži"
Pelēču pagasta saimniecību "Āži"
246 247 Dienvidrietumi 0,2 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Dienvidi novada saimniecību "Grocišķi" un Pelēču pagasts "Āži"
Pelēču pagasta saimniecību "Āži"
247 248 Dienvidrietumi 0,2 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Grocišķi" un Pelēču pagasts "Kraujas"
Pelēču pagasta saimniecību "Kraujas"
248 249 Dienvidrietumi 0,05 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Grocišķi" Pelēču pagasts "Križovka"
un Pelēču pagasta saimniecību
"Križovka"
249 250 Dienvidrietumi 0,01 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Grocišķi" un Pelēču pagasts "Krasti"
Pelēču pagasta saimniecību "Krasti"
250 251 Dienvidrietumi 0,2 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļrietumi novada saimniecību "Grocišķi" Pelēču pagasts "Krasti-2"
un Pelēču pagasta saimniecību
"Krasti-2"
251 252 Ziemeļrietumi 0,3 Pa Jašas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Grocišķi" Pelēču pagasts "Kalnu Jaša"
un Pelēču pagasta saimniecību
"Kalnu Jaša"
252 253 Ziemeļrietumi 0,3 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Liepas" un Pelēču Pelēču pagasts "Jāņa Sēta"
pagasta saimniecību "Jāņa Sēta"
253 254 Dienvidrietumi 0,4 Pa servitūta ceļa vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Liepas" un Pelēču pagasts "Jāņa Sēta"
Pelēču pagasta saimniecību
"Jāņa Sēta"
254 255 Dienvidrietumi 0,3 Pa servitūta ceļa vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Dolnijaši" Pelēču pagasts "Jāņa Sēta"
un Pelēču pagasta saimniecību
"Jāņa Sēta"
255 256 Dienvidrietumi 0,1 Pa servitūta ceļa vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Dolnijaši" Pelēču pagasts "Namiķi"
un Pelēču pagasta saimniecību
"Namiķi"
256 257 Dienvidrietumi 0,1 Pa servitūta ceļa vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Dolnijaši" Pelēču pagasts "Zaļumi"
un Pelēču pagasta saimniecību
"Zaļumi"
257 258 Dienvidrietumi 0,3 Pa sauszemes līniju gar valsts Preiļu rajona Latvijas
I šķiras autoceļa Viļāni-Preiļi- Pelēču pagasts Autoceļu
Špoģi kreiso malu (plāna direkcijas
numerācijas virzienā) Preiļu nodaļa
258 259 Ziemeļrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju gar valsts Preiļu rajona Latvijas
II šķiras autoceļa Pelēči-Ārdava Pelēču pagasts Autoceļu
labo malu (plāna numerācijas direkcijas
virzienā) Preiļu nodaļa
259 260 Ziemeļrietumi 0,25 Pa strauta vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Olgas Kozeres
saimniecību "Grocišķi" un Pelēču Pelēču pagasts saimniecība
pagasta Olgas Kozeres saimniecību (kadastra
(kadastra Nr.76560020214) Nr.76560020214)
260 261 Ziemeļi 0,4 Pa strauta vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Valstij
Ziemeļrietumi saimniecību "Grocišķi" un valstij Pelēču pagasts piekrītošā
piekrītošo zemi Pelēču pagastā zeme
261 262 Ziemeļrietumi 0,15 Pa strauta vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļaustrumi saimniecību "Grocišķi" un Pelēču Pelēču pagasts "Āpši"
pagasta saimniecību "Āpši"
262 263 Ziemeļrietumi 0,2 Pa strauta vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Grocišķi" un Pelēču Pelēču pagasts "Vādiņi"
pagasta saimniecību "Vādiņi"
263 264 Ziemeļi 0,03 Pa strauta vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Ezernieki" un Pelēču Pelēču pagasts "Vādiņi"
pagasta saimniecību "Vādiņi"
264 265 Ziemeļrietumi 0,4 Pa Pelēča ezera krasta līniju starp Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu novadu un Pelēču pagasta Pelēču pagasts "Vādiņi"
saimniecību "Vādiņi"
265 266 Ziemeļaustrumi 0,2 Pa Pelēča ezera krasta līniju starp Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu novadu un Pelēču pagasta Pelēču pagasts "Āpši"
saimniecību "Āpši"
266 267 Ziemeļrietumi 0,3 Pa Pelēča ezera krasta līniju starp Preiļu rajona Valstij
Preiļu novadu un valstij piekrītošo Pelēču pagasts piekrītošā
zemi Pelēču pagastā zeme
267 268 Ziemeļaustrumi 0,8 Pa Pelēča ezera krasta līniju starp Preiļu rajona Valsts akciju
Ziemeļi Preiļu novadu un valsts akciju Pelēču pagasts sabiedrības
sabiedrības "Latvijas valsts meži" "Latvijas
Dienvidlatgales novada valsts meži"
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Dienvidlatgales
138.meža kvartālu novada mež-
saimniecība
268 269 Ziemeļaustrumi 0,4 Pa Pelēča ezera krasta līniju starp Preiļu rajona Martas
Ziemeļi Preiļu novadu un Pelēču pagasta Pelēču pagasts Karčevskas
Ziemeļrietumi Martas Karčevskas saimniecību saimniecība
(kadastra Nr.76560020266) (kadastra
Nr.76560020266)
269 270 Ziemeļrietumi 0,15 Pa Pelēča ezera krasta līniju starp Preiļu rajona Antona Salceviča
Preiļu novadu un Pelēču pagasta Pelēču pagasts saimniecība
Antona Salceviča saimniecību (kadastra
(kadastra Nr.76560020197) Nr.76560020197)
270 271 Ziemeļaustrumi 0,2 Pa Pelēča ezera krasta līniju starp Preiļu rajona Jāņa Salceviča
Ziemeļrietumi Preiļu novadu un Pelēču pagasta Pelēču pagasts saimniecība
Jāņa Salceviča saimniecību (kadastra
(kadastra Nr.76560020123) Nr.76560020123)
271 272 Ziemeļi 0,55 Pa Pelēča ezera krasta līniju starp Preiļu rajona Valsts akciju
Ziemeļaustrumi Preiļu novadu un valsts akciju Pelēču pagasts sabiedrības
sabiedrības "Latvijas valsts meži" "Latvijas
Dienvidlatgales novada valsts meži"
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Dienvidlatgales
136.meža kvartālu novada mež-
saimniecība
272 273 Ziemeļrietumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Valsts akciju
novada pašvaldības zemi un valsts Pelēču pagasts sabiedrības
akciju sabiedrības "Latvijas valsts "Latvijas
meži" Dienvidlatgales novada valsts meži"
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Dienvidlatgales
136.meža kvartālu novada mež-
saimniecība
273 274 Ziemeļrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Valsts akciju
novada saimniecību "Skroderi" Pelēču pagasts sabiedrības
un valsts akciju sabiedrības "Latvijas
"Latvijas valsts meži" valsts meži"
Dienvidlatgales novada Dienvidlatgales
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa novada mež-
136.meža kvartālu saimniecība
274 275 Ziemeļrietumi 0,45 Pa Liminkas ezera krasta līniju Preiļu rajona Valsts akciju
starp Preiļu novadu un valsts Pelēču pagasts sabiedrības
akciju sabiedrības "Latvijas valsts "Latvijas
meži" Dienvidlatgales novada valsts meži"
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Dienvidlatgales
136.meža kvartālu novada mež-
saimniecība
275 276 Ziemeļrietumi 0,07 Pa Liminkas ezera krasta līniju Preiļu rajona Saimniecība
starp Preiļu novadu un Pelēču Pelēču pagasts "Spūļi"
pagasta saimniecību "Spūļi"
276 277 Dienvidrietumi 0,07 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļrietumi novada saimniecību "Ūdentiņi" Pelēču pagasts "Spūļi"
un Pelēču pagasta saimniecību "Spūļi"
277 278 Ziemeļrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļaustrumi novada saimniecību "Ūdentiņi" Pelēču pagasts "Vējstīgas"
un Pelēču pagasta saimniecību
"Vējstīgas"
278 279 Dienvidrietumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Dadži" un Pelēču pagasts "Vējstīgas"
Pelēču pagasta saimniecību
"Vējstīgas"
279 280 Dienvidrietumi 0,02 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Latvijas
valsts I šķiras autoceļu Viļāni- Pelēču pagasts Autoceļu
Preiļi-Špoģi direkcijas
Preiļu nodaļa
280 281 Dienvidrietumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Laiženka" Pelēču pagasts "Vējstīgas"
un Pelēču pagasta saimniecību
"Vējstīgas"
281 282 Dienvidrietumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Raipole" Pelēču pagasts "Tīrumnieki"
un Pelēču pagasta saimniecību
"Tīrumnieki"
282 283 Dienvidrietumi 0,01 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Pelēču
pagasta pašvaldības ceļu Pelēču pagasts pagasta
pašvaldība
283 284 Dienvidrietumi 0,2 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Saulītes" (kadastra Pelēču pagasts "Saulītes"
Nr.76440010297) un Pelēču
pagasta saimniecību "Saulītes"
(kadastra Nr.76560020124)
284 285 Dienvidrietumi 0,25 Pa grāvja vidu un sauszemes līniju Preiļu rajona Saimniecība
starp Preiļu novada saimniecību Pelēču pagasts "Lazdu Sala"
"Novoseļje" un Pelēču pagasta
saimniecību "Lazdu Sala"
285 286 Dienvidrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Novoseļje" un Pelēču pagasts "Dabiņi"
Pelēču pagasta saimniecību "Dabiņi"
286 287 Dienvidrietumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Bērzu Sala" Pelēču pagasts "Dabiņi"
un Pelēču pagasta saimniecību
"Dabiņi"
287 288 Dienvidrietumi 0,05 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Bērzu Sala" Pelēču pagasts "Pabērzi"
un Pelēču pagasta saimniecību
"Pabērzi"
288 289 Dienvidrietumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Pabērzi" Pelēču pagasts "Pabērzi"
(kadastra Nr.76440010256) un
Pelēču pagasta saimniecību
"Pabērzi" (kadastra Nr.76560020198)
289 290 Dienvidrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp valstij Preiļu rajona Elitas Rebaines
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Pelēču pagasts saimniecība
Pelēču pagasta Elitas Rebaines "Pabērzi"
saimniecību "Pabērzi"
290 291 Dienvidrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Elitas Rebaines
Ziemeļaustrumi novada saimniecību "Celmiņi" Pelēču pagasts saimniecība
un Pelēču pagasta Elitas Rebaines "Pabērzi"
saimniecību "Pabērzi"
291 292 Dienvidaustrumi 0,7 Pa sauszemes līniju starp valstij Preiļu rajona Valsts akciju
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Pelēču pagasts sabiedrības
valsts akciju sabiedrības "Latvijas "Latvijas
valsts meži" Dienvidlatgales novada valsts meži"
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Dienvidlatgales
137.meža kvartālu novada mež-
saimniecība
292 293 Dienvidrietumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp valstij Preiļu rajona Saimniecība
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Pelēču pagasts "Cīrulīši"
Pelēču pagasta saimniecību "Cīrulīši"
293 294 Ziemeļrietumi 0,9 Pa sauszemes līniju starp valstij Preiļu rajona Valsts akciju
Dienvidrietumi piekrītošo zemi Preiļu novadā un Pelēču pagasts sabiedrības
valsts akciju sabiedrības "Latvijas "Latvijas
valsts meži" Dienvidlatgales novada valsts meži"
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Dienvidlatgales
141.meža kvartālu novada mež-
saimniecība
294 295 Ziemeļrietumi 0,1 Pa grāvja vidu starp valstij piekrītošo Preiļu rajona Saimniecība
zemi Preiļu novadā un Pelēču Pelēču pagasts "Ozoldārzi"
pagasta saimniecību "Ozoldārzi"
295 296 Ziemeļrietumi 0,1 Pa grāvja vidu starp valstij piekrītošo Preiļu rajona Leontīnes
zemi Preiļu novadā un Pelēču Pelēču pagasts Silenieces
pagasta Leontīnes Silenieces saimniecība
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76560010127) Nr.76560010127)
296 297 Ziemeļrietumi 0,2 Pa grāvja vidu starp valstij piekrītošo Preiļu rajona Saimniecība
zemi Preiļu novadā un Pelēču Pelēču pagasts "Ozoldārzi"
pagasta saimniecību "Ozoldārzi"
297 298 Dienvidrietumi 0,07 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Upenieki" un Pelēču Pelēču pagasts "Ozoldārzi"
pagasta saimniecību "Ozoldārzi"
298 299 Dienvidrietumi 0,4 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Lazdu Sala" un Pelēču Pelēču pagasts "Ozoldārzi"
pagasta saimniecību "Ozoldārzi"
299 300 Dienvidrietumi 0,25 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Olgas Kozeres
saimniecību "Lazdu Sala" un Pelēču pagasts saimniecība
Pelēču pagasta Olgas Kozeres (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76560010120)
Nr.76560010120)
300 301 Ziemeļrietumi 0,2 Pa Šusta upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļaustrumi novada saimniecību "Lazdu Sala" Vārkavas pagasts "Mežupīte"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Mežupīte"
301 302 Ziemeļaustrumi 0,1 Pa Šusta upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Pļavas" un Vārkavas pagasts "Mežupīte"
Vārkavas pagasta saimniecību
"Mežupīte"
302 303 Ziemeļaustrumi 0,1 Pa Šusta upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Novoseļje" Vārkavas pagasts "Mežupīte"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Mežupīte"
303 304 Ziemeļaustrumi 0,05 Pa Šusta upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļrietumi novada saimniecību "Novoseļje" Vārkavas pagasts "Grīvu Mājas"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Grīvu Mājas"
304 305 Ziemeļrietumi 0,3 Pa Šusta upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļaustrumi novada saimniecību "Vecaines" Vārkavas pagasts "Grīvu Mājas"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Grīvu Mājas"
305 306 Ziemeļaustrumi 0,4 Pa Šusta upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļi novada saimniecību "Vecaines" Vārkavas pagasts "Atmodas"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Atmodas"
306 307 Ziemeļaustrumi 0,15 Pa Šusta upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Vārkavas
novada saimniecību "Vecaines" un Vārkavas pagasts pagasta
Vārkavas pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
307 308 Ziemeļaustrumi 0,3 Pa Šusta upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Vārkavas
novada saimniecību "Priedaines" Vārkavas pagasts pagasta
un Vārkavas pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
308 309 Ziemeļrietumi 0,3 Pa Šusta upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Piņķi" un Vārkavas pagasts "Straumes"
Vārkavas pagasta saimniecību
"Straumes"
309 310 Ziemeļaustrumi 0,1 Pa Šusta upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Piņķi" un Vārkavas pagasts "Priedītes"
Vārkavas pagasta saimniecību
"Priedītes"
310 311 Ziemeļaustrumi 0,01 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Vārkavas
pagasta pašvaldības ceļu Vārkavas pagasts pagasta
pašvaldība
311 312 Ziemeļaustrumi 0,1 Pa Šusta upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļrietumi novada SIA "Azurg" zemes Vārkavas pagasts "Priedītes"
lietojumu un Vārkavas pagasta
saimniecību "Priedītes"
312 313 Ziemeļrietumi 0,1 Pa Šusta upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Valstij
novada SIA "Azurg" zemes Vārkavas pagasts piekrītošā
lietojumu un valstij piekrītošo zeme
zemi Vārkavas pagastā
313 314 Ziemeļrietumi 0,75 Pa Šusta ezera krasta līniju starp Preiļu rajona Valstij
Ziemeļaustrumi Preiļu novadu un valstij piekrītošo Vārkavas pagasts piekrītošā
zemi Vārkavas pagastā zeme
314 315 Ziemeļaustrumi 0,15 Pa Šusta ezera krasta līniju starp Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu novadu un Vārkavas Vārkavas pagasts "Stabulnieki"
pagasta saimniecību "Stabulnieki"
315 316 Dienvidaustrumi 0,8 Pa Šusta ezera krasta līniju starp Preiļu rajona Valstij
Ziemeļaustrumi Preiļu novadu un valstij piekrītošo Vārkavas pagasts piekrītošā
zemi Vārkavas pagastā zeme
316 317 Ziemeļi 0,1 Pa Blīdenes upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Valstij
novada saimniecību "Gubanišķi" Vārkavas pagasts piekrītošā
un valstij piekrītošo zemi zeme
Vārkavas pagastā
317 318 Ziemeļrietumi 0,1 Pa Blīdenes upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Edgara Pīzeļa
Ziemeļaustrumi novada saimniecību "Gubanišķi" Vārkavas pagasts saimniecība
un Vārkavas pagasta Edgara Pīzeļa (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76940030309)
Nr.76940030309)
318 319 Ziemeļrietumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp valsts Preiļu rajona Edgara Pīzeļa
akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts saimniecība
meži" Dienvidlatgales novada (kadastra
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Nr.76940030309)
133.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta Edgara Pīzeļa saimniecību
(kadastra Nr.76940030309)
319 320 Ziemeļrietumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp valsts Preiļu rajona Saimniecība
akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts "Pļaviņas"
meži" Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
133.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Pļaviņas"
320 321 Rietumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp valsts Preiļu rajona Saimniecība
akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts "Caunes"
meži" Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
133.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Caunes"
321 322 Ziemeļrietumi 0,3 Pa sauszemes līniju starp valsts Preiļu rajona Saimniecība
akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts "Mežmalas"
meži" Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
133.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Mežmalas"
322 323 Ziemeļrietumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp valsts Preiļu rajona Valstij
Dienvidrietumi akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts piekrītošā
meži" Dienvidlatgales novada zeme
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
133.kvartālu un valstij piekrītošo
zemi Vārkavas pagastā
323 324 Ziemeļrietumi 0,35 Pa Dzilnas upes vidu starp valsts Preiļu rajona Valsts akciju
Ziemeļaustrumi akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts sabiedrības
meži" Dienvidlatgales novada "Latvijas
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa valsts meži"
133. un 132.meža kvartālu Dienvidlatgales
novada mež-
saimniecība
324 325 Ziemeļaustrumi 0,2 Pa Dzilnas upes vidu starp valsts Preiļu rajona Saimniecība
akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts "Krasti"
meži" Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
133.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Krasti"
325 326 Ziemeļaustrumi 0,25 Pa Dzilnas upes vidu starp valsts Preiļu rajona Saimniecība
akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts "Upeslīči"
meži" Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
133.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Upeslīči"
326 327 Ziemeļaustrumi 0,1 Pa Dzilnas upes vidu starp valsts Preiļu rajona Saimniecība
akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts "Šņigerovka"
meži" Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
133.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Šņigerovka"
327 328 Austrumi 0,45 Pa sauszemes līniju starp valsts Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļrietumi akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts "Mežvijas"
meži" Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
130.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Mežvijas"
328 329 Ziemeļrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp valsts Preiļu rajona Saimniecība
akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts "Klodanovka"
meži" Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
130.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Klodanovka"
329 330 Ziemeļrietumi 0,05 Pa sauszemes līniju starp valsts Preiļu rajona Saimniecība
Rietumi akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts "Klodanovka"
meži" Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
128.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Klodanovka"
330 331 Rietumi 0,25 Pa sauszemes līniju starp valsts Preiļu rajona Saimniecība
akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts "Klodanovka"
meži" Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
127.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Klodanovka"
331 332 Dienvidrietumi 0,4 Pa sauszemes līniju starp valsts Preiļu rajona Saimniecība
akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts "Reitupe"
meži" Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
127.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Reitupe"
332 333 Ziemeļrietumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp valsts Preiļu rajona Saimniecība
akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts "Krēsliņi"
meži" Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
127.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Krēsliņi"
333 334 Ziemeļrietumi 0,05 Pa sauszemes līniju starp valsts Preiļu rajona Saimniecība
akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts "Līdumi"
meži" Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
127.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Līdumi"
334 335 Ziemeļrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp valsts Preiļu rajona Saimniecība
akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts "Ošu Mājas"
meži" Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
127.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Ošu Mājas"
335 336 Ziemeļaustrumi 0,2 Pa grāvja vidu starp valsts akciju Preiļu rajona Saimniecība
sabiedrības "Latvijas valsts meži" Vārkavas pagasts "Dzintari"
Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
127.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Dzintari"
336 337 Ziemeļaustrumi 0,05 Pa grāvja vidu starp valsts akciju Preiļu rajona Saimniecība
sabiedrības "Latvijas valsts meži" Vārkavas pagasts "Dzintari"
Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
127.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Dzintari"
337 338 Ziemeļaustrumi 0,9 Pa grāvja vidu, pa sauszemes Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļrietumi līniju un Dzilnas upes vidu starp Vārkavas pagasts "Priedes"
valsts akciju sabiedrības "Latvijas
valsts meži" Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
127.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Priedes"
338 339 Ziemeļrietumi 0,4 Pa Dzilnas upes vidu starp valsts Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļaustrumi akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts "Kļavas"
meži" Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
122.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Kļavas"
339 340 Ziemeļi 0,4 Pa Dzilnas upes vidu starp valsts Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļrietumi akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts "Tiltiņi"
Ziemeļaustrumi meži" Dienvidlatgales novada
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
122.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta saimniecību "Tiltiņi"
340 341 Ziemeļaustrumi 0,1 Pa Dzilnas upes vidu starp valsts Preiļu rajona Valstij
akciju sabiedrības "Latvijas valsts Vārkavas pagasts piekrītošā
meži" Dienvidlatgales novada zeme
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
122.meža kvartālu un valstij
piekrītošo zemi Vārkavas pagastā
341 342 Ziemeļrietumi 0,15 Pa Dziļma ezera krasta līniju starp Preiļu rajona Valstij
Preiļu novadu un valstij piekrītošo Vārkavas pagasts piekrītošā
zemi Vārkavas pagastā zeme
342 343 Ziemeļaustrumi 0,35 Pa Dziļma ezera krasta līniju starp Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu novadu un Vārkavas Vārkavas pagasts "Ezeriņi"
pagasta saimniecību "Ezeriņi"
343 344 Ziemeļaustrumi 0,5 Pa Dziļma ezera krasta līniju Preiļu rajona Saimniecība
Dienvidaustrumi starp Preiļu novadu un Vārkavas Vārkavas pagasts "Priedaine"
pagasta saimniecību "Priedaine"
344 345 Ziemeļaustrumi 0,15 Pa Dzilnas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Ezernieki" Vārkavas pagasts "Priedaine"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Priedaine"
345 346 Ziemeļaustrumi 0,2 Pa Dzilnas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Leonpole" Vārkavas pagasts "Priedaine"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Priedaine"
346 347 Ziemeļaustrumi 0,1 Pa Dzilnas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Ziedoņi" Vārkavas pagasts "Priedaine"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Priedaine"
347 348 Dienvidaustrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Ziedoņi" Vārkavas pagasts "Gaitiņi"
un Preiļu rajona Vārkavas pagasta
saimniecību "Gaitiņi"
348 349 Ziemeļaustrumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Gaitiņi" Vārkavas pagasts "Gaitiņi"
(kadastra Nr.76440010038) un (kadastra
Vārkavas pagasta saimniecību Nr.76940030029)
"Gaitiņi" (kadastra Nr.76940030029)
349 350 Ziemeļaustrumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Dzilnas" Vārkavas pagasts (kadastra
(kadastra Nr.76440010074) un Nr.76940030056)
Vārkavas pagasta saimniecību
(kadastra Nr.76940030056)
350 351 Ziemeļaustrumi 0,07 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Brīvkalni" Vārkavas pagasts "Brīvkalni"
(kadastra Nr.76440010184) un (kadastra
Vārkavas pagasta saimniecību Nr.76940030312)
"Brīvkalni" (kadastra
Nr.76940030312)
351 352 Ziemeļaustrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp valsts Preiļu rajona Pētera Gurgona
akciju sabiedrību "Latvijas valsts Vārkavas pagasts saimniecība
meži" Dienvidlatgales novada (kadastra
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Nr.76940030307)
121.meža kvartālu un Vārkavas
pagasta Pētera Gurgona saimniecību
(kadastra Nr.76940030307)
352 353 Ziemeļaustrumi 0,06 Pa sauszemes līniju starp valsts Preiļu rajona Valstij
akciju sabiedrību "Latvijas valsts Vārkavas pagasts piekrītošā
meži" Dienvidlatgales novada zeme
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa
121.kvartālu un valstij piekrītošo
zemi Vārkavas pagastā
353 354 Ziemeļrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Valstij
novada saimniecību "Kukori" un Vārkavas pagasts piekrītošā
valstij piekrītošo zemi Vārkavas zeme
pagastā
354 355 Ziemeļrietumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Dzilnas" Vārkavas pagasts "Dzilnas"
(kadastra Nr.76440010073) un (kadastra
Vārkavas pagasta saimniecību Nr.76940030057)
"Dzilnas" (kadastra Nr.76940030057)
355 356 Dienvidrietumi 0,03 Pa Dzilnas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Līcīši" un Vārkavas pagasts "Dzilnas"
Vārkavas pagasta saimniecību "Dzilnas"
356 357 Dienvidrietumi 0,07 Pa Dzilnas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Valstij
novada saimniecību "Līcīši" un Vārkavas pagasts piekrītošā
valstij piekrītošo zemi Vārkavas zeme
pagastā
357 358 Dienvidrietumi 0,03 Pa Dzilnas upes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Pētera Gurgona
novada saimniecību "Līcīši" un Vārkavas pagasts saimniecība
Vārkavas pagasta Pētera Gurgona (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76940030307)
Nr.76940030307)
358 359 Ziemeļrietumi 0,25 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Līcīši" un Vārkavas Vārkavas pagasts "Priedaine"
pagasta saimniecību "Priedaine"
359 360 Ziemeļrietumi 0,08 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Bitīte" un Vārkavas Vārkavas pagasts "Priedaine"
pagasta saimniecību "Priedaine"
360 361 Ziemeļrietumi 0,02 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Latvijas
valsts II šķiras autoceļu Vārkavas pagasts Autoceļu
Stolderi-Upmala direkcijas
Preiļu nodaļa
361 362 Ziemeļrietumi 0,07 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Bitīte" un Vārkavas Vārkavas pagasts "Priedaine"
pagasta saimniecību "Mazā Robežnīca"
362 363 Ziemeļrietumi 0,15 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Dambīši" un Vārkavas pagasts "Mazā
Vārkavas pagasta saimniecību Robežnīca"
"Mazā Robežnīca"
363 364 Ziemeļrietumi 0,01 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Dambīši" un Vārkavas pagasts "Kromvaldi"
Vārkavas pagasta saimniecību
"Kromvaldi"
364 365 Ziemeļrietumi 0,15 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Bitīte" un Vārkavas Vārkavas pagasts "Kromvaldi"
pagasta saimniecību "Kromvaldi"
365 366 Ziemeļrietumi 0,4 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Bitīte" un Vārkavas Vārkavas pagasts "Priedaines"
pagasta saimniecību "Priedaines"
366 367 Ziemeļrietumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Bitīte" un Vārkavas Vārkavas pagasts "Sprīdīši"
pagasta saimniecību "Sprīdīši"
367 368 Ziemeļrietumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Bitīte" (kadastra Vārkavas pagasts "Bitīte"
Nr.76580060151) un Vārkavas (kadastra
pagasta saimniecību "Bitīte" Nr.76940030143)
(kadastra Nr.76940030143)
368 369 Ziemeļrietumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
pašvaldības zemi un Vārkavas Vārkavas pagasts "Sermuļi"
pagasta saimniecību "Sermuļi"
369 370 Ziemeļrietumi 0,25 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Vārkavas
pašvaldības zemi un Vārkavas Vārkavas pagasts pagasta
pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
370 371 Ziemeļrietumi 0,15 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Valsts akciju
pašvaldības zemi un valsts akciju Vārkavas pagasts sabiedrības
sabiedrības "Latvijas valsts meži" "Latvijas
Dienvidlatgales novada valsts meži"
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Dienvidlatgales
109.meža kvartālu novada mež-
saimniecība
371 372 Ziemeļrietumi 0,2 Pa grāvja vidu starp valstij Preiļu rajona Valsts akciju
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Vārkavas pagasts sabiedrības
valsts akciju sabiedrības "Latvijas "Latvijas
valsts meži" Dienvidlatgales novada valsts meži"
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Dienvidlatgales
109.meža kvartālu novada mež-
saimniecība
372 373 Ziemeļrietumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Valsts akciju
saimniecību "Vijolītes" un valsts Vārkavas pagasts sabiedrības
akciju sabiedrības "Latvijas valsts "Latvijas
meži" Dienvidlatgales novada valsts meži"
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Dienvidlatgales
109.meža kvartālu novada mež-
saimniecība
373 374 Ziemeļaustrumi 0,7 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Valsts akciju
Dienvidrietumi novada pašvaldības zemi un valsts Vārkavas pagasts sabiedrības
akciju sabiedrības "Latvijas valsts "Latvijas
meži" Dienvidlatgales novada valsts meži"
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Dienvidlatgales
109.meža kvartālu novada mež-
saimniecība
374 375 Dienvidrietumi 0,3 Pa sauszemes līniju starp valstij Preiļu rajona Valsts akciju
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Vārkavas pagasts sabiedrības
valsts akciju sabiedrības "Latvijas "Latvijas
valsts meži" Dienvidlatgales novada valsts meži"
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Dienvidlatgales
109.meža kvartālu novada mež-
saimniecība
375 376 Dienvidrietumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Valsts akciju
novada saimniecību "Atpūtas" un Vārkavas pagasts sabiedrības
valsts akciju sabiedrības "Latvijas "Latvijas
valsts meži" Dienvidlatgales novada valsts meži"
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Dienvidlatgales
109.meža kvartālu novada mež-
saimniecība
376 377 Dienvidrietumi 0,02 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Valsts akciju
gaisvadu elektropārvades līnijas Vārkavas pagasts sabiedrības
zonu "Latvenergo"
Austrumu
elektrisko
tīklu Preiļu
elektrisko
tīklu rajons
377 378 Ziemeļrietumi 0,3 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Jāņa Ziemeļa
novada saimniecību "Upmala" Vārkavas pagasts saimniecība
un Vārkavas pagasta Jāņa Ziemeļa (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76940030118)
Nr.76940030118)
378 379 Ziemeļrietumi 0,05 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Paegles" Vārkavas pagasts "Dižliepas"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Dižliepas"
379 380 Ziemeļrietumi 0,02 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Valsts akciju
gaisvadu elektropārvades līnijas Vārkavas pagasts sabiedrības
zonu "Latvenergo"
Austrumu
elektrisko
tīklu Preiļu
elektrisko
tīklu rajons
380 381 Ziemeļrietumi 0,07 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Martas" un Vārkavas pagasts "Dižliepas"
Vārkavas pagasta saimniecību
"Dižliepas"
381 382 Ziemeļrietumi 0,25 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Martas" un Vārkavas pagasts "Bebri"
Vārkavas pagasta saimniecību "Bebri"
382 383 Ziemeļrietumi 0,25 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Zemniekdēls" Vārkavas pagasts "Bebri"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Bebri"
383 384 Ziemeļaustrumi 0,03 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Zemniekdēls" Vārkavas pagasts "Ančkini"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Ančkini"
384 385 Ziemeļaustrumi 0,55 Pa sauszemes līniju un grāvja vidu Preiļu rajona Saimniecība
starp Preiļu novada saimniecību Vārkavas pagasts "Kolos"
"Zemniekdēls" un Vārkavas
pagasta saimniecību "Kolos"
385 386 Ziemeļaustrumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Lukas
saimniecību "Zemniekdēls" un Vārkavas pagasts Stepanova
Vārkavas pagasta Lukas Stepanova saimniecība
saimniecību (kadasta (kadastra
Nr.76940020338) Nr.76940020338)
386 387 Ziemeļaustrumi 0,3 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Lukas
saimniecību "Zaļmājas" un Vārkavas pagasts Stepanova
Vārkavas pagasta Lukas Stepanova saimniecība
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76940020338) Nr.76940020338)
387 388 Ziemeļaustrumi 0,2 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Lukas
Ziemeļrietumi Franča Ribuļa saimniecību Vārkavas pagasts Stepanova
(kadastra Nr.76580040123) un saimniecība
Vārkavas pagasta Lukas Stepanova (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76940020338)
Nr.76940020338)
388 389 Ziemeļrietumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Lukas
Vasilija Prokofjeva saimniecību Vārkavas pagasts Stepanova
(kadastra Nr.76580040053) un saimniecība
Vārkavas pagasta Lukas Stepanova (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76940020338)
Nr.76940020338)
389 390 Ziemeļrietumi 0,08 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
Vasilija Prokofjeva saimniecību Vārkavas pagasts "Ozolaine"
(kadastra Nr.76580040053) un
Vārkavas pagasta saimniecību
"Ozolaine"
390 391 Ziemeļrietumi 0,08 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Vasilija Prokofjeva Vārkavas pagasts "Fjodorovka"
saimniecību (kadastra
Nr.76580040053) un Vārkavas
pagasta saimniecību "Fjodorovka"
391 392 Ziemeļaustrumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Čerjomuški" Vārkavas pagasts "Fjodorovka"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Fjodorovka"
392 393 Ziemeļaustrumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Čerjomuški" Vārkavas pagasts "Bērzu Birzs"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Bērzu Birzs"
393 394 Ziemeļaustrumi 0,09 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Lielakmeņi" Vārkavas pagasts "Bērzu Birzs"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Bērzu Birzs"
394 395 Ziemeļaustrumi 0,02 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Latvijas
valsts I šķiras autoceļu Vārkavas pagasts Autoceļu
Līvāni-Preiļi direkcijas
Preiļu nodaļa
395 396 Ziemeļaustrumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Lielakmeņi" Vārkavas pagasts "Bērzu Birzs"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Bērzu Birzs"
396 397 Ziemeļrietumi 0,1 Pa Preiļupes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Kabacīši" un Vārkavas pagasts "Bērzu Birzs"
Vārkavas pagasta saimniecību
"Bērzu Birzs"
397 398 Ziemeļrietumi 0,25 Pa Preiļupes vidu starp valstij Preiļu rajona Saimniecība
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Vārkavas pagasts "Bērzu Birzs"
Vārkavas pagasta saimniecību
"Bērzu Birzs"
398 399 Dienvidrietumi 0,15 Pa Preiļupes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Regīnas Kirilovas Vārkavas pagasts "Ozolaine"
saimniecību (kadastra
Nr.76580040077) un Vārkavas
pagasta saimniecību "Ozolaine"
399 400 Ziemeļrietumi 0,04 Pa Preiļupes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Sofijas Indānes Vārkavas pagasts "Ozolaine"
saimniecību (kadastra
Nr.76580040086) un Vārkavas
pagasta saimniecību "Ozolaine"
400 401 Ziemeļrietumi 0,04 Pa Preiļupes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Sofijas Indānes Vārkavas pagasts "Tarasovka"
saimniecību (kadastra
Nr.76580040086) un Vārkavas
pagasta saimniecību "Tarasovka"
401 402 Ziemeļrietumi 0,06 Pa Preiļupes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Brišķi-1" Vārkavas pagasts "Tarasovka"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Tarasovka"
402 403 Ziemeļrietumi 0,05 Pa Preiļupes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Sofijas Indānes Vārkavas pagasts "Avotiņi"
saimniecību (kadastra
Nr.76580040085) un Vārkavas
pagasta saimniecību "Avotiņi"
403 404 Ziemeļrietumi 0,06 Pa Preiļupes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Brišķi-1" Vārkavas pagasts "Avotiņi"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Avotiņi"
404 405 Ziemeļrietumi 0,08 Pa Preiļupes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Dienvidrietumi novada saimniecību "Lena" un Vārkavas pagasts "Avotiņi"
Vārkavas pagasta saimniecību
"Avotiņi"
405 406 Ziemeļrietumi 0,04 Pa Preiļupes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Lena" un Vārkavas pagasts "Preiļupīte"
Vārkavas pagasta saimniecību
"Preiļupīte"
406 407 Ziemeļrietumi 0,45 Pa Preiļupes vidu starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Kristapiņi" Vārkavas pagasts "Preiļupīte"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Preiļupīte"
407 408 Ziemeļrietumi 0,45 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļaustrumi novada saimniecību "Kristapiņi" Vārkavas pagasts "Zaļenieki"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Zaļenieki"
408 409 Ziemeļaustrumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Vārkavas
novada saimniecību "Kristapiņi" Vārkavas pagasts pagasta
un Vārkavas pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
409 410 Ziemeļrietumi 0,55 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Vārkavas
novada saimniecību "Ilgvari" un Vārkavas pagasts pagasta
Vārkavas pagasta pašvaldības zemi pašvaldība
410 411 Ziemeļrietumi 0,4 Pa Feimankas upes vidu starp Preiļu rajona Vārkavas
Dienvidrietumi Preiļu novada saimniecību Vārkavas pagasts pagasta
"Upeslīči" un Vārkavas pagasta pašvaldība
pašvaldības zemi
411 412 Dienvidrietumi 0,15 Pa Feimankas upes vidu starp Preiļu rajona Vārkavas
Preiļu novada saimniecību Vārkavas pagasts pagasta
"Korsikova" un Vārkavas pagasta pašvaldība
pašvaldības zemi
412 413 Dienvidrietumi 0,25 Pa Feimankas upes vidu starp Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļrietumi Preiļu novada saimniecību Vārkavas pagasts "Paipalas"
"Korsikova" un Vārkavas pagasta
saimniecību "Paipalas"
413 414 Dienvidrietumi 0,1 Pa Feimankas upes vidu starp Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu novada Jāņa Salenieka Vārkavas pagasts "Paipalas"
saimniecību (kadastra
Nr.76580020136) un Vārkavas
pagasta saimniecību "Paipalas"
414 415 Dienvidrietumi 0,3 Pa Feimankas upes vidu starp Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļrietumi Preiļu novada Jāņa Salenieka Vārkavas pagasts "Kristāli"
saimniecību (kadastra
Nr.76580020136) un Vārkavas
pagasta saimniecību "Kristāli"
415 416 Ziemeļrietumi 0,03 Pa Šķilteru ūdenskrātuves vidu Preiļu rajona Vārkavas
starp Preiļu novada saimniecību Vārkavas pagasts pagasta
"Korsikova" un Vārkavas pagasta pašvaldība
pašvaldības zemi
416 417 Dienvidrietumi 0,2 Pa Šķilteru ūdenskrātuves labā Preiļu rajona Vārkavas
krasta līniju (plāna numerācijas Vārkavas pagasts pagasta
virzienā) starp Preiļu novada pašvaldība
saimniecību "Korsikova" un
Vārkavas pagasta pašvaldības zemi
417 418 Ziemeļrietumi 0,15 Pa Šķilteru ūdenskrātuves vidu Preiļu rajona Vārkavas
starp Preiļu novada saimniecību Vārkavas pagasts pagasta
"Iļjinka 29-92" un Vārkavas pašvaldība
pagasta pašvaldības zemi
418 419 Dienvidrietumi 0,1 Pa Šķilteru ūdenskrātuves labā Preiļu rajona Vārkavas
krasta līniju (plāna numerācijas Vārkavas pagasts pagasta
virzienā) starp Preiļu novada pašvaldība
saimniecību "Upeskrasti" un
Vārkavas pagasta pašvaldības zemi
419 420 Dienvidrietumi 0,1 Pa Šķilteru ūdenskrātuves labā Preiļu rajona Vārkavas
krasta līniju (plāna numerācijas Vārkavas pagasts pagasta
virzienā) starp Preiļu novada pašvaldība
saimniecību "Edem" un Vārkavas
pagasta pašvaldības zemi
420 421 Dienvidrietumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Antona
novada saimniecību "Edem" un Vārkavas pagasts Upenieka
Vārkavas pagasta Antona saimniecība
Upenieka saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76940020205) Nr.76940020205)
421 422 Dienvidrietumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Valentīnas
novada saimniecību "Edem" un Vārkavas pagasts Upenieces
Vārkavas pagasta Valentīnas saimniecība
Upenieces saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76940020204) Nr.76940020204)
422 423 Dienvidrietumi 0,06 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Edem" un Vārkavas pagasts "Čeveļi"
Vārkavas pagasta saimniecību
"Čeveļi"
423 424 Dienvidrietumi 0,03 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Latvijas
valsts II šķiras autoceļu Vārkavas pagasts Autoceļu
Upmala-Ančkini-Pieniņi-Kauša direkcija
Preiļu nodaļa
424 425 Dienvidrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Ceriņmalas" Vārkavas pagasts "Čeveļi"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Čeveļi"
425 426 Dienvidrietumi 0,25 Pa sauszemes līniju starp valstij Preiļu rajona Saimniecība
piekrītošo zemi Preiļu novadā Vārkavas pagasts "Ceriņmalas"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Ceriņmalas"
426 427 Dienvidrietumi 0,03 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Upmala" Vārkavas pagasts "Ceriņmalas"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Ceriņmalas"
427 428 Dienvidrietumi 0,25 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Upmala" Vārkavas pagasts "Cīrulīši"
un Vārkavas pagasta saimniecību
"Cīrulīši"
428 429 Ziemeļrietumi 0,08 Pa Feimankas upes vidu starp Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu novada saimniecību Vārkavas pagasts "Jāņupes
"Upmala" un Vārkavas pagasta Mājas"
saimniecību "Jāņupes Mājas"
429 430 Dienvidrietumi 0,1 Pa Feimankas upes vidu starp Preiļu rajona Saimniecība
Ziemeļrietumi valstij piekrītošo zemi Preiļu Vārkavas pagasts "Jāņupes
novadā un Vārkavas pagasta Mājas"
saimniecību "Jāņupes Mājas"
430 431 Ziemeļrietumi 0,15 Pa Feimankas upes vidu starp Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu novada saimniecību Vārkavas pagasts "Jāņupes
"Upmala" un Vārkavas pagasta Mājas"
saimniecību "Jāņupes Mājas"
431 432 Ziemeļrietumi 0,02 Pa Feimankas upes vidu starp Preiļu rajona Saimniecība
Preiļu novada saimniecību Vārkavas pagasts "Jāņupes
"Silmala" un Vārkavas pagasta Mājas"
saimniecību "Jāņupes Mājas"
432 433 Ziemeļi 0,75 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Silmala" Sutru pagasts "Silmala"
(kadastra Nr.76580020033) un (kadastra
Sutru pagasta saimniecību "Silmala" Nr.76820050044)
(kadastra Nr.76820050044)
433 434 Ziemeļrietumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Valērija Kirijenko Sutru pagasts "Silmala"
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76580020158) un Sutru Nr.76820050044)
pagasta saimniecību "Silmala"
(kadastra Nr.76820050044)
434 435 Ziemeļrietumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Valsts akciju
novada Valērija Kirijenko Sutru pagasts sabiedrības
saimniecību (kadastra "Latvijas
Nr.76580020158) un valsts akciju valsts meži"
sabiedrības "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales
Dienvidlatgales novada novada mež-
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa saimniecība
94.meža kvartālu
435 436 Ziemeļrietumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Valsts akciju
novada saimniecību "Seiļi" un Sutru pagasts sabiedrības
valsts akciju sabiedrības "Latvijas "Latvijas
valsts meži" Dienvidlatgales novada valsts meži"
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Dienvidlatgales
94.meža kvartālu novada mež-
saimniecība
436 437 Ziemeļrietumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Valsts akciju
novada saimniecību "Bišu Mājas" Sutru pagasts sabiedrības
un valsts akciju sabiedrības "Latvijas
"Latvijas valsts meži" valsts meži"
Dienvidlatgales novada Dienvidlatgales
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa novada mež-
94.meža kvartālu saimniecība
437 438 Ziemeļrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Valsts akciju
novada saimniecību "Arāji" un Sutru pagasts sabiedrības
valsts akciju sabiedrības "Latvijas "Latvijas
valsts meži" Dienvidlatgales novada valsts meži"
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Dienvidlatgales
94.meža kvartālu novada mež-
saimniecība
438 439 Ziemeļrietumi 0,04 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Valsts akciju
novada saimniecību "Omsēta" un Sutru pagasts sabiedrības
valsts akciju sabiedrības "Latvijas "Latvijas
valsts meži" Dienvidlatgales novada valsts meži"
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Dienvidlatgales
94.meža kvartālu novada mež-
saimniecība
439 440 Ziemeļrietumi 0,05 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Valsts akciju
novada saimniecību "Arāji" un Sutru pagasts sabiedrības
valsts akciju sabiedrības "Latvijas "Latvijas
valsts meži" Dienvidlatgales novada valsts meži"
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Dienvidlatgales
94.meža kvartālu novada mež-
saimniecība
440 441 Ziemeļrietumi 0,05 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Valsts akciju
novada saimniecību "Ārupītes" un Sutru pagasts sabiedrības
valsts akciju sabiedrības "Latvijas "Latvijas
valsts meži" Dienvidlatgales novada valsts meži"
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa Dienvidlatgales
94.meža kvartālu novada mež-
saimniecība
441 442 Ziemeļrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Valsts akciju
novada saimniecību "Gruzdjanka" Sutru pagasts sabiedrības
un valsts akciju sabiedrības "Latvijas
"Latvijas valsts meži" valsts meži"
Dienvidlatgales novada Dienvidlatgales
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa novada mež-
94.meža kvartālu saimniecība
442 443 Dienvidrietumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Valsts akciju
novada Anatolija Sidorova Sutru pagasts sabiedrības
saimniecību (kadastra "Latvijas
Nr.76580010019) un valsts akciju valsts meži"
sabiedrības "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales
Dienvidlatgales novada novada mež-
mežsaimniecības 6.Preiļu iecirkņa saimniecība
94.meža kvartālu
443 444 Ziemeļrietumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada Anatolija Sidorova Sutru pagasts "Laši"
saimniecību (kadastra
Nr.76580010019) un Sutru
pagasta saimniecību "Laši"
444 445 Ziemeļrietumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp valstij Preiļu rajona Saimniecība
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Sutru pagasts "Laši"
Sutru pagasta saimniecību "Laši"
445 446 Ziemeļrietumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Pīlādžu Mājas" Sutru pagasts "Laši"
un Sutru pagasta saimniecību "Laši"
446 447 Ziemeļrietumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Ceļa Bērzi" Sutru pagasts "Laši"
un Sutru pagasta saimniecību "Laši"
447 448 Ziemeļrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Ceļa Bērzi" Sutru pagasts "Ūdri"
un Sutru pagasta saimniecību "Ūdri"
448 449 Ziemeļrietumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Pētera Preiļu rajona Saimniecība
Znotiņa saimniecību (kadastra Sutru pagasts "Ūdri"
Nr.76580020076) un Sutru
pagasta saimniecību "Ūdri"
449 450 Ziemeļrietumi 0,1 Pa sauszemes līniju starp Pētera Preiļu rajona Saimniecība
Znotiņa saimniecību (kadastra Sutru pagasts "Bērzaine"
Nr.76580020076) un Sutru
pagasta saimniecību "Bērzaine"
450 451 Ziemeļrietumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Pētera Preiļu rajona Saimniecība
Znotiņa saimniecību (kadastra Sutru pagasts "Manamuiža"
Nr.76580020076) un Sutru
pagasta saimniecību "Manamuiža"
451 452 Ziemeļrietumi 0,2 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu rajona Latvijas
valsts I šķiras autoceļu Sutru pagasts Autoceļu
Līvāni-Preiļi direkcijas
Preiļu nodaļa
452 453 Ziemeļaustrumi 0,2 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Maļinovka" Sutru pagasts "Lazdiņi"
un Sutru pagasta saimniecību
"Lazdiņi"
453 454 Ziemeļaustrumi 0,3 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Feoktista
novada saimniecību "Maļinovka" Sutru pagasts Anufrijeva
un Sutru pagasta Feoktista saimniecība
Anufrijeva saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76820050025) Nr.76820050025)
454 455 Ziemeļaustrumi 0,08 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Lejas Arāji" Sutru pagasts "Cālīši"
un Sutru pagasta saimniecību "Cālīši"
455 456 Ziemeļaustrumi 0,15 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu rajona Saimniecība
novada saimniecību "Lejas Arāji" Sutru pagasts "Strautmaļi"
un Sutru pagasta saimniecību
"Strautmaļi"
456 457 Ziemeļi 0,1 Pa sauszemes līniju un pa grāvja Preiļu rajona Saimniecība
vidu starp Preiļu novada Sutru pagasts "Upenāji"
saimniecību "Lejas Arāji" un Sutru
pagasta saimniecību "Upenāji"
457 458 Ziemeļi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Priedītes" un Sutru Sutru pagasts "Strautmaļi"
pagasta saimniecību "Strautmaļi"
458 459 Ziemeļaustrumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Mazkalniņi" un Sutru Sutru pagasts "Strautmaļi"
pagasta saimniecību "Strautmaļi"
459 460 Ziemeļaustrumi 0,05 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Janīnas
saimniecību "Mazkalniņi" un Sutru pagasts Pranevskas
Sutru pagasta Janīnas Pranevskas saimniecība
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76820050076) Nr.76820050076)
460 461 Ziemeļaustrumi 0,01 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Mazkalniņi" un Sutru Sutru pagasts "Cālīši"
pagasta saimniecību "Cālīši"
461 462 Ziemeļaustrumi 0,25 Pa grāvja vidu starp valstij Preiļu rajona Saimniecība
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Sutru pagasts "Cālīši"
Sutru pagasta saimniecību "Cālīši"
462 463 Ziemeļaustrumi 0,5 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Iva" un Sutru Sutru pagasts "Cālīši"
pagasta saimniecību "Cālīši"
463 464 Ziemeļaustrumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Saimniecība
saimniecību "Seiļi" un Sutru Sutru pagasts "Cālīši"
pagasta saimniecību "Cālīši"
464 465 Ziemeļi 0,05 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Ineses Anspokas
saimniecību "Seiļi" un Sutru Sutru pagasts saimniecība
pagasta Ineses Anspokas saimniecību (kadastra
(kadastra Nr.76820050083) Nr.76820050083)
465 466 Ziemeļrietumi 0,04 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Ineses Anspokas
saimniecību "Bērzlapes" un Sutru Sutru pagasts saimniecība
pagasta Ineses Anspokas saimniecību (kadastra
(kadastra Nr.76820050083) Nr.76820050083)
466 467 Ziemeļrietumi 0,08 Pa grāvja vidu starp valstij Preiļu rajona Ineses Anspokas
piekrītošo zemi Preiļu novadā un Sutru pagasts saimniecība
Sutru pagasta Ineses Anspokas (kadastra
saimniecību (kadastra Nr.76820050083)
Nr.76820050083)
467 468 Ziemeļrietumi 0,3 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Ineses Anspokas
Gustava Ķeirāna saimniecību Sutru pagasts saimniecība
(kadastra Nr.76580010167) un (kadastra
Sutru pagasta Ineses Anspokas Nr.76820050083)
saimniecību (kadastra
Nr.76820050083)
468 1 Dienvidrietumi 0,1 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Preiļu rajona Ineses Anspokas
Anduļa Šlujeva saimniecību Sutru pagasts saimniecība
(kadastra Nr.76580010176) un (kadastra
Sutru pagasta Ineses Anspokas Nr.76820050083)
saimniecību (kadastra
Nr.76820050083)
 
Preiļu pilsētas robežas apraksts
Robežposma Robežposmu Robež- Pa kādiem plāna situācijas Pierobežnieki .
numurs plānā galvenais posma elementiem robeža pēc administratīvā pēc zemes
virziens garums noteikta (grāvji, upes, ceļi, iedalījuma īpašuma
----------- (km) meža kvartālu stigas, (lietojuma)
zemes īpašumu (lietojumu)
no līdz robežas u.c.)
1 2 3 4 5 6 7
81 82 Dienvidaustrumi 0,01 Pa grāvja vidu starp Preiļu Riebiņu pagasts Riebiņu pagasta
pilsētas zemi un Riebiņu pagasta pašvaldība
pašvaldības zemi
82 83 Dienvidaustrumi 0,10 Pa grāvja vidu starp valsts akciju Riebiņu pagasts Saimniecība
sabiedrības "Austrumu "Vinkovo"
elektriskie tīkli" zemi (kadastra
Nr.76010010603) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Vinkovo"
83 84 Dienvidaustrumi 0,10 Pa grāvja vidu starp Preiļu novada Riebiņu pagasts Saimniecība
Augstsprieguma tīkla Preiļu- "Vinkovo"
Riebiņu apakšstaciju un Riebiņu
pagasta saimniecību "Vinkovo"
84 85 Dienvidaustrumi 0,02 Pa grāvja vidu starp Preiļu Riebiņu pagasts Saimniecība
pilsētas zemi (kadastra "Vinkovo"
Nr.76010010603) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Vinkovo"
85 86 Dienvidaustrumi 0,02 Pa grāvja vidu starp Preiļu Riebiņu pagasts Saimniecība
pilsētas zemi (kadastra "Vinkovo"
Nr.76010010702) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Vinkovo"
86 87 Dienvidaustrumi 0,08 Pa grāvja vidu starp Preiļu Riebiņu pagasts Saimniecība
pilsētas zemi (kadastra "Leonovi"
Nr.76010010702) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Leonovi"
87 88 Dienvidaustrumi 0,05 Pa grāvja vidu starp Preiļu Riebiņu pagasts Saimniecība
pilsētas zemi (kadastra "Aleksejevi"
Nr.76010010702) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Aleksejevi"
88 89 Dienvidaustrumi 0,04 Pa grāvja vidu starp Preiļu Riebiņu pagasts Saimniecība
pilsētas zemi (kadastra "Cielavas"
Nr.76010010702) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Cielavas"
89 90 Dienvidaustrumi 0,05 Pa grāvja vidu starp Preiļu Riebiņu pagasts Saimniecība
pilsētas zemi (kadastra "Jaunvinkovo"
Nr.76010010702) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Jaunvinkovo"
90 91 Dienvidaustrumi 0,06 Pa grāvja vidu starp Preiļu Riebiņu pagasts Saimniecība
pilsētas zemi (kadastra "Leonovi"
Nr.76010010702) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Leonovi"
91 92 Dienvidaustrumi 0,06 Pa grāvja vidu starp Preiļu Riebiņu pagasts Saimniecība
pilsētas zemi (kadastra "Leonovi"
Nr.76010010802) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Leonovi"
92 93 Dienvidaustrumi 0,04 Pa grāvja vidu starp Preiļu Riebiņu pagasts Saimniecība
pilsētas zemi (kadastra "Cerība"
Nr.76010010802) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Cerība"
93 94 Dienvidaustrumi 0,03 Pa grāvja vidu starp Preiļu Riebiņu pagasts Saimniecība
pilsētas zemi (kadastra "Jaunzemi"
Nr.76010010802) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Jaunzemi"
94 95 Dienvidaustrumi 0,25 Pa grāvja vidu un sauszemes Riebiņu pagasts Saimniecība
līniju starp Preiļu pilsētas zemi "Timofejevi"
(kadastra Nr.76010010802) un
Riebiņu pagasta saimniecību
"Timofejevi"
95 96 Dienvidaustrumi 0,25 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Riebiņu pagasts Saimniecība
pilsētas zemi (kadastra "Tulpītes"
Nr.76010010802) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Tulpītes"
96 97 Dienvidaustrumi 0,02 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Riebiņu pagasts Latvijas
valsts I šķiras autoceļu Autoceļu
Viļāni-Preiļi-Špoģi direkcijas
Preiļu nodaļa
97 98 Dienvidrietumi 0,40 Pa sauszemes līniju starp Riebiņu pagasts Saimniecība
Dienvidaustrumi Rēzeknes,Liepu un Kalna ielu "Kļavas"
kreiso malu (plāna numerācijas
virzienā) un Riebiņu pagasta
saimniecību "Kļavas"
98 99 Dienvidaustrumi 0,25 Pa sauszemes līniju starp Kalna Riebiņu pagasts Romas katoļu
ielas kreiso malu (plāna draudzes zeme
numerācijas virzienā) un Romas
katoļu draudzes zemi
99 100 Dienvidaustrumi 0,10 Pa sauszemes līniju starp Kalna Riebiņu pagasts Saimniecība
ielas kreiso malu (plāna "Cīruļi"
numerācijas virzienā) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Cīruļi"
100 101 Dienvidaustrumi 0,10 Pa sauszemes līniju starp Kalna Riebiņu pagasts Saimniecība
ielas kreiso malu (plāna "Mežmaļi"
numerācijas virzienā) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Mežmaļi"
101 102 Dienvidaustrumi 0,08 Pa sauszemes līniju starp Riebiņu pagasts Saimniecība
īpašumu Kalna ielā 2 (kadastra "Mežmaļi"
Nr.76010032201) un Riebiņu
pagasta saimniecību "Mežmaļi"
102 469 Dienvidi 0,39 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Saimniecība
īpašumu Kalna ielā 2 (kadastra "Lakstīgalas"
Nr.76010032201) un saimniecību
"Lakstīgalas"
469 470 Dienvidi 0,19 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Saimniecība
īpašumu Kalna ielā 2 (kadastra "Latstīgalu
Nr.76010032201) un saimniecību zeme"
"Latstīgalu zeme" (kadastra (kadastra
Nr.76580050210) Nr.76580050210)
470 471 Dienvidi 0,02 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu novads Latvijas
valsts II šķiras autoceļu Preiļi- Autoceļu
Gailīši-Krāces stacija direkcijas
Preiļu nodaļa
471 472 Dienvidrietumi 0,17 Pa sauszemes līniju starp valsts Preiļu novads Alberta
Dienvidaustrumi II šķiras autoceļa Preiļi-Gailīši- Sporāna
Krāces stacija joslas kreiso malu, saimniecība
Aglonas ielas kreiso malu (kadastra
(plāna numerācijas virzienā) un Nr.76580050158)
Alberta Sporāna saimniecību
(kadastra Nr.76580050158)
472 473 Dienvidaustrumi 0,04 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Saimniecība
Aglonas ielas kreiso malu (plāna "Līcīši"
numerācijas virzienā) un
saimniecību "Līcīši"
473 474 Dienvidaustrumi 0,16 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Saimniecība
īpašumu "Oglenieki" un "Līcīši"
saimniecību "Līcīši"
474 475 Dienvidaustrumi 0,23 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Vladimira
īpašumu "Oglenieki" un Petrova
Vladimira Petrova saimniecību saimniecība
(kadastra Nr.76580050101) (kadastra
Nr.76580050101)
475 476 Dienvidrietumi 0,09 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Saimniecība
īpašumu "Oglenieki" un "Līdumnieku
saimniecību "Līdumnieku mājas" mājas"
476 477 Dienvidrietumi 0,02 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu novads Latvijas
valsts I šķiras autoceļu Autoceļu
Krāslava-Preiļi-Madona direkcijas
Preiļu nodaļa
477 478 Dienvidrietumi 0,31 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Brīvā valsts
īpašumu "Zemgaļi" (kadastra zeme
Nr.76010050301) un brīvo valsts
zemi Preiļu novadā
478 479 Dienvidrietumi 0,06 Pa sauszemes līniju starp brīvo Preiļu novads Brīvā valsts
valsts zemi Preiļu pilsētā un brīvo zeme
valsts zemi Preiļu novadā
479 480 Dienvidrietumi 0,06 Pa sauszemes līniju starp brīvo Preiļu novads SIA
valsts zemi Preiļu pilsētā un SIA "Lauktehnika"
"Lauktehnika" Pils ielā 14 Pils ielā 14
(kadastra Nr.76580040182) (kadastra
Nr.76580040182)
480 481 Ziemeļrietumi 0,03 Pa sauszemes līniju starp brīvo Preiļu novads SIA
Dienvidrietumi valsts zemi Preiļu pilsētā "Lauktehnika"
(kadastra Nr.76015050501) un Pils ielā 14
SIA "Lauktehnika" Pils ielā 14 (kadastra
(kadastra Nr.76580040182) Nr.76580040182)
481 482 Dienvidrietumi 0,16 Pa sauszemes līniju un grāvja Preiļu novads Brīvā valsts
Dienvidaustrumi vidu starp brīvo valsts zemi Preiļu zeme
pilsētā un brīvo valsts zemi Preiļu
novadā
482 483 Dienvidaustrumi 0,02 Pa grāvja vidu starp brīvo valsts Preiļu novads Saimniecība
zemi Preiļu pilsētā un saimniecību "Amoliņi"
"Amoliņi" (kadastra (kadastra
Nr.76580040065) Nr.76580040065)
483 484 Ziemeļrietumi 0,01 Pa sauszemes līniju (sākot no Preiļu novads Saimniecība
grāvja vidus) starp brīvo valsts "Zvaigznes"
zemi Preiļu pilsētā un saimniecību (kadastra
"Zvaigznes" (kadastra Nr.76580040038)
Nr.76580040038)
484 485 Dienvidrietumi 0,34 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Saimniecība
Ziemeļrietumi īpašumu "Zvaigžņu mājas" "Zvaigznes"
(kadastra Nr.76010050601) un (kadastra
saimniecību "Zvaigznes" Nr.76580040038)
(kadastra Nr.76580040038)
485 486 Dienvidrietumi 0,12 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Saimniecība
īpašumu "Zeltiņu mājas" "Zvaigznes"
(kadastra Nr.76010051002) un (kadastra
saimniecību "Zvaigznes" Nr.76580040038)
(kadastra Nr.76580040038)
486 487 Dienvidrietumi 0,23 Pa sauszemes līniju un Preiļupītes Preiļu novads Arvīda Pauniņa
Dienvidi vidu starp īpašumu "Zeltiņu mājas" saimniecība
(kadastra Nr.76010051002) un
Arvīda Pauniņa saimniecību
487 488 Dienvidi 0,15 Pa Preiļupītes vidu starp Preiļu novads Regīnas Baibas
Dienvidaustrumi īpašumu "Zeltiņu mājas" saimniecība
(kadastra Nr.76010051002) un
Regīnas Baibas saimniecību
488 489 Dienvidaustrumi 0,06 Pa Preiļupītes vidu starp īpašumu Preiļu novads saimniecība
Dienvidrietumi "Zeltiņu mājas" (kadastra "Santas"
Nr.76010051002) un saimniecību (kadastra
"Santas" (kadastra Nr.76580040241)
Nr.76580040241)
489 490 Dienvidrietumi 0,06 Pa Preiļupītes vidu starp īpašumu Preiļu novads saimniecība
"Saltupes" (kadastra "Santas"
Nr.76010051501) un saimniecību (kadastra
"Santas" (kadastra Nr.76580040241)
Nr.76580040241)
490 491 Dienvidrietumi 0,15 Pa Preiļupītes vidu starp Preiļu novads Brīvā valsts
īpašumu"Saltupes" (kadastra zeme
Nr.76010051501) un brīvo valsts
zemi Preiļu novadā
491 492 Dienvidrietumi 0,06 Pa Preiļupītes vidu un sauszemes Preiļu novads Brīvā valsts
līniju starp valsts akciju sabiedrību zeme
"Preiļu siers" un brīvo valsts zemi
Preiļu novadā
492 493 Dienvidrietumi 0,09 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Brīvā valsts
īpašumu "Druvas" (kadastra zeme
Nr.76010051504) un brīvo valsts
zemi Preiļu novadā
493 494 Dienvidrietumi 0,07 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Saimniecība
īpašumu "Druvas" (kadastra "Druvas"
Nr.76010051504) un (kadastra
saimniecību "Druvas" (kadastra Nr.76580040070)
Nr.76580040070)
494 495 Ziemeļrietumi 0,02 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Brīvā valsts
īpašumu "Druvas" (kadastra zeme
Nr.76010051504) un brīvo valsts
zemi Preiļu novadā
495 496 Ziemeļrietumi 0,29 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Saimniecība
īpašumu "Bērzu mājas" "Bērziņu mājas"
(kadastra Nr.76010051503) un (kadastra
saimniecību "Bērziņu mājas" Nr.76580040005)
(kadastra Nr.76580040005)
496 497 Ziemeļrietumi 0,02 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu novads Latvijas
valsts I šķiras autoceļa Autoceļu
Viļāni-Preiļi-Špoģi joslu direkcijas
Preiļu nodaļa
497 498 Ziemeļaustrumi 0,03 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Viktora
Daugavpils ielas kreiso malu Solovjova
(plāna numerācijas virzienā) un saimniecība
Viktora Solovjova saimniecību (kadastra
(kadastra Nr.76580040029) Nr.76580040029)
498 499 Ziemeļaustrumi 0,04 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Viktora
Daugavpils ielas kreiso malu Martinova
(plāna numerācijas virzienā) un saimniecība
Viktora Martinova saimniecību (kadastra
(kadastra Nr.76580040042) Nr.76580040042)
499 500 Ziemeļaustrumi 0,04 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads L.Alikas
Daugavpils ielas kreiso malu saimniecība
(plāna numerācijas virzienā) un
L.Alikas saimniecību
500 501 Ziemeļaustrumi 0,04 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Igora Ļebeģeva
Daugavpils ielas kreiso malu saimniecība
(plāna numerācijas virzienā) un (kadastra
Igora Ļebeģeva saimniecību Nr.76580040020)
(kadastra Nr.76580040020)
501 502 Ziemeļaustrumi 0,04 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Vladimira
Daugavpils ielas kreiso malu Sosina
(plāna numerācijas virzienā) un saimniecība
Vladimira Sosina saimniecību (kadastra
(kadastra Nr.76580040017) Nr.76580040017)
502 503 Ziemeļaustrumi 0,04 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Ēvalda Savicka
Daugavpils ielas kreiso malu saimniecība
(plāna numerācijas virzienā) un (kadastra
Ēvalda Savicka saimniecību Nr.76580040031)
(kadastra Nr.76580040031)
503 504 Ziemeļaustrumi 0,06 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Vladimira
Daugavpils ielas kreiso malu Starovoitova
(plāna numerācijas virzienā) un saimniecība
Vladimira Starovoitova saimniecību (kadastra
(kadastra Nr.76580040091) Nr.76580040091)
504 505 Ziemeļaustrumi 0,14 Pa sauszemes līniju, šķērsojot Preiļu novads Latvijas
Dienvidrietumi valsts II šķiras autoceļa Preiļi- Autoceļu
Raunieši-Rožupe joslu starp Preiļu direkcijas
pilsētas zemi un valsts II šķiras Preiļu nodaļa
autoceļa Preiļi-Raunieši-Rožupe
joslas labo malu (plāna
numerācijas virzienā)
505 506 Ziemeļrietumi 0,19 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu novads Brīvā valsts
Ziemeļaustrumi pilsētas zemi un brīvo valsts zemi zeme
Preiļu novadā
506 507 Ziemeļrietumi 0,18 Pa sauszemes līniju starp Andreja Preiļu novads Saimniecība
Upīša ielas kreiso malu (plāna "Skaunaži"
numerācijas virzienā) un (kadastra
saimniecību "Skaunaži" (kadastra Nr.76580040054)
Nr.76580040054)
507 508 Dienvidrietumi 0,02 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu novads Saimniecība
pilsētas zemi un saimniecību "Skaunaži"
"Skaunaži" (kadastra (kadastra
Nr.76580040054) Nr.76580040054)
508 509 Ziemeļrietumi 0,04 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu novads Saimniecība
pilsētas zemi un saimniecību "Sietiņi"
"Sietiņi" (kadastra (kadastra
Nr.76580040048) Nr.76580040048)
509 510 Ziemeļrietumi 0,08 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Saimniecība
īpašumu Andreja Upīša ielā 4 "Sietiņi"
(kadastra Nr.76010061920) un (kadastra
saimniecību "Sietiņi" (kadastra Nr.76580040048)
Nr.76580040048)
510 511 Ziemeļrietumi 0,12 Pa sauszemes līniju līdz Preiļu novads Valsts akciju
Preiļupītes vidum starp īpašumu sabiedrība
Andreja Upīša ielā 4 (kadastra "Preiļu siers"
Nr.76010061920) un valsts akciju (kadastra
sabiedrību "Preiļu siers" (kadastra Nr.76580040238)
Nr.76580040238)
511 512 Ziemeļaustrumi 0,21 Pa Preiļupītes vidu starp īpašumu Preiļu novads Preiļu novada
Andreja Upīša ielā 4 un Preiļu dome
novada domes zemi
512 513 Ziemeļaustrumi 0,03 Pa Preiļupītes vidu starp īpašumu Preiļu novads Preiļu novada
(kadastra Nr.76010061908) un dome
Preiļu novada domes zemi
513 514 Ziemeļaustrumi 0,15 Pa Preiļupītes vidu starp Preiļu novads Preiļu novada
īpašumu "Kodoli" (kadastra dome
Nr.76010061801) un Preiļu
novada domes zemi
514 515 Ziemeļi 0,11 Pa Preiļupītes vidu starp īpašumu Preiļu novads Preiļu novada
(kadastra Nr.76010061804) un dome
Preiļu novada domes zemi
515 516 Ziemeļrietumi 0,13 Pa sauszemes līniju starp Preiļu novads Preiļu novada
Edgara Rubīna īpašumu dome
Liepājas ielā 44 un Preiļu novada
domes zemi
516 517 Ziemeļaustrumi 0,08 Pa sauszemes līniju starp Rutas Preiļu novads Saimniecība
Kirilovas īpašumu Liepājas ielā 44 "Priedes"
un saimniecību "Priedes" (kadastra
(kadastra Nr.76580030073) Nr.76580030073)
517 518 Ziemeļaustrumi 0,19 Pa sauszemes līniju starp Edgara Preiļu novads Saimniecība
Rubīna īpašumu Liepājas ielā 44 "Priedes"
un saimniecību Priedes (kadastra (kadastra
Nr.76580030073) Nr.76580030073)
518 519 Ziemeļaustrumi 0,07 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu novads Preiļu novada
pilsētas zemi un Preiļu novada dome
domes zemi
519 520 Ziemeļaustrumi 0,06 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu novads Valda Volonta
pilsētas zemi un Valda Volonta saimniecība
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76580030289) Nr.76580030289)
520 521 Ziemeļrietumi 0,25 Pa grāvja vidu starp Cēsu ielu Preiļu novads Valda Volonta
un Valda Volonta saimniecību saimniecība
(kadastra Nr.76580030289) (kadastra
Nr.76580030289)
521 522 Ziemeļrietumi 0,13 Pa grāvja vidu starp Cēsu ielu Preiļu novads Saimniecība
un saimniecību "Līči" Rīgas "Līči" Rīgas
ielā 13 ielā 13
522 523 Ziemeļrietumi 0,38 Pa grāvja vidu un sauszemes Preiļu novads Preiļu novada
līniju starp Preiļu pilsētas zemi un dome
Preiļu novada domes zemi
523 524 Ziemeļrietumi 0,01 Pa sauszemes līniju starp Preiļu Preiļu novads Saimniecība
pilsētas zemi un saimniecību "Apšukalns"
"Apšukalns"
524 525 Ziemeļrietumi 0,43 Pa grāvja vidu starp Preiļu pilsētas Preiļu novads Saimniecība
zemi un saimniecību "Bariņi" "Bariņi"
525 526 Ziemeļrietumi 0,47 Pa grāvja vidu starp Preiļu Preiļu novads Ivana Kirilova
Ziemeļaustrumi pilsētas zemi un Ivana Kirilova saimniecība
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76580030150) Nr.76580030150)
526 527 Ziemeļaustrumi 0,17 Pa grāvja vidu starp īpašumu Preiļu novads Vladimira
Rīgas ielā 8 un Vladimira Loginova
Loginova saimniecību (kadastra saimniecība
Nr.76580030149) (kadastra
Nr.76580030149)
527 528 Ziemeļaustrumi 0,03 Pa grāvja vidu, šķērsojot valsts Preiļu novads Latvijas
I šķiras autoceļa Līvāni-Preiļi Autoceļu
joslu direkcijas
Preiļu nodaļa
528 529 Ziemeļaustrumi 0,54 Pa grāvja vidu starp Preiļu pilsētas Preiļu novads Preiļu novada
zemi un Preiļu novada domes zemi dome
529 530 Ziemeļaustrumi 0,06 Pa grāvja vidu starp Preiļu Preiļu novads Saimniecība
pilsētas zemi un saimniecību "Skaliņi"
"Skaliņi" (kadastra (kadastra
Nr.76580030139) Nr.76580030139)
530 531 Ziemeļaustrumi 0,02 Pa grāvja vidu, šķērsojot valsts Preiļu novads Latvijas
I šķiras autoceļa Autoceļu
Krāslava-Preiļi-Madona joslu direkcijas
Preiļu nodaļa
531 532 Ziemeļaustrumi 0,04 Pa grāvja vidu starp brīvo valsts Preiļu novads Saimniecība
zemi Preiļu pilsētā un "Romanovski"
saimniecību "Romanovski" (kadastra
(kadastra Nr.76580030005) Nr.76580030005)
532 533 Ziemeļaustrumi 0,10 Pa grāvja vidu starp brīvo valsts Preiļu novads Saimniecība
zemi Preiļu pilsētā un "Sērmūkšu
saimniecību "Sērmūkšu Mājas" Mājas"
(kadastra Nr.76580030187) (kadastra
Nr.76580030187)
533 534 Ziemeļaustrumi 0,14 Pa grāvja vidu starp īpašumu Preiļu novads Saimniecība
Brīvības ielā 76 (kadastra "Sērmūkšu
Nr.76010010101) un saimniecību Mājas"
"Sērmūkšu Mājas" (kadastra (kadastra
Nr.76580030187) Nr.76580030187)
534 535 Dienvidaustrumi 0,07 Pa grāvja vidu starp īpašumu Preiļu novads Saimniecība
Brīvības ielā 76 (kadastra "Gobas"
Nr.76010010101) un saimniecību (kadastra
"Gobas" (kadastra Nr.76580030046) Nr.76580030046)
535 536 Dienvidaustrumi 0,52 Pa grāvja vidu starp Preiļu Preiļu novads Saimniecība
pilsētas zemi un saimniecību "Bitīte"
"Bitīte" (kadastra (kadastra
Nr.76580030040) Nr.76580030040)
536 537 Dienvidaustrumi 0,53 Pa grāvja vidu starp Preiļu Preiļu novads Ivana
Ziemeļaustrumi pilsētas zemi un Ivana Smirnova Smirnova
saimniecību (kadastra saimniecība
Nr.76580030061) (kadastra
Nr.76580030061)
537 81 Ziemeļaustrumi 0,09 Pa grāvja vidu starp Preiļu Preiļu novads Fjodora Petrova
pilsētas zemi un Fjodora Petrova saimniecība
saimniecību (kadastra (kadastra
Nr.76580030128) Nr.76580030128)

Īpašu uzdevumu ministrs

valsts reformu lietās J.KRŪMIŅŠ

Piedalies Likumi.lv lietotāju aptaujā!