Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.48 izraksts

Rīgā 2000.gada 10.oktobrī

22.§

Par valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" reorganizācijas plānu

Apspriešanā piedalījās: A.Kalvītis, G.Bērziņš, R.Zīle, K.Miķelsons, A.Gorbunovs, V.Makarovs, A.Požarnovs, A.Slakteris, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra A.Kalvīša sniegto informāciju.

2. Pamatā akceptēt priekšlikumus par pasākumu plānu valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" reorganizācijai.

3. Ekonomikas ministrijai nodrošināt:

3.1. reorganizācijas pasākumu plāna apstiprināšanu un īstenošanu valsts akciju sabiedrībā "Latvenergo";

3.2. nepieciešamo normatīvo aktu projektu (ar ekonomisko pamatojumu) izstrādi.

4. Pieņemt zināšanai, ka 2001.gadā tarifu pieaugums nav paredzēts (tarifu pieaugums - 0 %).

5. Jautājumu par valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" reorganizāciju un tās ekonomisko pamatojumu turpināt izskatīt 2001.gada februārī.

27.§

Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2000.gadam"

Apspriešanā piedalījās: G.Bērziņš, A.Gorbunovs, A.Sončiks, V.Makarovs, A.Požarnovs, I.Sudraba, J.Krūmiņš, I.Bērziņš, A.Jaunsleinis, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Akceptēt likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2000.gadam"".

2. Finansu ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju un paskaidrojuma rakstu saskaņā ar likumu "Par budžetu un finansu vadību" un iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

4. Finansu ministrijai pēc tam, kad būs atjaunoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, iedalīt no tiem 15600 latu valsts programmas "Sabiedrības integrācija Latvijā" izstrādei.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Valsts kancelejas direktore G.Veismane